En av disse ti blir Årets Ladejarl

07.07.2013 11:45

Her er Reitangruppens ti toppkandidater til verdiprisen «Årets Ladejarl» på to millioner kroner. Alderen spenner fra 24 år til over 80, og kandidatene består av både helt ukjente mennesker for de fleste av oss, kjente fjes innen næringslivet, profilerte programledere og “presidenter”.

Torild Bråthen
Tittel:Direktør Kultur og kommunikasjon, Uno-X Gruppen
Mobil:+47 959 06 526
E-post:tob@unox.no

- Det er utrolig gøy å se at det er så stort mangfold blant kandidatene, både på topplisten og blant de flere hundre andre som var nominerte. Selv om spennvidden er stor, har alle gjort seg bemerket med sitt verdibaserte arbeid. Vi har kun tatt hensyn til kriteriene for selve prisen, og det reflekteres i en veldig spennende topp ti-liste. Juryen får en vanskelig jobb med å velge den aller beste før 11. september, sier kommunikasjonsdirektør i Reitangruppen og leder av jurysekretariatet, Solfrid Flateby.

Pengene brukes fritt

Årets Ladejarl finansieres og gis av Reitangruppen AS og er på to millioner skattefrie kroner. Det gis ingen føringer eller begrensninger for verdiprismottakerens bruk av pengene.
- Årets Ladejarl skal tildeles en person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid. Det er ti flotte og ressurssterke mennesker, som på hver sin måte driver med verdibasert arbeid, som vi nå skal vurdere. Det blir fantastisk morsomt, men også skikkelig utfordrende. Velger vi riktig person, brukes pengene sikkert riktig også, sier Colonialmajor Odd Reitan. 

Gjengangere på listen

Prisen deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim. Den ble delt ut for første gang i fjor, og gikk da til gründeren bak Hvite Busser, Helga Arntzen, som var en av mange sterke toppkandidater. Reitangruppen registrerer med glede at nivået er svært høyt også i år, og enkelte av toppkandidatene fra i fjor er også med på årets toppliste. 
- Juryen bestemte seg tidlig for at det er helt riktig at folk kan bli nominert år etter år. Det ville bli feil å diskvalifisere noen fordi de har stått på topplisten tidligere. Det er også flere nye fjes på listen i år. Vi håper prisen i seg selv kan bidra til synliggjøring av alt det flotte, verdibaserte arbeidet mange gjør, og som vi alle drar nytte av i en eller annen form, sier Flateby.

Om Prisen/ Juryen:
Vinneren skal kåres av Odd Reitan, sammen med Røde Kors-ansatt og tidligere artist Andres Rafael Diaz, høyskolelektor Cecilie Staude, styreleder i Plan Norge og leder i Civita Kristin Clemet, toppidrettssjef i Olympiatoppen Marit Breivik og rådgiver innen media og kultur Gunnar Flikke.

“Prisen gis til en person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid som alternativ til regelstyring. Mottakeren av prisen har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker. Vedkommende har blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar. Prisen er en æresbevisning og en belønning for å ha fulgt sine drømmer og oppnådd resultater”.


Årets Toppkandidater (tilfeldig rekkefølge):

Anlov Peter Mathiesen (38), mest kjent som en av grunnleggerne og redaktør for =Oslo

Eddi Eidsvåg (53), mest kjent som stand-up komiker, baker og leder for Pøbelprosjektet

Sven Mollekleiv (58), mest kjent som president i Røde Kors i Norge

Ada Sofie Austegard (49), mest kjent som grunnlegger og driver av Stine Sofies Stiftelse

Dilek Ayhan (33), mest kjent som medgrunnlegger og daglig leder for Alarga

Atle Vårvik (47), mest kjent som skøyteløper og leder av MOT

Simon Flem Devold (84), mest kjent som forfatter og journalist

Steinar J. Olsen (43), mest kjent som daglig leder i Stormberg

Trond-Viggo Torgersen (61), mest kjent som komiker og programleder

Anne Louise Hübert (24), mest kjent som grunnlegger av Aid in Action


Vedtekter for Årets Ladejarl

§ 1 Årets Ladejarl

Årets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av Reitangruppen og Colonialmajor Odd Reitan. Prisen er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen "Colonialmajoren" av Per Sverre Dahl Prisen finansieres og gis av Reitangruppen, motivert av selskapets visjon om å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap, og er vedtektsfestet i Reitangruppen AS. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

§ 2 Formål og tildelingskriterier

Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i særlig grad har; utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

§3 Bruk av prispengene

Det legges ingen føringer eller begrensninger på prisvinnerens bruk av prispengene!

§ 4 Forslag og beslutning om pristildeling

Enhver kan foreslå kandidater til Årets Ladejarl. Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5.

§5 Juryen

Juryen består foruten Odd Reitan (leder) av fem personer, oppnevnt for fire år av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat, bestående av to personer, for å bistå juryen i dens arbeid Juryen møtes så ofte lederen anser det nødvendig, likevel minst en gang årlig forut for utdelingen av Årets Ladejarl. Vervet som jurymedlem er ulønnet. Jurymedlemmer får dekket reise- og oppholdsutgifter til jurymøter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader pådratt i anledning juryarbeidet. Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som jurymedlemmet har et særlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelle slike tilknytningsforhold.

§ 6 Nærmere bestemmelser

Reitangruppen kan i samråd med juryen utarbeide nærmere bestemmelser om utdelingen av Årets Ladejarl.

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal
motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO