REITAN AS

Vår oppgave er å bygge flest mulig vinnere, skape en robust virksomhet og bidra til fellesskapet. I REITAN jobber vi hver dag for å være «verdens beste» eier, noe som krever fokus på logiske og effektive selskapsstrukturer, bygging av en sterk bedriftskultur og etablering av solide finansielle standarder.

REITAN er et holdingselskap som utøver aktivt eierskap gjennom selvstendige forretningsområder. Som eier bidrar vi med å videreutvikle selskapene gjennom å være en pådriver i arbeidet med strategi, struktur, kultur og finansielle standarder.

REITAN har virksomhet i syv land i Norden og Baltikum, og omfatter tre forretningsområder: REITAN HANDEL, REITAN EIENDOM og REITAN KAPITAL.

REITAN HANDEL er et handelshus som omfatter konseptselskapene REMA 1000 Norge, REMA 1000 Danmark, REITAN CONVENIENCE og Uno-X Mobility.

REITAN EIENDOM har tre satsingsområder: Sentrumseiendom i Trondheim, Bergen og Oslo, Logistikk- og industrieiendom i Skandinavia og Handelseiendom i Skandinavia.

REITAN KAPITAL er et investeringsselskap som ivaretar og utvikler finansielle verdier for REITAN, gjennom en diversifisert og global finansiell portefølje.

I tillegg har vi Britannia Hotell, et femstjerners internasjonalt fullservicehotell i Trondheim.

Nye Hjorten Teater og Posten Moderne er planlagt åpnet i 2023/2024 i Trondheim.

Vår organisasjonsmodell

Det er våre verdigrunnlag som driver oss, og derfor jobber vi hardt og kontinuerlig for å oppnå visjonen om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Det gjør vi blant annet gjennom å rendyrke våre konsepters forretningsideer og ved å opprettholde og forsterke kulturen der kunden alltid er vår øverste sjef.

Her kan du lese mer om våre verdigrunnlag og vår filosofi.

Vår grunntanke er at «flere burde eie mer». Det var også derfor vi på 70-tallet etablerte franchising som organisasjons-system i REITAN. REITAN utforsker nå mulighetene for en børsintroduksjon for selskapet REITAN HANDEL, noe som vil gi en ny arena for eierskap.

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We focus on our
business idea

We keep
a high business moral

We are committed
to be
debt-free

We encourage a winning culture

we have
a positive and
proactive mindset

We talk with each other
– not about each other

The customer is
our ultimate boss

We want our work to be
enjoyable and profitable

Vår visjon er å bli anerkjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN hadde en samlet omsetning i 2020 på 105,6 milliarder kroner, og sysselsetter 39 000 mennesker i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: ANTI og INCREO