Årsresultater

Årsresultatet for 2021 viser sterke prestasjoner av eiendomsutviklere, kjøpmenn og medarbeidere i både administrasjon og butikker i syv land. Butikkomsetning ble NOK 104 mrd. i 2021 (mot 104 mrd. i 2020) og resultat før skatt ble NOK 5,6 mrd. (mot NOK 4,9 mrd. i 2020) for REITANs samlede virksomhet.

Gjennom 2021 har vi fortsatt å bygge solide bedrifter som sikrer og utvikler arbeidsplasser og verdier. Vi går ut av fjoråret med en sterk balanse og en solid egenkapital på 41 %

Finansdirektør i REITAN AS, Kristin S. Genton

Virksomheten REITAN gikk inn i pandemien med en robust finansiell posisjon. Til tross for stor usikkerhet ble planlagte investeringer gjennomført i 2021.

Les hele pressemeldingen her.

Vi har fortsatt å jobbe mot våre langsiktige mål og levert solid på det operasjonelle. Virksomhetene viser stor evne til å tilpasse seg skiftende omgivelser og markedsforhold, helt i tråd med verdigrunnlaget vårt vi tenker positivt og offensivt, sier Kristin S. Genton.  

Resultatet er naturlig noe preget av endrede handlemønster, nedstenginger, gjenåpninger og sterk konkurranse i både handel, hotell- og eiendomsmarkedet. 

Kristin S. GentonSkal du lykkes, må du elske det du driver med, sier Colonialmajoren. At partnerskap og franchise-organisering er et vinnerkonsept, merkes godt nå. Jeg er stolt av våre dyktige medarbeidere, deres humør og tempo – i ei tid med sterk konkurranse og uro i verden, sier administrerende direktør Odd Reitan.

2021-tallene vitner om solid aktivitet med flere etableringer. Eksempler på dette er ny kylling-fabrikk, eget selskap for storhusholdning, utrulling av bilvask, kjøp av nye eiendommer, større rehabiliteringsprosjekter, byutvikling og logistikk. Selskapet står sterkt, har en solid balanse og sterk likviditet.


Med dyktige folk og god drift er vi godt skodd for fremtiden. Vi står i ei usikker tid hvor alle kommer til å bli kraftig utfordret

Odd Reitan


Her kan du lese våre tidligere årsrapporter:

Årsrapport 2021 REITAN AS

Årsrapport 2020 REITAN AS

Årsrapporter 2019 Reitangruppen

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal
motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO