Reitangruppens beste år noensinne

Resultatet for 2013 er Reitangruppens beste noensinne. Totalomsetningen ble NOK 77 mrd., en økning på NOK 5 mrd. fra 2012. Effektiv drift og rendyrking gav rekordresultat i 2013.

23.03.2014 10:00

- Jeg er stolt og glad over at Reitangruppens virksomheter med franchisetakere sysselsetter over 35000 mennesker i syv land. Vi har blitt en viktig brikke i skandinavisk arbeidsliv hvor vår bransje for mange er svaret på god integrering. Med god drift trygger vi arbeidsplasser. Vi favner mange ulike mennesker, også noen av de som faller utenfor. Vi ansetter ikke folk bare for hva de er, men hva de skal bli - sammen med oss, sier en stolt Colonialmajor Odd Reitan.

Fokus på rendyrking
Reitangruppen solgte seg i 2013 ut av SpareBank 1 SMN og Travelnet Norway med en samlet gevinst på NOK 192 mill. Kjernevirksomheten er fordelt på de fire forretningsområdene: REMA 1000, Reitan Convenience, Uno–X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen AS, som morselskap, har som hovedoppgave å bygge en sterk kultur, effektive strukturer og sette finansielle standarder for våre virksomheter.

- Vi lykkes blant annet fordi vi vet at om vi sprer fokus, så taper vi styrke. Vi minner oss derfor stadig på hva vi skal prioritere tiden til. Vi driver med handel og eiendom, der en stadig mer krevende kunde er vår øverste sjef. Vår positive utvikling er en kvittering på at vi har de riktige menneskene, sterk kostnadskontroll og logiske konsepter som kundene vil ha. Reitangruppens virksomheter kommer til å fortsette å vokse, såfremt vi har sterkt fokus og fortsetter å rulle «snøballen der det er snø», sier Colonialmajoren.

Godt utgangspunkt for å skape nye arbeidsplasser
- 2013 ble et fantastisk godt år for Reitangruppen, sier finansdirektør Kristin Genton. Vår finansielle posisjon er styrket og vi har et godt utgangspunkt for å fortsette å bygge butikker og skape nye arbeidsplasser.

Totalomsetningen ble NOK 77 mrd., en økning på NOK 5 mrd. fra 2012. Kontantstrøm fra drift (EBITDA) ble NOK 4,2 mrd. og driftsresultatet ble NOK 3,0 mrd.

-Jeg tror mye av forklaringen til de gode resultatene ligger i effektiv drift og kontinuerlig fokus på å holde kostnadene nede, sier finansdirektør Kristin Genton. Resultatene for 2013 inkluderer 192 mill. i gevinst fra salg av finansielle investeringer.

- Reitangruppen har eiere som ønsker og våger å satse langsiktig. Reitangruppen har investert hele 7,7 mrd. i butikker, bensinstasjoner, lager- og logistikkinfrastruktur og industri de siste fem årene. Resultatene for 2013 viser at langsiktige investeringer har gitt en lønnsom vekst, forteller Kristin Genton.

God vekst for REMA 1000 i Norge og Danmark
REMA 1000 hadde god vekst i 2013. REMA 1000 Norge fikk en omsetningsvekst på 7,9 prosent, og en estimert markedsandel på 23,2 prosent (som er en økning på 1,0% -poeng). REMA 1000 Danmark hadde en vekst i omsetning på 14,0 prosent, og en estimert markedsandel på 9,6 prosent for 2013 (en økning på 2,0 % -poeng).

- Nok en gang står Danmark for en fantastisk vekst. I Norge er vi også svært fornøyd med å vinne markedsandeler og å være den foretrukne butikken blant stadig flere nordmenn. I 2013 har vi hatt et sterkt fokus på kvalitetsreisen vår, der kvalitetsvarer til laveste pris har stått i sentrum. Samarbeidet med mesterkokkene i Bocuse d'Or har bidratt til å løfte kvaliteten på våre varer og oppskrifter, sier administrerende direktør i REMA 1000, Ole Robert Reitan.

Historisk sterke resultater for Reitan Convenience
Reitan Convenience er Europas nest største aktør i conveniencemarkedet, og er markedsleder i syv land i Norden og Baltikum. Selskapet kan se tilbake på et rekordår med historisk sterke resultater og økte markedsandeler. 2013 endte med en totalomsetning på mer enn 14 milliarder kroner, EBITDA på NOK 872 mill. og et driftsresultat på NOK 407 mill.

- Dette er veldig gode resultater, og det er klart at vi er fornøyde med en slik utvikling. Vi har tatt markedsandeler i Skandinavia, og hatt en veldig god utvikling i Finland og Baltikum. I 2014 skal vi fortsette å fokusere på bekvemmelighet, økt kvalitet innen mat og drikke, og jobbe videre med å rendyrke våre merkevarer, sier administrerende direktør i Reitan Convenience, Magnus Reitan.

Nok et år med solide resultater fra Uno-X Gruppen
Uno-X Gruppen har hatt en solid utvikling både i Danmark og Norge, og har levert en samlet EBITDA på NOK 489 mill. i 2013, mot NOK 475 mill i 2012. Uno-X ble etablert som forretningsområde i Reitangruppen i 2009, og består av rendyrkede virksomhetsområder innen drivstoff og smøreoljer. I markeder preget av sterk konkurranse, har selskapene i gruppen et kontinuerlig fokus på enkle og effektive løsninger.

-Vi har i 2013 forsterket vår konkurransekraft ved å videreutvikle våre enkle og effektive virksomheter. Med basis i en sterk verdidrevet kultur har våre dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere igjen skapt solide resultater, sier administrerende direktør i Uno-X Gruppen, Vegar Kulset.

Solid verdiskapning i Reitan Eiendom
Eiendomsvirksomheten hadde god vekst i leieinntekter i 2013 og solid verdiskapning. Driftsinntektene i 2013 ble NOK 373 mill., mot NOK 336 mill. i 2012. EBITDA ble NOK 461 mill. og driftsresultatet ble NOK 431 mill. Resultat før skatt NOK 328 mill.

- Et høyere inntekts- og resultatnivå i forhold til fjoråret har sammenheng med Reitan Eiendoms kjøp av Pirsenteret i Trondheim ved utgangen av mars 2012, netto positive verdiendringer samt økt kurs på danske kroner. I tillegg har tilknyttede selskap hatt gode resultater og salgsgevinster i 2013, sier administrerende direktør Ingolv Høyland i en kommentar.

Reitan Eiendom har ved utgangen av 2013 eiendom for over 6 milliarder i sin balanse, samt mange spennende eierposisjoner i ulike eiendomsvirksomheter.

- Når vi i tillegg har god underliggende inntjening og sterk soliditet, er vi klare for ytterligere vekst og utvikling, fortsetter Høyland. Vi satser videre i Trondheim sentrum, har fått større slagkraft i Bergensområdet og fokuserer fremover på prosjekter innen logistikk og byomforming.


Reitangruppen nøkkeltall

Beløp i NOK mill.

Reitangruppen    2013    2012
Totalomsetning 76 848 71 538
EBITDA   4 185   3 624
Driftsresultat   3 041   2 605
Resultat før skatt   2 601   2 059
REMA 1000    2013    2012
Totalomsetning 53 421 47 521
EBITDA   2 156   2 026
Driftsresultat   1 661   1 625
Reitan Convenience    2013    2012
Totalomsetning 14 231 13 343
EBITDA      872      685
Driftsresultat      407      261
Uno-X Gruppen    2013    2012
Totalomsetning 11 593 11 785
EBITDA før FIFO      489      475
Driftsresultat før FIFO      349      329
Reitan Eiendom    2013    2012
Driftsinntekter      373      336
EBITDA      461      377
Driftsresultat      431      361

  
Omsetning og resultat er presentert slik virksomheten er strukturert ved utgangen av 2013.


For ytterligere informasjon/spørsmål:

Finansdirektør Kristin S. Genton,  tlf. 918 18 702, kristin.genton@reitangruppen.no

Pressekontakter for hvert forretningsområde.


Reitangruppen består av fire forretningsområder:
REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld og en eierandel på 15,6 prosent i Axfood. Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X Gruppen er basert i Oslo/København.

Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2013 (inkl. franchiseomsetning) for 77 milliarder kroner, sysselsetter 35.000 mennesker i Norden og Baltikum, og er med dette blant Norges ti største selskap.

Berit Hvalryg
  • Title:Rektor Verdiskolen og presseansvarlig, Reitangruppen
  • Mobile:+47 926 46 666
  • E-mail:berit.hvalryg[at]reitangruppen.no

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Nå starter elektrifiseringen av tungtransporten i nord

REMA Distribusjon AS ruller ut de første el-lastebilene samt bidrar til et bedre ladenettverk for elektrisk tungtransport i nord sammen med Uno-X.

Pressrelease

Årsresultater 2023 - Vekst og investeringer for fremtiden

2023 var et år med solid drift, omsetningsvekst og investeringer. Etter et år preget av sterk konkurranse, global inflasjon og fortsatt uro i...

Pressrelease

Uno-X Mobility kjøper Tungbil Lading AS

For å raskere kunne møte våre kunders og samfunnets behov for mer bærekraftig tungtransport har Uno-X Mobility kjøpt selskapet Tungbil Lading AS....

Pressrelease

UTENOMJORDISK MAGI PÅ TRØNDERSK JORD

Om under et år åpner Nye Hjorten Teater, et splitter nytt, privateid folketeater midt i hjertet av Trondheim sentrum. Teatrets initiativtaker er...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO