Tidligere vinnere av prisen Årets Ladejarl

Årets Ladejarl er en æresbevisning og en belønning for å ha fulgt sine drømmer og oppnådd resultater

Prisen deles ut hvert år 11. september på Lade Gaard i Trondheim.

Nominasjonen for Årets Ladejarl 2024 stenger 2. mai.

Rabia Khan vinner Årets Ladejael 2023

Rabia Khan bygger tillit i samfundet og selvtillit hos enkeltindivider. Hun viser sterk dedikasjon, omsorg og respekt, og vi ønsker å belønne hennes arbeid med Årets Ladejarl-prisen. Rabia Khan bruker egen livserfaring og solid kunnskap til å bygge et mer inkluderende samfunnet. Med åpenhet og et brennende hjerte for å øke kunnskap om helse, kultur og rettssikkerhet gir hun innvandrere og flyktninger det dem trenger for å bli inkludert.

Karen Dolva vinner av Årets Ladejarl 2022

Hun har et pågangsmot som vi beundrer, og står for verdier vi ønsker å belønne med Årets Ladejarl-prisen. Ensomhet er et folkehelseproblem, som kan ramme alle uansett alder, kjønn eller bakgrunn. Karen Dolva viser sterk drivkraft for utvikling av velferdsteknologi og skaper resultater i verdensklasse. Det er gode vekstmuligheter og stort potensialet for både årets vinner og selskapet hennes, No Isloation. Hun en lagbygger. Hun ser menneskene rundt seg og viser evne til å forholde seg til mennesker på tvers av generasjoner. Hun jobber daglig med utfordringene knyttet til ensomhet. 

Deeyah Khan vinner av Årets Ladejarl 2021

Hun er en uredd og kompromissløs dokumentarregissør og produsent. Tidligere har hun vunnet to Emmys, en BAFTA, en RTS og to Peabody awards i løpet av sin ti år lange karriere med å lage empatiske og urovekkende filmer. Med et kamera og mikrofon bekjemper og belyser hun tema som ekstremisme, radikalisering og muslimske kvinners rettigheter. Deeyah brenner for å skape forståelse og mener at økt forståelse er svaret for å finne løsninger på hvordan vi kan håndtere frykt og hat.

Helle Aanesen vinner av Årets Ladejarl 2019

Helle Aanesen har gjennom sitt engasjement skapt 16 Pusterom på kreftsykehus i Norge. Hun beskrives som uredd, arbeidsom og gir seg ikke før målet er nådd. Helle jobber for å gi kreftsyke hjelp til å mestre livet og inspirerer til fysisk aktivitet, som igjen bedrer mulighetene til å være så frisk som mulig. Pusterommene hun har skapt er også en plass for gruppeaktiviteter og gode samtaler som er oppbyggende for kropp og sinn. Helle Aanesen har skapt store økonomiske og samfunnsmessige verdier og er et kroneksempel på offentlig samarbeid.

Helle Aanesen

Tale Maria Krohn Engvik (Helsesista) vinner av Årets Ladejarl 2018

Tale ble kjent gjennom sin Snapchat-konto Helsesista. Her kan følgerne stille spørsmål på en enkel og ufarlig måte. Tale (Helsesista) sprer viktig kunnskap på en direkte, ærlig og enkel måte. Snapchat er en plattform som ungdommer er komfortable med å bruke, som gjør det enkelt for ungdommer å rette oppmerksomheten mot tematikker som kropp, grenser, press, alkohol, ensomhet og selvfølelse.

Tale Maria Krohn Engvik (Helsesista)

Ada Sofie Austegard vinner av Årets Ladejarl 2017

I 2000 stiftet Ada Sofie Austegard Stine Sofies Stiftelse etter at datteren ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Hun etablerte stiftelsen for å sette rettighetene til ofre, pårørende og etterlatte på dagsorden. Det har gjennom de siste årene resultert i en rekke lovendringer. Adas viljestyrke er beundringsverdig og i 2016 åpnet Stine Sofie Sentret, et mestrings- og læringssenter for å ivareta de voldsutsatte barna.

Ada Sofie Austegard

Johann Olav Koss vinner av Årets Ladejarl 2016

Som grunnlegger av Right To Play har Johann Olav Koss sikret flere millioner barn som har opplevd krig og voldelige livshendelser kvalitetsutdanning, utvikling av egne mål og verdier og ikke minst gleder gjennom fysisk aktivitet, lek og idrett. Johann Olav Koss har gjennom sine sterke verdier og verdibasert ledelse vært et glimrende eksempel på hvordan man kan skape unike resultater.

Per Solli vinner av Årets Ladejarl 2015

Per Solli har hatt fremragende resultater innenfor verdibasert ledelse som rektor ved Elvebakken videregående skole i Oslo. Skolen har gjennom hans ledelse blitt forvandlet til et sted som toppet fraværs- og frafallstatistikken til å bli en suksesshistorie. Per Solli har jobbet målrettet med å forankre verdisettet tydelig og jobbet systematisk med måten lærere, elever og foreldre skal forholde seg til hverandre, hvor tillit og åpenhet har vært nøkkelfaktorer i og utenfor klasserommet.

Per Solli

Atle Vårvik vinner av Årets Ladejarl 2014

Alte Vårvik er gründer av MOT, en holdningsskapende organisasjon for ungdom der verdiene MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei er grunnleggende. I 20 år har Alte Vårvik jobbet for å skape trygge rammer og et varmere samfunn gjennom sine prosjekter for ungdom og ledere.

Anlov P. Mathiesen vinner av Årets Ladejarl 2013

Anlov Per Mathiesen står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE. Han er også kjent for å være et uredd talerør for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.

Helga Arntzen vinner av Årets Ladejarl 2012

Siden 1992 har Helga Arntzen tatt nærmere 150 000 ungdommer med seg på fredsreiser gjennom Aktive Fredsreiser, etablert i 1998, og Hvite Busser til Auschwitz. Hun har skapt større kunnskap om historie, kulturelle forskjeller og verdiarbeid.

Atle Vårvik, Anlov P. Mathiesen og Helga Arntzen.

Årets Ladejarl er hedersprisen som gis til en person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid og ledelse, som alternativ til regelstyring. Mottakeren av prisen har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker. Årets Ladejarl er en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar. Prisen er en æresbevisning og en belønning for å ha fulgt sine drømmer.

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO