Reitan starter jakten på Årets Ladejarl

01.04.2014 07:00

For tredje gang skal Colonialmajoren dele ut Reitangruppens verdipris på to millioner skattefrie kroner. Vinneren må utmerke seg innen verdibasert arbeid- og ledelse. Reitangruppen leter etter Årets Ladejarl i hele Norge. Det jaktes på ildsjeler fra bygd og by, gjerne fra lokalsamfunn hvor enkeltpersoner er gode rollemodeller og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

Berit Hvalryg
Tittel:Rektor Verdiskolen og presseansvarlig, Reitangruppen
Mobil:+47 926 46 666
E-post:berit.hvalryg@reitangruppen.no

- Vi trenger hjelp til å løfte frem en person som tør å gå foran og som tør å gi folk noe å tro på. Vi ser etter store mennesker som utøver ledelse for å få gode resultater innenfor verdibasert arbeid, sier Colonialmajor Odd Reitan.

Samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid
Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim. Anlov Peter Mathiesen fikk i fjor to millioner skattefrie kroner og en skulptur "Colonialmajoren". Prisvinneren 2013 står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE. Han er også kjent for å være et uredd talerør for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.

Prisen ble delt ut for første gang i 2012, og gikk til gründeren bak Hvite Busser, Helga Arntzen. Arntzen er blant annet kjent som leder av Aktive Fredsreiser og for å ha tatt med 150.000 ungdommer på reiser til Auschwitz.

- Begge har tydelig bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid. De har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker. Vi ønsker at den fremtidige prismottakeren av Årets Ladejarl skal være en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar, sier Odd Reitan.

Setter lys på ansvar og verdibasert ledelse
-Å ta ansvar styrker forståelsen for våre verdigrunnlag. Gjennom et tydelig sosialt engasjement, viser virksomheten samtidig hva den står for og hvilke betydningsfulle verdivalg den tar. Et slikt engasjement styrker forståelsen de ansatte har av filosofien og verdigrunnlaget, noe som også tiltrekker seg fremtidige medarbeidere med samme verdi-DNA som oss, sier rektor for Verdiskolen i Reitangruppen Berit Hvalryg.

Juryen velger
Årets Ladejarl er vedtektsfestet i Reitangruppen AS og motivert av selskapets visjon om å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Prisen på to millioner kroner finansieres av Reitangruppen AS. Det gis ingen føringer eller begrensninger for prismottakerens bruk av pengene.

Juryen består av Odd Reitan og fem jurymedlemmer: leder av Civita og tidligere toppolitiker Kristin Clemet, Røde Kors-ansatt og tidligere artist Andres Rafael Diaz, assisterende toppidrettssjef i Olympiatoppen Marit Breivik, høyskolelektor Cecilie Staude, og rådgiver innen media og kultur Gunnar Flikke.

Aktuelle kandidater nomineres her

Eller på www.reitangruppen.no


Vedtekter for Årets Ladejarl

§ 1 Årets Ladejarl Årets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av Reitangruppen og Colonialmajor Odd Reitan. Prisen er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen "Colonialmajoren" av Per Sverre Dahl Prisen finansieres og gis av Reitangruppen, motivert av selskapets visjon om å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap, og er vedtektsfestet i Reitangruppen AS. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

§ 2 Formål og tildelingskriterier Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i særlig grad har; utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

§3 Bruk av prispengene Det legges ingen føringer eller begrensninger på prisvinnerens bruk av prispengene!

§ 4 Forslag og beslutning om pristildeling Enhver kan foreslå kandidater til Årets Ladejarl. Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5.

§5 Juryen Juryen består foruten Odd Reitan (leder) av fem personer, oppnevnt for fire år av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat, bestående av to personer, for å bistå juryen i dens arbeid Juryen møtes så ofte lederen anser det nødvendig, likevel minst en gang årlig forut for utdelingen av Årets Ladejarl. Vervet som jurymedlem er ulønnet. Jurymedlemmer får dekket reise- og oppholdsutgifter til jurymøter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader pådratt i anledning juryarbeidet. Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som jurymedlemmet har et særlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelle slike tilknytningsforhold.

§ 6 Nærmere bestemmelser Reitangruppen kan i samråd med juryen utarbeide nærmere bestemmelser om utdelingen av Årets Ladejarl.

 

For mer informasjon:
www.reitangruppen.noBerit Hvalryg, Reitangruppen, mobil: 92646666, berit.hvalryg@reitangruppen.no


Reitangruppen består av fire forretningsområder:
REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld og en eierandel på 15,6 prosent i Axfood. Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X Gruppen er basert i Oslo/København.

Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2013 (inkl. franchiseomsetning) for 77 milliarder kroner, sysselsetter 35.000 mennesker i Norden og Baltikum, og er med dette blant Norges ti største selskap.

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal
motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO