Årets Ladejarl

Årets Ladejarl er hedersprisen som gis et enkeltmenneske som utmerker seg gjennom verdibasert ledelse og arbeid. Prisen er et bevis på amt man motiverer og inspirerer andre gjennom å skape resultater vi andre unner og beundrer.

Tidligere vinnere

Årets Ladejarl skal være selve symbolet på verdibasert arbeid og ledelse. Prisen er et bevis på at man inspirerer og motiverer andre til å skape resultater. Personlig ansvar og engasjement er oppskriften for å skape resultater som vi andre bare kan unne og beundre.

Vi er så heldige å få mange nominerte til Årets Ladejarl hvert år. Alle nominasjonene blitt nøye gått gjennom, før sekretariatet presenterer Årets topp 10 for juryen. Personene som er med i topp 10 har i særlig grad utmerket seg for sett pågangsmot og sterke verdier. Og vinneren av Årets Ladejarl mottar en æresbevisning for å ha fulgt sine drømmer.

Vi ønsker å løfte frem enkeltmennesker som skaper verdifulle resultater mange har nytte av. Antall nominerte til Årets Ladejarl gjennom tiden viser at det finnes mange sterke ildsjeler i ladet vår. Vi unner og beundrer de som inspirerer til personlig engasjement og skaper varmere samfunn.

Odd Reitan, Colonialmajor

Årets Ladejarl

Årets Ladejarl 2022

Med «varm teknologi» bekjemper vinneren av Årets Ladejarl ensomhet. Gjennom teknologiske nyvinninger får både barn og eldre muligheten til å ta del i fellesskapet – uten selv å være fysisk til stede. Prisen på to millioner kroner går i 2022 til Karen Dolva.

Lade Gaard

Årets Ladejarl

Årets Ladejarl deles ut 11. september på Lade Gaard. Prisen gis en person som har utmerket seg i arbeidet mot et varmere samfunn gjennom verdibasert ledelse og arbeid.

Tidligere vinnere av prisen Årets Ladejarl

Årets Ladejarl

En av disse blir Årets Ladejarl 2022

Årets Ladejarl topp ti er klar og en av dem får to millioner kroner for sin stå-på-vilje for å skape noe større enn seg selv. Årets Ladejarl er en årlig hederspris som gis til en enkeltperson som har utmerket seg i verdibasert ledelse og arbeid. Prisen er en æresbevisning for å ha fulgt sine drømmer.

Hedersprisen er vedtektsfestet i REITAN og motiveres av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Årets Ladejarl finansieres og gis av REITAN, prisen er på to millioner kroner, i tillegg får vinneren skulpturen «Colonialmajoren» av Per Sverre Dahl.

Nominer din kandidat her:

Se tidligere vinnere her

For øvrige henvendelser ta kontakt med Jorn.egil.andreassen@reitaneiendom.no

Nominasjonen stenger 1. mai hvert år.

 

Prisutdelingen skjer iht. vedtekter for Årets Ladejarl

1 Årets Ladejarl
Årets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av REITAN og Colonialmajor Odd Reitan. Prisen er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen ”Colonialmajoren” av Per Sverre Dahl. Prisen finansieres og gis av REITAN, motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet, og er vedtektsfestet i REITAN. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

2 Formål og tildelingskriterier
Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i særlig grad har; utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring, motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker, blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

3 Bruk av prispengene
Det legges ingen føringer eller begrensninger på prisvinnerens bruk av prispengene.

4 Forslag og beslutning om pristildeling
Enhver kan foreslå kandidater til Årets Ladejarl. Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5.

5 Juryen
Juryen består foruten Odd Reitan (leder) av fire personer, oppnevnt for fire år av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat for å bistå juryen i dens arbeid. Juryen møtes så ofte lederen anser det nødvendig, likevel minst en gang årlig forut for utdelingen av Årets Ladejarl. Vervet som jurymedlem er ulønnet. Jurymedlemmer får dekket reise- og oppholdsutgifter til jurymøter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader pådratt i anledning juryarbeidet. Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som jurymedlemmet har et særlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelle slike tilknytningsforhold.

6 Nærmere bestemmelser
REITAN kan i samråd med juryen utarbeide nærmere bestemmelser om utdelingen av Årets Ladejarl.

Nominerte

Hver år får vi inn mange gode nominasjoner til hedersprisen, og sekretariatet vurderer dem alle før en topp ti liste annonseres. Her finner du en oversikt over alle kandidater som har vært på topp ti listen de siste årene.

År

Nominert 2022

Nasreen Begum

Nasreen Begum er initiativtaker og grunnlegger av Bydelsmødre og Bydelsfedre Norge

Nominert 2022

Mats Zuccarello

Mats Zuccarello er kanskje mest kjent som idrettsutøver, han har også et brennende hjerte for at alle barn skal få oppleve glede, mestring og samhold...

vinner 2022

Karen Dolva

Topp ti nominert til Årets Ladejarl Karen Dolva jobber for å bekjempe ensomhet. For både barn og eldre. Gjennom varm teknologi får alle mulighet til...

Nominert 2022

Jan Gunnar Skogås

Jan Gunnar Skogås brenner for utvikling og fremskritt innenfor helsesektoren. Han viser stort engasjement for at de ansatte skal forbedre seg i...

Nominert 2022

Trude Jacobsen

Trude Jacobsen har et brennende hjerte for å gjøre hverdagen litt enklere for de på flukt. I 2015 etablerte hun Dråpen i Havet, som hjelper og bistår...

Nominert 2022

Eirik Holdal

Eirik Holdal har vist stort engasjement for å få ting til å skje i sin hjembygd, Ørnes i Meløy kommune. Han gjør hele tiden små og store ting for at...

Nominert 2022

Katrin Brubakk

Katrin Brubakk er en av kandidatene til å vinne Årets Ladejarl 2022. Hun er barnepsykolog og har et bankende hjerte for at alle barn skal ha det...

Nominert 2022

Adrian Tollefsen

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen viser stor stå-på-vilje for at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. Han har også engasjert...

Nominert 2022

Aisha Bigset

Aisha Bigset har startet sin egen organisasjon Association Mpore Mama (AMM) for at kvinner skal inkluderes i samfunnslivet. Gjennom AMM sørger Bigset...

Nominert 2022

Lise Klaveness

Lise Klaveness er tidligere fotballspiller og nå den første kvinnelige fotballpresidenten i Norge. Med et brennende hjerte for å bidra til at alle...

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal
motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 43 000 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: ANTI og INCREO