Grunnlegger av gatemagasin fikk Reitangruppens verdipris på 2 millioner

Til jubel fra 200 gjester med interesse for verdibasert arbeid, fikk Anlov Peter Mathiesen (38) to millioner skattefrie kroner og en statuett. Årets Ladejarl står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE. Han er også kjent for å være et uredd talerør for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte. Anlov P. Matiesens arbeid bidrar til økt selvrespekt for selgerne av gatemagasinene. Et mer verdig samfunn, med litt mindre likegyldighet, er resultatet.

11.09.2013 11:37

- For andre gang kårer Reitangruppen Årets Ladejarl, en  verdipris som har til hensikt å øke gjennomføringskraft og verdibasert arbeid. Årets vinner er en meget modig hærfører for en gruppe mennesker som ellers ville stått utenfor samfunnet. Som en av grunnleggerne og redaktør av Norges ledende gatemagasin har Anlov Peter Mathiesen vist at samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid nytter. Bak det enkle slagordet "verdig arbeid" skjuler hele filosofien til =OSLO seg. Jeg tror flere verdibaserte ledere blir inspirert av det ekstremt tydelige budskapet - "verdighet er målet, og arbeid er metoden", sier Colonialmajor Odd Reitan.

Pris for verdighet
Verdiprisen fra Reitangruppen ble første gang delt ut i fjor. Den gikk da til Helga Arntzen for sitt arbeid som leder av Aktive Fredsreiser. Valget var ikke enkelt for juryen i år da de skulle velge en vinner blant mange utmerkede kandidater. Juryen er stolt av å løfte frem Anlov P. Mathiesensom et forbilde for samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid. Han er et modig talerør for de menneskene som av forskjellige årsaker har falt utenfor det normale arbeidslivet.

- Anlov P. Mathiesen har mot til å vise at vi må ha troen på folk og mot til å gi mennesker mulighet og ansvar. Dette er noe av det viktigste i verdibasert ledelse, sier Odd Reitan.

Vinneren av Årets Ladejarl har daglig innvirkning på mange menneskers selvfølelse. Det er stor forskjell på å tigge og selge.  - Når jeg selger et blad, er jeg på nivå med dem som kjøper av meg. Jeg har verdighet og stolthet sier en av selgerne i =OSLO.

Juryens begrunnelse
‘Årets Ladejarl’ har utmerket seg med ekte verdibasert arbeid. Prisvinneren har gjennom hardt og holdningsskapende arbeid klart å få mennesker til å føle seg verdifulle. Vinnerens innsats har gitt store ringvirkninger og har stor samfunnsmessig betydning.

Tuftet på menneskeverd, likeverd og det å gjøre en arbeidsinnsats, har prisvinneren bidratt til holdningsendring, forståelse og kunnskap hos ulike grupper. Ideene og tankene bak arbeidet er adoptert av flere og har fungert som en inspirasjon og rollemodell for andre over det ganske land.  Vinnerens arbeid har skapt engasjement og bidratt til å sette viktige og vanskelige samfunnsmessige problemstillinger på dagsordenen.

Vinneren er en av gründerne bak, og gjennom flere år daglig leder og ansvarlig redaktør for, Norges ledende gatemagasin. Rusmisbrukere og andre i utsatte grupper er selgere.  Fra det første magasinet kom på gaten i Oslo i 2005, står prisvinnerens organisasjon bak gatemagasiner i mange norske byer. Magasinet drives i dag med økonomisk overskudd, uten statlig tilskudd. Gatemagasinet er det eneste i sitt slag i verden som ikke mottar offentlig støtte.

Gjennom ideen, oppstarten, utviklingen og sitt redaksjonelle arbeid, har Årets Ladejarl fremmet og bidratt til å skape større verdighet for svært utsatte samfunnsgrupper. Tanken er like enkel som genial: Tilby et produkt for gatesalg til mennesker som står utenfor arbeidslivet. Under det enkle slagordet «Verdig arbeid» skapes arbeidsplasser og inntekter for en gruppe mennesker som ellers ville stått utenfor det ordinære arbeidslivet, og samfunnet spares for kostnader. Viktigst av alt er likevel at prisvinnerens arbeid bidrar til økt selvrespekt hos selgerne av gatemagasinet og til økt respekt for disse hos oss andre. Samlet gir dette en mer verdig tilværelse for en utsatt gruppe og et mer verdig samfunn for oss alle.

Årets Ladejarl har mot. Han deltar i debatter som omhandler vanskeligstilte, rusavhengige og tigging - og er et sterkt og modig talerør for sine “selgere”.

Prisvinneren står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE, som selges i flere norske byer.

Verdighet er målet og arbeid er metoden.

Om Anlov Peter Mathiesen
Anlov Peter Mathiesen (født 18. desember 1974) er ansvarlig redaktør, daglig leder og medstifter i Norges første gatemagasin =OSLO. Mathiesen ble kåret til «årets redaktør» av Oslo Redaktørforening i 2012.Han var også nominert til Årets meningsbærer. Han er en aktiv blogger og samfunnsdebattant.  

Magasinet som produkt fremmer engasjement og selvhjelp blant rusmisbrukere, hjemløse og sosialt utsatte som vil kunne selge magasinet på gaten.  Vinnerens innsats har stor samfunnsmessig betydning fordi dette er et konkret tiltak for å senke kriminaliteten i flere norske byer. Virksomheten drives i dag med økonomisk overskudd, uten statlig støtte.


Les mer om Anlov Peter Mathiesen:

http://no.wikipedia.org/wiki/Anlov_P._Mathiesen
http://www.erlik.no
http://no.linkedin.com/pub/anlov-peter-mathiesen/a/a49/291
http://www.journalisten.no/bloggere/anlov_p_mathiesen


Anlov Peter Mathiesen verv/roller

Er i dag styreleder i Fagpressens Redaktørforening.
Tidligere styremedlem i Stiftelsen Erlik.
Tidligere anmelder og redaktør for Utelivsguiden.no.


Om Årets Ladejarl:

http://www.reitangruppen.no/internett/visjon_verdier/aarets_Ladejarl/

Om topp 10- kandidatene:

http://www.mynewsdesk.com/no/reitangruppen/pressreleases/en-av-disse-ti-faar-reitans-millioner-881133


Ved spørsmål/ ønske om intervju:

Berit Hvalryg, rektor Reitangruppens Verdiskole
E-post: berit.hvalryg@reitangruppen.no Tlf: +47 926 46 666

Amalie Knudsen
  • Title:Kommunikasjonsrådgiver, REMA 1000
  • Mobile:+47 926 66 262
  • E-mail:Amalie.Knudsen[at]rema.no

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Halv skatt, halv moms - REMA 1000 tar grep og kutter prisene på over 100 julevarer

Nå setter dagligvareaktøren ned prisene på et stort antall julevarer tilsvarende halv moms.

Pressrelease

Uno-X og REMA 1000 satser stort på elektrisk tungtransport

I forbindelse med at REMA 1000 skal legge om all sin varetransport til nullutslippsløsninger, åpner Uno-X Mobility i dag selskapets første lynlader...

Pressrelease

To kvinner på topp i Nye Hjorten Teater

Med raushet, mot og en klar ambisjon om å alltid overgå forventningene, skal Nye Hjorten Teater skape sceneopplevelser i verdensklasse. Vi vil være...

Pressrelease

University of South Carolina er vinner av NHHs casekonkurranse

Reitan Retail spurte studenter om råd i NHHs internasjonale casekonkurranse. Nå er konkurransen over, og vi gratulerer studentene fra University of...

Pressrelease

Reitan Retail er caseselskap i NHHs casekonkurranse

I dag ble Reitan Retail avslørt som caseselskap i årets NHH International Case Competition (NHH ICC). De neste 24 timene vil 12 lag utvikle...

Pressrelease

Ny Commercial Director for Britannia Hotel

Kenneth Enæs-Hanssen blir ny Commercial Director for Britannia Hotel. Enæs-Hansen går inn i en nyopprettet rolle, med overordnet ansvar for...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO