Solid årsresultat

Årsresultatet for 2021 viser sterke prestasjoner av eiendomsutviklere, kjøpmenn og medarbeidere i både administrasjon og butikker i syv land. Butikkomsetning ble NOK 104 mrd. i 2021 (mot 104 mrd. i 2020) og resultat før skatt ble NOK 5,6 mrd. (mot NOK 4,9 mrd. i 2020) for REITANs samlede virksomhet.

Gjennom 2021 har vi fortsatt å bygge solide bedrifter som sikrer og utvikler arbeidsplasser og verdier. Vi går ut av fjoråret med en sterk balanse og en solid egenkapital på 41 %.

Kristin s. Genton, finansdirektør i REITAN AS

Virksomheten REITAN gikk inn i pandemien med en robust finansiell posisjon. Til tross for stor usikkerhet ble planlagte investeringer gjennomført i 2021.

Vi har fortsatt å jobbe mot våre langsiktige mål og levert solid på det operasjonelle. Virksomhetene viser stor evne til å tilpasse seg skiftende omgivelser og markedsforhold, helt i tråd med verdigrunnlaget vårt vi tenker positivt og offensivt, sier Kristin S. Genton.  

Resultatet er naturlig noe preget av endrede handlemønster, nedstenginger, gjenåpninger og sterk konkurranse i både handel, hotell- og eiendomsmarkedet. 

Skal du lykkes, må du elske det du driver med, sier Colonialmajoren. At partnerskap og franchise-organisering er et vinnerkonsept, merkes godt nå. Jeg er stolt av våre dyktige medarbeidere, deres humør og tempo – i ei tid med sterk konkurranse og uro i verden, sier administrerende direktør Odd Reitan.

2021-tallene vitner om solid aktivitet med flere etableringer. Eksempler på dette er ny kylling-fabrikk, eget selskap for storhusholdning, utrulling av bilvask, kjøp av nye eiendommer, større rehabiliteringsprosjekter, byutvikling og logistikk. Selskapet står sterkt, har en solid balanse og sterk likviditet.

Med dyktige folk og god drift er vi godt skodd for fremtiden. Vi står i ei usikker tid hvor alle kommer til å bli kraftig utfordret

Odd Reitan

Solid årsresultat viser sterke prestasjoner innenfor handel, eiendom og kapital

REITAN er et multinasjonalt selskap med virksomhet innen eiendom, kapitalforvaltning, lavpris dagligvarer, servicehandel, matvareindustri, distribusjon, logistikk, mobilitet, hotell, kunst og teater. REITANs konsepter finner du i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Latvia, Litauen og Estland.En betydelig andel av verdiskapningen kommer fra kapital- og eiendomsvirksomhet, sier Kristin S. Genton og fortsetter. Siden Reitan Kapital ble startet i 2016 har midlene blitt forvaltet i fond og investert i rentepapirer og aksjer, stort sett i globale indeksfond. I Trondheimsregionen, hvor vi har både følelsesmessige og økonomiske interesser, har Reitan Kapital nå flere investeringer i en Trønderportefølje samt investeringer i Sintef Venture og Proventure.

Nye styreledere i Reitan Retail og Reitan Eiendom

Holdingselskapets rolle er å utøve aktivt eierskap gjennom selvstendige selskaper. Som eier bidrar holdingselskapet REITAN AS med å videreutvikle selskapene gjennom å være en pådriver i arbeidet med strategi, struktur, kultur og finansielle standarder.

Jeg overlater styrelederplassen i Reitan Eiendom AS til Ingolv Høyland og trer ut av styret. Ingolv er av de som har min absolutte tillit og dette har vært planen hele tiden. Vi har samarbeidet tett i snart 30 år og han har sammen med dyktige medarbeidere i Reitan Eiendom bygget et helt unikt selskap. Jeg vil nå rendyrke eierrollen som daglig leder i REITAN AS, hvilket betyr å være kulturtrener og strateg samt sette effektive strukturer og finansielle standarder, sier Odd Reitan.

Reitan Retail, etablert som eget selskap i 2021, har virksomhet innen dagligvare, convenience og mobilitet, med 3 843 utsalgsteder i syv land og 1,9 millioner transaksjoner hver dag. Gjennom sterke verdier, effektiv drift og lokalt eierskap, er målet å skape de beste kundeopplevelsene.

Det er med stor glede jeg overlater styrelederplassen i Reitan Retail til Rune Bjerke. Han har et skarpt fokus og evnen til å inspirere. I Rune får vi en styreleder som setter høye ambisjoner og som har bred erfaring fra næringslivet, sier Odd Reitan og fortsetter. Med Rune som styreleder og Ole Robert som daglig leder av Reitan Retail, har jeg full tillit til at selskapet navigeres etter våre sterke verdier og filosofi med stø hånd inn i fremtiden.I tillegg går Eilert Hanoa inn i styret i Reitan Retail. Han har en unik teft for, og kompetanse på teknologi. Eilert Hanoa er svært opptatt av å forenkle hverdagen til kundene.

Fra eierskapskontoret og det finansielle og kulturelle senter, Lade Gaard, sørger eier for fortsatt stor aktivitet med trening på filosofi og verdibasert ledelse.

Vi jobber for at alle våre medarbeidere skal ha verdiene våre i ryggmargen, slik at de er i stand til å ta gode beslutninger. En effektiv og desentral struktur krever en sterk kultur. Derfor anser jeg min viktigste arbeidsoppgave for å være kultur-bygger, sier Odd Reitan.

Nye prosjekter for åpen og levende by

I tillegg til handel, eiendom og kapitalforvaltning satses det på noen unike selskaper i Trondheim. Nye Britannia Hotel åpnet igjen våren 2019 og restaurering og bygging av kunstmuseum og teater pågår i disse dager.

Norges hvite svane, Britannia Hotel, vårt fem-stjerners luksushotell i Trondheim, har vært et populært sted for alle opplevelseslystne i koronatiden. Nye Hjorten Teater og Posten Moderne vil bidra til å gjøre stiftsstaden enda mer attraktiv i årene fremover, sier en stolt Colonialmajor.

Om REITAN (tidligere navn Reitangruppen)

REITAN AS startet sin første butikk i Nonnegata i Trondheim i 1948. I dag er REITAN AS et holdingselskap som utøver aktivt eierskap gjennom selvstendige selskaper.I REITAN jobber vi hver dag for å være «verdens beste» eier, noe som krever fokus på logiske og effektive selskapsstrukturer, bygging av en sterk bedriftskultur og etablering av solide finansielle standarder. Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet.

www.reitan.no

Reitan Eiendom AS ble etablert i 1995, og et tyvetalls butikkeiendommer for REMA 1000 utgjorde starten. Siden har selskapet mangedoblet seg i størrelse. Reitan Eiendom har tre satsingsområder: Sentrumseiendom i Trondheim, Bergen og Oslo, Logistikk- og industrieiendom i Skandinavia og Handelseiendom i Skandinavia.

Eiendomsvirksomheten har i 2021 fortsatt god vekst i leieinntekter og forbedring i underliggende verdiskaping. Driftsinntektene i 2021 ble NOK 1 303 mill. EBITDA NOK 3 030 mill. og driftsresultatet NOK 3 018 mill.

Reitan Eiendom

Reitan Retail AS er et verdidrevet handelsselskap med 42 000 sysselsatte og 3 850 utsalgssteder i syv land i Norden og Baltikum. Reitan Retail har virksomhet innen dagligvare, convenience og mobilitet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Latvia, Estland og Litauen gjennom en bred portefølje merkevarer, som REMA 1000 Norge og Danmark, Narvesen, Pressbyrån, 7-Eleven, R-kioski, Northland, Uno-X og YX med flere.

Handelsvirksomheten hadde i 2021 en butikkomsetning på NOK 104,4 mrd. mot NOK 104,1 mrd. i 2020. Driftsresultatet ble på NOK 3,8 mrd., mot NOK 4.4 mrd. i 2020

https://www.reitanretail.no/media/nyheter

Reitan Kapital AS er et investeringsselskap som ivaretar og utvikler finansielle verdier for REITAN, gjennom en diversifisert og global finansiell portefølje. Reitan Kapital har ansvar for å forvalte overskuddslikviditet, sikre arbeidsplasser og muligheter for fremtidige investeringer i kjernevirksomheten, samt være en økonomisk buffer i vanskelige tider.

Reitan Kapital har ved utgangen av 2021 plassert NOK 10,1 mrd. Porteføljen fikk i 2021 en avkastning på NOK 671 mill.

https://reitan.no/no/selskap/170/reitan-kapital

Britannia Hotel AS er et internasjonalt fullservicehotell i Trondheim. Hotellet fra 1870 gjenåpnet i april 2019 som et femstjerners hotell og medlem av Leading Hotels of The World. Hotellet har 224 rom og suiter, seks ulike restauranter og barer, spa og fitness-avdeling, moderne konferansefasiliteter, ballroom og elegante selskapslokaler.

https://britannia.no/

Nye Hjorten Teater AS er et nytt privateid teater i Trondheim som har som mål å produsere helt unike teateropplevelser for folket. På plakaten vil det stå musikaler, komedier, familieforestillinger og klassiske drama, og teppet vil gå opp for både nyskrevne originalproduksjoner og kjente titler. Det nye teaterhuset forventes å stå klart i 2024, men inntil da vil Nye Hjorten Teater dukke opp på ulike arenaer.

https://nyehjortenteater.no/

Posten Moderne AS blir et museum i Trondheim på 1 500 kvm utstillingsflate med både permanente, spektakulære kunstinstallasjoner og skiftende utstillinger av kunst i verdensklasse, sammen med et aktivt arrangement og kursprogram for alle aldersgrupper. Museet åpner i 2024 som et unikt visningssted for kunst med internasjonal kvalitet og lokal relevans i Postbygget vis á vis Britannia Hotel.

https://reitan.no/no/artikkel/3316/kunst-og-teater-i-trondheim

Struktur – de øverste selskapene
Kristin S. Genton

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO