Årets Ladejarl

Årets Ladejarl er hedersprisen som gis et enkeltmenneske som utmerker seg gjennom verdibasert ledelse og arbeid. Prisen er et bevis på at man motiverer og inspirerer andre gjennom å skape resultater vi andre unner og beundrer.

Previous winners

Årets Ladejarl skal være selve symbolet på verdibasert arbeid og ledelse. Prisen er et bevis på at man inspirerer og motiverer andre til å skape resultater. Personlig ansvar og engasjement er oppskriften for å skape resultater som vi andre bare kan unne og beundre.

Vi er så heldige å få mange nominerte til Årets Ladejarl hvert år. Alle nominasjonene blitt nøye gått gjennom, før sekretariatet  plukker ut og presenterer Årets topp 10-liste for juryen. Personene som er med i topp 10 har i særlig grad utmerket seg for sett pågangsmot og sterke verdier. Og vinneren av Årets Ladejarl mottar en æresbevisning for å ha fulgt sine drømmer.

Vi ønsker å løfte frem enkeltmennesker som skaper verdifulle resultater mange har nytte av. Antall nominerte til Årets Ladejarl gjennom tiden viser at det finnes mange sterke ildsjeler i ladet vår.t Vi unner og beundrer de som inspirerer til personlig engasjement og skaper varmere samfunn.

Odd Reitan, Colonialmajor

Årets Ladejarl

Årets Ladejarl 2023- Rabia Khan

Med egen livserfaring og solid fagkunnskap bygger Årets Ladejarl 2023, Rabia Kahn, et mer inkluderende samfunn. Hun er en viktig brobygger og for resultatene får hun to millioner kroner og verdiprisen Årets Ladejarl 2023.

Årets Ladejarl

Årets Ladejarl

Verdiprisen Årets Ladejarl deles ut 11. september på Lade Gaard i Trondheim. Prisen gis et enkeltmenneske som har utmerket seg i sitt arbeidet for et varmere samfunn gjennom verdibasert ledelse og arbeid.

Tidligere vinnere av prisen Årets Ladejarl

Årets Ladejarl

Årets Ladejarl- nominering til 2024

Nå kan du være med å nominere kandidater til verdiprisen Årets Ladejarl 2024. Alle kan nominere, og alle kan nomineres.

Hedersprisen er vedtektsfestet i REITAN og motiveres av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Årets Ladejarl finansieres og gis av REITAN, prisen er på to millioner kroner.

Nå kan du nominere kandidater til verdiprisen Årets Ladejarl. Nominer den du mener fortjener å vinne i 2024 her.

Se tidligere vinnere her

For øvrige henvendelser ta kontakt med Jorn.egil.andreassen@reitaneiendom.no

Nominasjonen stenger 1. mai hvert år.

 

Prisutdelingen skjer iht. vedtekter for Årets Ladejarl

1 Årets Ladejarl
Årets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av REITAN og Colonialmajor Odd Reitan. Prisen er på to millioner kroner. Prisen finansieres og gis av REITAN, motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet, og er vedtektsfestet i REITAN. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

2 Formål og tildelingskriterier
Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i særlig grad har; utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring, motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker, blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

3 Bruk av prispengene
Det legges ingen føringer eller begrensninger på prisvinnerens bruk av prispengene.

4 Forslag og beslutning om pristildeling
Enhver kan foreslå kandidater til Årets Ladejarl. Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5.

5 Juryen
Juryen består foruten Odd Reitan (leder) av fire personer, oppnevnt for fire år av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat for å bistå juryen i dens arbeid. Juryen møtes så ofte lederen anser det nødvendig, likevel minst en gang årlig forut for utdelingen av Årets Ladejarl. Vervet som jurymedlem er ulønnet. Jurymedlemmer får dekket reise- og oppholdsutgifter til jurymøter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader pådratt i anledning juryarbeidet. Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som jurymedlemmet har et særlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelle slike tilknytningsforhold.

6 Nærmere bestemmelser
REITAN kan i samråd med juryen utarbeide nærmere bestemmelser om utdelingen av Årets Ladejarl.

Nominerte

Hver år får vi inn mange gode nominasjoner til hedersprisen, og sekretariatet vurderer dem alle før en topp ti liste annonseres. Her finner du en oversikt over alle kandidater som har vært på topp ti listen de siste årene.

Year

nominee 2023

Jimmy Øien

Han brenner for å skape inspirasjon til sine gjester og til bransjen om at det ingen andre ønsker å bruke kan smake utrolig godt og flytte verden...

nominee 2023

Ayesha Wolasmal

Hun brenner for menneskeverd, dialog og det å skape mellommenneskelige relasjoner. Gjennom hennes arbeid i Afghanistan snakker hun med Taliban ledere...

nominee 2023

Bjørn Moe

Nidarosdomens guttekor har gjennom mange år høstet nasjonal og internasjonal anerkjennelse. Bjørn Moe har vist sterkt engasjement og dedikert...

winner 2023

Rabia Khan

Rabia Khan ønsker å dele kunnskap om kropp og helse, og gjennom Internasjonal Velferdsordning sørger hun for at at alle får like god tilgang på...

nominee 2023

Jostein Sivertsen

Han brenner for idrett, det å skape store opplevelser og engasjere barn og voksne. Jostein Sivertsen har høye ambisjoner og jobber målrettet.

nominee 2023

Ragnhild Slettner

Ragnhild Slettner er sosial entreprenør, gründer og daglig leder i Mamas Mat. Hun brenner for at mennesker med ulik bakgrunn og forutsetninger skal...

nominee 2023

Knut-Eirik Dybdal

Han har fått verdens nordligste etapperitt på sykkel, Arctic Race of Norway, til å bli en suksess. Knut-Eirik Dybdal brenner for å få folk, kommuner,...

nominee 2023

Kimiya Sajjadi

Hun jobber for å skape endring og deltar derfor i samfunnsdebatten. I tillegg bidrar hun aktivt inn i virksomheter, med å lage strategi og holder...

nominee 2023

Terje Stølan

Gjennom FIRE - Stiftelsen Ett skritt videre jobber han daglig med å bidra til å gjøre mennesker i stand til å stå på egne ben og finne sin plass i...

nominee 2023

Sigrid Nedkvitne

Sigrid Nedkvitne brenner for at alle, uavhengig av alder, kjønn, interesse, etnisitet skal være aktiv, sosial og inkludert. Hun har skapt Friskus, et...

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO