Nå starter jakten på Årets Ladejarl: Reitangruppens verdipris på to millioner kroner

For andre år på rad skal Colonialmajor Odd Reitan dele ut Reitangruppens verdipris på to millioner skattefrie kroner. Vinneren må utmerke seg innen verdibasert arbeid og samfunnsbygging, men må ikke nødvendigvis ha et kjent navn. I fjor fikk selskapet flere enn 400 nominerte, og allerede er nærmere 100 nye kandidater nominert til årets pris.

25.04.2013 16:30

- Prisen gis til en person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid. I lokalsamfunn over hele landet finnes det mennesker som er rollemodeller og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar. Det er disse vi ønsker å bli kjent med i løpet av de neste månedene. Vi gleder oss til å se alle de som nomineres i år, sier Colonialmajor Odd Reitan.

Allerede 100 nominerte
Reitangruppen uttrykte stor glede i fjor da det kom svært mange nomineringer til prisen, og uttalte at de var imponerte over hvordan folk hadde gjort seg flid med nomineringene, lagt ved linker, bilder og avisklipp. Nå ser det ut til at det blir mange å vurdere i år også.

- At det allerede nå er nærmere 100 nominerte synes vi er veldig hyggelig. Det er også flere fra bunken i fjor som har brukt ett år til på sitt verdibaserte arbeid, og som kan være aktuelle kandidater i år også. Juryen starter vurderingene i mai/ juni, sier kommunikasjonsdirektør for Reitangruppen, Solfrid Flateby.

Rendyrket verdipris
Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september på Lade Gaard i Trondheim. Prisen ble delt ut for første gang i 2012, og gikk til gründeren bak Hvite Busser, Helga Arntzen. Hun fikk en statuett av Odd Reitan og to millioner skattefrie kroner. Arntzen er blant annet kjent for å ha hatt med 150.000 ungdommer på reiser til Auschwitz, og som leder av Aktive Fredsreiser.

- Det var så mange flotte og verdige nominerte til prisen i fjor, så juryarbeidet var utfordrende. Vi hadde både Kronprinsesse Mette Marit, statsministeren og mange ukjente navn med spennende, verdibaserte historier blant de nominerte, men Helga Arntzen utmerket seg mest av dem alle. Hun har virkelig bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid. Hun har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker. Vi ønsker at Årets Ladejarl skal være en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar, sier Odd Reitan.

Juryen velger
Årets Ladejarl er vedtektsfestet i Reitangruppen AS og motivert av selskapets visjon om å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen AS og er på to millioner kroner. Det gis ingen føringer eller begrensninger for verdiprismottakerens bruk av pengene.

Juryen består av Odd Reitan og fem jurymedlemmer: Røde Kors-ansatt og tidligere artist Andres Rafael Diaz, høyskolelektor Cecilie Staude, leder av Civita og tidligere toppolitiker Kristin Clemet, toppidrettssjef i Olympiatoppen Marit Breivik og rådgiver innen media og kultur Gunnar Flikke.

Aktuelle kandidater nomineres påhttps://response.questback.com/reitangruppenas/ladejarl/

 

Vedtekter for Årets Ladejarl

§ 1 Årets Ladejarl

Årets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av Reitangruppen og Colonialmajor Odd Reitan. Prisen er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen "Colonialmajoren" av Per Sverre Dahl Prisen finansieres og gis av Reitangruppen, motivert av selskapets visjon om å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap, og er vedtektsfestet i Reitangruppen AS. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

§ 2 Formål og tildelingskriterier

Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i særlig grad har; utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

§3 Bruk av prispengene

Det legges ingen føringer eller begrensninger på prisvinnerens bruk av prispengene!

§ 4 Forslag og beslutning om pristildeling

Enhver kan foreslå kandidater til Årets Ladejarl. Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5.

§5 Juryen

Juryen består foruten Odd Reitan (leder) av fem personer, oppnevnt for fire år av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat, bestående av to personer, for å bistå juryen i dens arbeid Juryen møtes så ofte lederen anser det nødvendig, likevel minst en gang årlig forut for utdelingen av Årets
Ladejarl. Vervet som jurymedlem er ulønnet. Jurymedlemmer får dekket reise- og oppholdsutgifter til jurymøter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader pådratt i anledning juryarbeidet. Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som jurymedlemmet har et særlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelleslike tilknytningsforhold.

§ 6 Nærmere bestemmelser

Reitangruppen kan i samråd med juryen utarbeide nærmere bestemmelser om utdelingen av Årets Ladejarl.

For mer informasjon:

Kommunikasjonsdirektør Reitangruppen, Solfrid Flateby, tlf. 900 35 897, solfrid@reitan.no

Amalie Knudsen
  • Title:Kommunikasjonsrådgiver, REMA 1000
  • Mobile:+47 926 66 262
  • E-mail:Amalie.Knudsen[at]rema.no

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Ny administrerende direktør i Norsk Kylling

Hilde Talseth blir ny administrerende direktør i REMA 1000-eide Norsk Kylling. Talseth tar over stillingen etter Kjell Stokbakken, som skal over i...

Pressrelease

Rabia Khan vinner verdiprisen Årets Ladejarl 2023

Med egen livserfaring og solid fagkunnskap bygger Årets Ladejarl 2023, Rabia Kahn, et mer inkluderende samfunn. Hun er en viktig brobygger og for...

Pressrelease

Her er topp ti til prisen Årets Ladejarl

En av topp ti blir Årets Ladejarl 2023 og får to millioner kroner for sitt arbeid med å skape et varmere samfunn. Prisen gis et enkeltmenneske som...

Pressrelease

Uno-X Mobility vinner Svaneprisen

Svanemerket tildeler Svaneprisen for 2022 til Uno-X Mobility. Uno-X får prisen for sin satsing på Svanemerket bilvask.

Pressrelease

Uno-X blir automatnabo med 7-Eleven langs vei

Uno-X tilbyr billig lynlading, svanemerket bilvask og drivstoff, på over 200 selvbetjente lokasjoner over hele Norge. Snart blir Uno-X også nabo...

Pressrelease

Hvem fortjener 2 millioner kroner? Tips REITAN nå

For tiende gang deles hedersprisen Årets Ladejarl ut i september på Lade Gaard i Trondheim. Vinneren får 2 millioner kroner og heder og ære. Det er...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO