selskap_logo

Gjennom en diversifisert og global finansiell portefølje ivaretar og utvikler forretningsområdet REITAN KAPITAL våre finansielle verdier.

BESØKSADRESSE

Uranienborgveien 6

0258 Oslo

REITAN KAPITAL har ansvar for å forvalte overskuddslikviditet i REITAN på en profesjonell måte. Selskapets mandat er å ivareta og utvikle finansielle verdier for REITAN ved siden av eksisterende forretningsområder. Disse verdiene skal bidra til soliditet og langsiktighet for REITAN som familiebedrift, sikre arbeidsplasser og muligheter for fremtidige investeringer i kjernevirksomheten, samt være en økonomisk buffer i vanskelige tider.

Forretningsområdet ledes av Magnus Reitan som har jobbet med finans og investering i mange år. Visjonen til forretningsområdet er: REITAN KAPITAL ivaretar og utvikler finansielle verdier for virksomheten og fremtidige generasjonen.

Les mer om våre eiere her.

Som eier bidrar vi med å videreutvikle selskapene gjennom å være en pådriver i arbeidet med strategi, struktur, kultur og finansielle standarder. REITAN består av tre forretningsområder: REITAN HANDEL, REITAN EIENDOM og REITAN KAPITAL.

REITAN HANDEL er et handelsselskap som omfatter konseptselskapene REMA...

REITAN EIENDOM har tre satsingsområder: Sentrumseiendom i Trondheim,...

Gjennom en diversifisert og global finansiell portefølje ivaretar og...

andre selskaper

I tillegg til våre tre forretningsområder har vi selskapene.

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli anerkjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN hadde en samlet omsetning i 2020 på 105,6 milliarder kroner, og sysselsetter 39 000 mennesker i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: ANTI og INCREO