Skap verdi med oss

Vi ønsker å skape noe vi kan være stolte av, sammen med andre. Vi tror på spredt eierskap og har en prinsipiell tanke om at «flere burde eie mere». Å skape arenaer for medeierskap og samarbeid er et klart mål i REITAN.

Vår ledelsesfilosofi er verdibasert ledelse

Filosofien fører oss sammen og våre sterke verdier definerer og driver oss fremover. Vår definisjon på verdibasert ledelse er å bygge store mennesker som skaper handling gjennom tillit.

Om oss

Vår filosofi

REITAN skal være selve symbolet på sunn fornuft, kremmerskap, folkelighet og dyktighet. Hos oss er det ikke flaut å gjøre ting enkelt – det er genialt.

Skap verdi med oss

Kraften i eierskap og egeninteresse

I samarbeid med entusiastiske mennesker skapes vinnerkultur.

Skap verdi med oss

Sterk kultur

REITAN er en familiebedrift som samarbeider med nesten 4000 familiebedrifter. Ekte lykke er å holde på med noe meningsfylt for seg selv og for andre. Å skape arbeidsplasser og utvikle mennesker rundt seg er for mange av oss den viktigste drivkraften.

Om oss

Vårt ansvarshjerte

I REITAN er vi stolte over å ha en kultur hvor det å skape noe sammen med andre betyr mye.

Effektiv og desentral struktur krever en sterk kultur

Vi tror på enkeltmennesket og det personlige initiativ. Derfor lykkes vi med partnerskap og franchising. Uansett hvor du jobber i REITAN har vi samme filosofi og verdigrunnlag. Vi jobber for at alle våre medarbeidere skal ha verdiene i ryggmargen, slik at de er i stand til å ta gode beslutninger.

Om oss

Våre verdigrunnlag

Vi har åtte verdigrunnlag som definerer og guider oss.

Skap verdi med oss

Bli Franchisetaker

I REITAN har vi sterk tro på enkeltmenneskets skaperlyst. For oss er franchise frihet satt i system, hvor det skapes vinnere på begge sidene av bordet.

Skap verdi med oss

Franchise og samarbeid

I REITAN tror vi på enkeltmenneskets skaperlyst. Det handler om kraften i egeninteresse og emosjonelt eierskap.

Skap verdi med oss

Karrieremuligheter

Vi ønsker å bygge vår virksomhet sammen med mennesker med lidenskap. Mennesker som skaper engasjement, som tar eierskap til det de gjør for å påvirke sin egen hverdag. Slik fordeler vi også ansvaret bredt til den enkelte.

Om oss

Våre verdigrunnlag

Vi har åtte verdigrunnlag som definerer og guider oss.

Read entire article

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO