Årets Ladejarl

Årets Ladejarl deles ut 11. september på Lade Gaard. Prisen gis en person som har utmerket seg i arbeidet mot et varmere samfunn gjennom verdibasert ledelse og arbeid.

Årets Ladejarl skal være selve symbolet på verdibasert arbeid og ledelse. Prisen er et bevis på at man inspirerer og motiverer andre til å skape resultater. Personlig ansvar og engasjement er oppskriften for å skape resultater som vi andre bare kan unne og beundre.

Vi er så heldige å få mange nominerte til Årets Ladejarl hvert år. Alle nominasjonene blitt nøye gått gjennom, før sekretariatet presenterer Årets topp 10 for juryen. Personene som er med i topp 10 har i særlig grad utmerket seg for sett pågangsmot og sterke verdier. Og vinneren av Årets Ladejarl mottar en æresbevisning for å ha fulgt sine drømmer.

Vi ønsker å løfte frem enkeltmennesker som skaper verdifulle resultater mange har nytte av. Antall nominerte til Årets Ladejarl gjennom tiden viser at det finnes mange sterke ildsjeler i ladet vår. Vi unner og beundrer de som inspirerer til personlig engasjement og skaper varmere samfunn.

Odd Reitan, Colonialmajor

Hedersprisen er vedtektsfestet i REITAN og motiveres av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Årets Ladejarl finansieres og gis av REITAN, prisen er på to millioner kroner, i tillegg får vinneren skulpturen «Colonialmajoren» av Per Sverre Dahl.

Nominer din kandidat her:

Se tidligere vinnere her

For øvrige henvendelser ta kontakt med Jorn.egil.andreassen@reitaneiendom.no

Nominasjonen stenger 1. mai hvert år.

Prisutdelingen skjer iht. vedtekter for Årets Ladejarl

1 Årets Ladejarl
Årets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av REITAN og Colonialmajor Odd Reitan. Prisen er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen ”Colonialmajoren” av Per Sverre Dahl. Prisen finansieres og gis av REITAN, motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet, og er vedtektsfestet i REITAN. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

2 Formål og tildelingskriterier
Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i særlig grad har; utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring, motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker, blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

3 Bruk av prispengene
Det legges ingen føringer eller begrensninger på prisvinnerens bruk av prispengene.

4 Forslag og beslutning om pristildeling
Enhver kan foreslå kandidater til Årets Ladejarl. Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5.

5 Juryen
Juryen består foruten Odd Reitan (leder) av fire personer, oppnevnt for fire år av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat for å bistå juryen i dens arbeid. Juryen møtes så ofte lederen anser det nødvendig, likevel minst en gang årlig forut for utdelingen av Årets Ladejarl. Vervet som jurymedlem er ulønnet. Jurymedlemmer får dekket reise- og oppholdsutgifter til jurymøter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader pådratt i anledning juryarbeidet. Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som jurymedlemmet har et særlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelle slike tilknytningsforhold.

6 Nærmere bestemmelser
REITAN kan i samråd med juryen utarbeide nærmere bestemmelser om utdelingen av Årets Ladejarl.

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal
motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO