Kjøpmann i Narvesen Kent Jørgen Juberg Stensås og Colonialmajor Odd Reitan.
Kjøpmann i Narvesen Kent Jørgen Juberg Stensås og Colonialmajor Odd Reitan.

Reitangruppen leverer solide resultater i alle forretningsområder

Årsresultatene viser at effektiv drift og lave kostnader gjør Reitangruppen mer solid enn noen gang. Totalomsetningen ble NOK 85,6 mrd., en økning på NOK 4 mrd. fra 2014. Resultatet for 2015 er bedre enn noensinne innenfor alle forretningsområder.

08.03.2016 10:00

Viljen til å utvikle seg i tråd med kundens ønsker, gir resultater for Reitangruppens om lag 4000 familiebedrifter og partnere.

– Solide resultater skyldes at vi har det morsomt og driver kostnadseffektivt. Takket være dyktige folk med sterke verdier og ambisjoner har vi aldri vært bedre rustet for fremtiden, sier Colonialmajor Odd Reitan.

Solid drift og verdistigning

Effektiv drift og lave kostnader gir uttelling. De siste ti årene har Reitangruppen tredoblet resultatene og investert betydelig i butikker, stasjoner, logistikk og industri. Samlede investeringer i handelsvirksomheten er over NOK 17 mrd. siste ti år. I tillegg kommer store investeringer innenfor eiendom. Bokført egenkapital ved utgangen av 2015 er NOK 20 mrd.

Kontantstrøm fra drift i 2015 ble NOK 4,5 mrd. og driftsresultatet ble NOK 3,4 mrd. Resultat før skatt ble NOK 3,1 mrd. Utbytte fra Axfood AB var NOK 129 mill. og investeringen har i 2015 hatt en verdistigning på NOK 1,4 mrd. Verdiendringen føres mot utvidet resultat og inngår ikke i ordinært resultat.

Våren 2015 nådde Reitangruppen sin finansielle handlingsregel for gjeld innenfor ALLE forretningsområdene. Det gir Reitangruppen kraft til å fortsette sin langsiktige verdiskapning og trygge 36 633 arbeidsplasser i Norden og Baltikum.

– Vi har over tid bygget sten på sten i tøff konkurranse innenfor handel og eiendom.  Vår sterke finansielle evne gjør oss slagkraftige, også i turbulente tider. Vi har både vilje og evne til å investere for fremtiden, sier finansdirektør Kristin S. Genton.

Verdiskapende arbeidsplasser

Året som gikk var preget av sterk gjennomføring i tråd med Reitangruppens tenkesett, filosofi og verdigrunnlag. Det betyr mye å føle seg verdifull og få muligheten til å gjennomføre det man tror på. Tydelig struktur og systemdrift bygger kultur, -  et viktig fundament i verdibasert ledelse.

– Mine beste øyeblikk opplever jeg når jeg hører mennesker si at det å jobbe i Reitangruppen har forandret deres liv. De som vier sitt liv for å bygge sin egen virksomhet jobber med noe de er lidenskapelig opptatt av. Det er sjelden man lykkes om man ikke liker det man holder på med. Jeg elsker å bygge kultur der mennesker får tillit og tar egne beslutninger, sier en stolt Colonialmajor Odd Reitan.

Rekordsalg i krevede marked

– Aldri har REMA 1000 solgt så mye varer som i 2015! Med en butikkomsetning på NOK 53,5 mrd. i Norge og Danmark, og 6 prosent vekst, er vi svært fornøyde med 2015. Men vi hviler ikke. 2015 var et tøft år med en stadig mer krevende konkurranse, sier Ole Robert Reitan, administrerende direktør REMA 1000. 

REMA 1000 fortsetter med god vekst i Norge og Danmark, både når det gjelder omsetning og markedsandeler. REMA 1000 er den største dagligvarekjeden i Norge og hadde i 2015 24,2 prosent av markedet. Også i Danmark har REMA 1000 hatt et svært godt år med en vekst på 9,2 prosent og en markedsandel på 11,1 prosent.

Flere av industriselskapene i REMA 1000 har levert gode resultater. Norsk Kylling har snudd driften og ender for første gang på flere år med et positivt resultat. Kjeldsberg Kaffebrenneri er den minste aktøren i sitt marked, men den første som har sertifisert all kaffe. I 2015 har de hatt en formidabel vekst – en utvikling som fortsetter i 2016.

Aldri gjort det bedre innen convenience

Med kjente konsepter som Narvesen, Pressbyrån, 7-Eleven og R-kioski, er Reitan Convenience markedsleder i syv land i Norden og Baltikum. Året som gikk var preget av sterkere konkurranse enn noensinne, men endte likevel med de beste resultatene i selskapets historie: en totalomsetning på NOK 15,5 mrd., EBITDA på NOK 934 mill. og et driftsresultat på NOK 553 mill.

– For få år siden var det knapt noen som trodde det var mulig å oppnå slike resultater gjennom kioskdrift. I dag har Reitan Convenience en kontantstrøm som nærmer seg milliarden, og et enormt potensial for videre vekst. Vi har aldri vært mer lønnsomme eller prestert bedre, og de som først og fremst skal ha æren for det er de 14 200 menneskene som møter kundene i våre kiosker og butikker hver eneste dag. De er vår viktigste suksessfaktor, sier administrerende direktør i Reitan Convenience, Magnus Reitan.

Sterke resultater og viktige grep for fremtiden fra Uno-X Gruppen

Uno-X Gruppen har vært eget forretningsområde i Reitangruppen siden 2009, og består av flere rendyrkede selskaper for salg av drivstoff og smøreoljer som har videreutviklet og styrket sine markedsposisjoner i Norge og Danmark i løpet av 2015. I en fremtid hvor transportmidler vil hente sin energi fra en miks av drivstoffer, har Uno-X stor tro på hydrogen som et fremtidig bærekraftig drivstoff for å nå norske klimamål. I 2015 etablerte derfor Uno-X Gruppen et selskap med NEL Fuel ASA (NEL) som partner, hvor målet er å bygge minimum 20 hydrogenfyllestasjoner i de store norske byene innen 2020. Dette skjer samtidig med at verdens største bilprodusenter lanserer hydrogenbiler for salg.

 Omsetningen i 2015 ble NOK 9,6 mrd., EBITDA NOK 690 mill. og driftsresultatet NOK 545 mill.

– Vår sterke verdidrevne prestasjonskultur, med dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere, har også i 2015 skapt sterke resultater, sier administrerende direktør for Uno-X Gruppen, Vegar Kulset.

Verdiøkning og gode resultater innenfor eiendom

Eiendomsvirksomheten hadde også i 2015 god vekst i leieinntekter og underliggende verdiskaping. Driftsinntektene i 2015 utgjorde NOK 439 mill. og EBITDA NOK 527 mill. Driftsresultatet ble NOK 504 mill., og resultat før skatt summerte seg til NOK 406 mill.

– Høyere inntektsnivå i forhold til fjoråret skyldes økt eiendomsmasse, stabil utleiegrad, indeksregulering og høyere kurs på danske kroner. Forbedringen i driftsresultat og EBITDA skyldes i hovedsak netto verdiøkning for eiendomsmassen. I tillegg har våre tilknyttede selskap generelt hatt gode resultater og salgsgevinster også i 2015, sier administrerende direktør i Reitan Eiendom, Ingolv Høyland.

E. C. Dahls Eiendom kjøpte i 2014 Britannia Hotell sammen med Olav Thon. Høsten 2015 ble det inngått avtale om overtakelse av Thons eierpost, og transaksjonen ble gjennomført i januar 2016. Hotellet skal fra sommeren 2016 gjennomgå en omfattende rehabilitering.

– Vi har ambisjon om å gjenåpne Britannia i en ny og modernisert utgave, men med ydmykhet for historien, slik at både Trondheim by og vi kan føle stolthet for hotellet, sier Colonialmajor Odd Reitan.

Reitan Eiendom har ved utgangen av 2015 passert milepælen NOK 5 mrd. i verdijustert egenkapital, og nærmer seg en totalkapital på NOK 10 mrd. Selskapet besitter eiendom for nærmere NOK 7 mrd. i sin balanse har samtidig mange spennende eierposisjoner i ulike eiendomsvirksomheter.

– Når vi i tillegg har sterk underliggende inntjening og meget god soliditet, er vi klare for ytterligere vekst og utvikling, fortsetter Høyland. Vi satser videre i Trondheim sentrum, har kjøpt flere spennende eiendommer i Bergen sentrum og satser fremover på prosjekter innen logistikk og byomforming.

Reitangruppen tror på mangfold og på å gi folk muligheter

Vi er involvert i over 90 ulike prosjekter for barn, ungdom og vanskeligstilte, prosjekter for å hjelpe folk inn i arbeidslivet, nødhjelp, miljø og bærekraft, sykdomsbekjempelse, kultur, sport og helse. Gjennom disse samarbeidene tar vi del i å skape sterke minner, glede og engasjement. Reitangruppens samarbeidspartnere tilfører merverdi med sin kunnskap og sitt brennende engasjement for viktige saker som berører oss alle. Samarbeidsprosjektene er valgt i tråd med selskapets tenkesett, filosofi og verdigrunnlag.

Reitangruppens aktivitet i syv land spenner seg fra eiendom, drivstoff og smøreoljeprodukter til kiosk og dagligvare. Vi ønsker å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet derfor fokuserer vi på å rendyrke våre konsepters forretningsideer og å forsterke en kultur der våre kunder alltid er vår øverste sjef.

Reitangruppen nøkkeltall 2015

Beløp i NOK mill

Reitangruppen

2015

2014

Totalomsetning

85 561

81 644

EBITDA

4 542

4 008

Driftsresultat

3 426

2 904

Resultat før skatt

3 113

2 381

REMA 1000

2015

2014

Totalomsetning

63 343

58 041

EBITDA

2 507

2 367

Driftsresultat

1 943

1 835

Reitan Convenience

2015

2014

Totalomsetning

15 544

14 754

EBITDA

934

796

Driftsresultat

553

410

Uno-X Gruppen

2015

2014

Totalomsetning

9 631

11 452

EBITDA før FIFO

690

560

Driftsresultat før FIFO

545

421

Reitan Eiendom

2015

2014

Driftsinntekter

438

413

EBITDA

527

425

Driftsresultat

504

407

 

Berit Hvalryg
  • Title:Rektor Verdiskolen og presseansvarlig, Reitangruppen
  • Mobile:+47 926 46 666
  • E-mail:berit.hvalryg[at]reitangruppen.no

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

UTENOMJORDISK MAGI PÅ TRØNDERSK JORD

Om under et år åpner Nye Hjorten Teater, et splitter nytt, privateid folketeater midt i hjertet av Trondheim sentrum. Teatrets initiativtaker er...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Pressrelease

Disse bestemmer hvem som får 2 millioner og blir Årets Ladejarl

Ny jury og sekretariat for neste fire år er på plass. Disse bestemmer hvem som blir vinner av Årets Ladejarl og får to millioner kroner.

Pressrelease

Reitan Retail søker seks ledertraineer

Høsten 2024 skal vi ønske seks nye ledertraineer velkommen til Reitan Retail. Vurderer du å søke på programmet og er nysgjerrig på hvordan det er å...

Pressrelease

Storsatsing på handelseiendom fra Reitan Eiendom

REBUS Handelseiendom AS er en ny storsatsning fra Reitan Eiendom som har som ambisjon å bli det ledende eiendomshuset på handelseiendom. Selskapet...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO