Solide halvårstall for Reitangruppen

04.09.2014 08:00

Reitangruppens aktivitet i syv land spenner fra drivstoff, olje- og energiprodukter, kiosk- og dagligvare til eiendom. Halvårstallene viser gode prestasjoner og resultatutvikling på drift i alle fire forretningsområdene.

Berit Hvalryg
Tittel:Rektor Verdiskolen og presseansvarlig, Reitangruppen
Mobil:+47 926 46 666
E-post:berit.hvalryg@reitangruppen.no

- I Norden og på Baltikum har vi dyktige og «gærne» mennesker som elsker det vi i Reitangruppen holder på med. Det er «tullinger» som har skapt verden, sier Colonialmajor Odd Reitan med et stort smil.

- Når resultater før gevinster og verdiendringer er bedre enn i fjor, er jeg fornøyd. Da vet jeg at den underliggende drifta er solid.

Gode prestasjoner og resultatutvikling på drift i alle fire forretningsområder.
Den samlede resultatutviklingen er påvirket av realiserte gevinster ved salg i første halvår i fjor.

-  Vi fortsetter å nedbetale gjeld og egenkapitalen er ytterligere styrket. Reitangruppen har aldri vært mer solid og bedre rustet for fremtiden, sier finansdirektør Kristin S. Genton.

 

Reitangruppen  - nøkkeltall 1. halvår 2014
Beløp i NOK mill.
Reitangruppen 1. halvår 2014 1. halvår 2013
Totalomsetning 39 908 36 718
EBITDA 1 845 1 902
Driftsresultat 1 300 1 386
REMA 1000 1. halvår 2014 1. halvår 2013
Totalomsetning 28 271 25 631
EBITDA 1 046 1 031
Driftsresultat 783 797
Reitan Convenience 1. halvår 2014 1. halvår 2013
Totalomsetning 7 208 6 873
EBITDA 359 351
Driftsresultat 168 157
Uno-X Gruppen 1. halvår 2014 1. halvår 2013
Totalomsetning 5 724 5 399
EBITDA før FIFO 227 221
Driftsresultat før FIFO 158 157
Reitan Eiendom 1. halvår 2014 1. halvår 2013
Driftsinntekter 202 186
EBITDA 150 179
Driftsresultat 142 170
Øvrige (inkl FIFO) 1. halvår 2014 1. halvår 2013
Totalomsetning -1 295 -1 185
EBITDA 63 120
Driftsresultat 49

105


For ytterligere informasjon/spørsmål:

Finansdirektør Reitangruppen

Kristin S. Genton,  tlf. 918 18 702  kristin.genton@reitangruppen.no


Pressekontakter for hvert forretningsområde:

 

Dir. for komm. og samfunnskontakt REMA 1000
Mette Fossum Beyer, tlf: 950 60 052  mette.fossum.beyer@rema.no


Dir. HR, kultur og kommunikasjon Uno-X Gruppen
Torild Bråthen, tlf: 959 06 526 torild.brathen@unox.no


Sjef for kommunikasjon og samfunnsansvar Reitan Convenience
Ida Håvik, tlf: 975 22 627 ida.havik@reitanconvenience.no

 

Økonomidirektør Reitan Eiendom
Jørn Egil Andreassen, tlf: 900 15 116 jorn.egil.andreassen@reitaneiendom.no

 

Rektor Verdiskolen og presseansvarlig Reitangruppen
Berit Hvalryg, tlf: 926 46 666 berit.hvalryg@reitangruppen.no

Reitangruppen består av fire forretningsområder:
REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld og en eierandel på 15,6 prosent i Axfood. Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X Gruppen er basert i Oslo/København.

Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2013 (inkl. franchiseomsetning) for 77 milliarder kroner, sysselsetter 35.000 mennesker i Norden og Baltikum, og er med dette blant Norges ti største selskap.

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal
motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO