  Nyheter  Bilde & Video  Kontaktpersoner Mnd-retina Følg Reitangruppen 182 «Årets Ladejarl» - her er de topp-nominerte

Når Odd Reitan på vegne av Reitangruppen AS gir ut verdiprisen «Årets Ladejarl» 2014 går den til en av disse kandidatene. Blant mange hundre nominerte utmerket de seg sterkest innenfor verdibasert arbeid og ledelse.

05.08.2014 07:02

- Årets Ladejarl er en person som gir folk noe å tro på. Med verdibasert ledelse utløses engasjement og vilje til gjennomføring. Det handler om å bygge store mennesker som skaper handling gjennom tillit, sier Colonialmajor Odd Reitan.

Prisen gis til en person som bidrar til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som motvirker likegyldighet og utviser mot. Vedkommende viser også evne til å unne og beundre andre.

I år har Reitangruppen fått inn mange sterke historier om mennesker som utøver verdibasert arbeid og ledelse. Historiene har engasjert og rørt sekretariatet.  -Vi er stolte over at nivået er så høyt.
Juryen får en krevende jobb med å velge blant spennende nye kandidater og sterke gjengangere, sier leder av jurysekretariatet, Hilde Undlien.


Årets toppkandidater (tilfeldig rekkefølge)
Andreas Viestad. Forfatter, matskribent, programleder. Grunnlegger av Geitmyra matkultursenter for barn.

Atle Vårvik. Grunnlegger og leder av MOT – en holdningsskapende organisasjon for og med ungdom - nasjonalt og internasjonalt. Tidligere skøyteløper.

Eddi Eidsvåg. Leder for Pøbelprosjektet og baker. Kjent som stand-up komiker.

Johann Olav Koss. Grunnlegger, president og CEO i Right To Play  - en internasjonal humanitær organisasjon med bevisst bruk av fysisk aktivitet og lek for å oppnå fredsmål. Tidligere skøyteløper.

Ada Sofie Austegard. Stifter og leder for Stine Sofies Stiftelsen som kjemper for å bedre barns og pårørendes rettigheter.

Lisa Ann Cooper. Grunnlegger og leder i Leadership Foundation – som er en tenketank og konsulentselskap som promoterer mennesker med innvandrerbakgrunn i Norge.

Geir Lippestad. Advokat, forfatter og foredragsholder. Kjent som forkjemper for livsvern og menneskeverd og for sin verdibaserte kommunikasjon etter terrorhandlingene i Norge i 2011.

Per Solli. Rektor på Elvebakken videregående skole – en flerkulturell skole med unikt læringsmiljø.

Lisa Hartmark. Seniorrådgiver i IMDi. Kjent som pioner på integreringsfeltet i Norge med egenutviklede konsepter innenfor mangfold og dialog.

Tore Christiansen. Investor, styreleder i Oilers AS  (ishockey) og gründer i SFF – et selskap med alternative medlemmer som har personlige, psykiske eller rusrelaterte utfordringer.

 

Tidligere vinnere av «Årets Ladejarl»
Anlov P. Mathiesen fikk i fjor prisen på to millioner kroner. Han står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE. Årets Ladejarl 2013 er også kjent for å være et uredd talerør for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.

Prisen ble delt ut for første gang i 2012 til gründeren bak Hvite Busser, Helga Arntzen. Arntzen er blant annet kjent som leder av Aktive Fredsreiser og for å ha tatt med til sammen 150 000 ungdommer på reiser til Auschwitz.  Årets Ladejarl blir kåret på Lade Gaard i Trondheim den 11. september 2014.


Juryen velger
«Årets Ladejarl» er vedtektsfestet i Reitangruppen AS og motivert av selskapets visjon om å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Prisen på to millioner kroner finansieres av
Reitangruppen AS. Det gis ingen føringer eller begrensninger for prismottakerens bruk av pengene. Juryen består av Odd Reitan og fem jurymedlemmer: leder av Civita og tidligere topp-politiker Kristin Clemet, Røde Kors-ansatt og tidligere artist Andres Rafael Diaz, assisterende toppidrettssjef i Olympiatoppen Marit Breivik, høyskolelektor Cecilie Staude, og rådgiver innen media og kultur Gunnar Flikke.

 

Vedtekter for Årets Ladejarl

§ 1 Årets Ladejarl

Årets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av Reitangruppen og Colonialmajor Odd Reitan. Prisen er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen "Colonialmajoren" av Per Sverre Dahl. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen, motivert av selskapets visjon om å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap, og er vedtektsfestet i Reitangruppen AS. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

§ 2 Formål og tildelingskriterier

Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i særlig grad har; utmerket seg og bidratt til
samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

§ 3 Bruk av prispengene

Det legges ingen føringer eller begrensninger på prisvinnerens bruk av prispengene!

§ 4 Forslag og beslutning om pristildeling

Enhver kan foreslå kandidater til Årets Ladejarl. Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5.

§ 5 Juryen

Juryen består foruten Odd Reitan (leder) av fem personer, oppnevnt for fire år av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat, bestående av to personer, for å bistå juryen i dens arbeid.
Juryen møtes så ofte lederen anser det nødvendig, likevel minst en gang årlig forut for utdelingen av Årets Ladejarl. Vervet som jurymedlem er ulønnet. Jurymedlemmer får dekket reise- og oppholdsutgifter til jurymøter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader pådratt i anledning juryarbeidet. Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som
jurymedlemmet har et særlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelle slike tilknytningsforhold.

§ 6 Nærmere bestemmelser

Reitangruppen kan i samråd med juryen utarbeide nærmere bestemmelser om utdelingen av Årets Ladejarl

Reitangruppen består av fire forretningsområder:
REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld og en eierandel på 15,6 prosent i Axfood. Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X Gruppen er basert i Oslo/København.

Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2013 (inkl. franchiseomsetning) for 77 milliarder kroner, sysselsetter 35.000 mennesker i Norden og Baltikum, og er med dette blant Norges ti største selskap.

Berit Hvalryg
  • Title:Rektor Verdiskolen og presseansvarlig, Reitangruppen
  • Mobile:+47 926 46 666
  • E-mail:berit.hvalryg[at]reitangruppen.no

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Uno-X Mobility sitt lag til Tour de France er klart

Med stor glede mottok Uno-X Mobility i januar nok en invitasjon til Tour de France. I dag er det med stolthet vi presenterer rytterne på det...

Pressrelease

Nå starter elektrifiseringen av tungtransporten i nord

REMA Distribusjon AS ruller ut de første el-lastebilene samt bidrar til et bedre ladenettverk for elektrisk tungtransport i nord sammen med Uno-X.

Pressrelease

Årsresultater 2023 - Vekst og investeringer for fremtiden

2023 var et år med solid drift, omsetningsvekst og investeringer. Etter et år preget av sterk konkurranse, global inflasjon og fortsatt uro i...

Pressrelease

Uno-X Mobility kjøper Tungbil Lading AS

For å raskere kunne møte våre kunders og samfunnets behov for mer bærekraftig tungtransport har Uno-X Mobility kjøpt selskapet Tungbil Lading AS....

Pressrelease

UTENOMJORDISK MAGI PÅ TRØNDERSK JORD

Om under et år åpner Nye Hjorten Teater, et splitter nytt, privateid folketeater midt i hjertet av Trondheim sentrum. Teatrets initiativtaker er...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO