«Årets Ladejarl» går til Atle Vårvik grunnleggeren av MOT

Reitangruppens årlige verdipris, «Årets Ladejarl», går i år til Atle Vårvik, for hans fremragende resultater innenfor verdibasert ledelse og arbeid. Atle Vårvik er gründer og leder av MOT, en holdningsskapende organisasjon for ungdom der verdiene MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei er det grunnleggende. Atle Vårvik har i 20 år arbeidet for å skape et tryggere og varmere samfunn med sine prosjekter for ungdom og ledere. Årets Ladejarl får skulpturen «Colonialmajoren» og to millioner kroner for sine resultater både nasjonalt og internasjonalt.

11.09.2014 11:30

- Prisvinneren utmerker seg med målbare resultater innenfor verdibasert ledelse og arbeid. Som leder er han en kulturarkitekt med unik formidlerevne, god filosofi og teft, sier Colonialmajor Odd Reitan.


Synlighet og tydelighet gir resultater i verdibasert arbeid
Atle Vårvik beviser med MOT viktigheten av å bygge sterke konsepter. Han har involvert kjente rollemodeller fra toppidrett, kunst og kultur for å oppnå resultater. Han utvikler lokale ambassadører som hærførere til å bygge merkevaren. MOT, som merke, skal minne ungdom på at de kan tenke seg robuste og tørre å bry seg om seg selv og andre.

- Årets Ladejarl 2014 har evnet å bygge et konsept som gir folk noe å tro på. Vårvik utøver effektiv ledelse basert på verdier og hans organisasjon skaper målbare resultater, sier Odd Reitan.

 

Reitangruppens årlige hederspris for fremragende verdibasert ledelse og arbeid
Prisen gis til en person som bidrar til samfunnsbygging gjennom verdibasert ledelse og verdibasert arbeid, som motvirker likegyldighet og utviser mot. Vedkommende viser også evne til å unne og beundre andre. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

Anlov Peter Mathiesen fikk i fjor prisen for sitt arbeid for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte. Prisvinneren 2013 står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE.

Prisen ble delt ut for første gang i 2012, og gikk da til gründeren bak Hvite Busser, Helga Arntzen.

- Årets Ladejarl 2014, Atle Vårvik, viser at det med verdibasert ledelse utløses engasjement og vilje til gjennomføring. Gründeren Vårvik har i 20 år sådd positive holdninger og gitt mennesker mot til å stå for egne verdier, sier Colonialmajor Odd Reitan.

 

Om Atle Vårvik
Sammen med andre norske toppidrettsutøvere startet Atle Vårvik i 1994 sitt verdibaserte arbeid med et kalenderprosjekt rettet mot ungdom. Dette ble forprosjektet til MOT, en holdningsskapende organisasjon for og med ungdom. Formålet var å jobbe for et tryggere samfunn gjennom å spre verdibudskap på en kul måte. MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei skulle bli «in».

MOT har aktivitet i Norge, Danmark, Sør-Afrika og Thailand. De er i startgropa i Australia og Nederland. Siden 1997 har Atle ledet MOT som har hatt mer enn 270 000 ungdommer i sine programmer. Vårvik leder i dag over 6900 medarbeidere som når ut til 65 000 ungdom i Norge og 6000 ungdom i Sør-Afrika. MOT Danmark ble stiftet i 2013, og ni skoler er allerede MOT-skoler.  

Vårvik har skrevet boken «Mot til å leve» og er tidligere skøyteløper.

 

Les mer om Atle Vårvik

http://www.mot.no/atle-blogg/

http://no.wikipedia.org/wiki/Atle_V%C3%A5rvik

www.mot.no

 

Juryens begrunnelse
Årets Ladejarl brenner for et varmere og tryggere samfunn.

Prisvinneren er dyktig til å utvikle mennesker slik at de tar gode valg i livet, og en rollemodell til inspirasjon og personlig ansvar. Vinneren har i mange år vist vilje og kraft til gjennomføring, noe som har utløst engasjement og motvirket likegyldighet langt utenfor Norges grenser. Vinneren har satt livet til ungdom i sentrum.

Atle Vårvik er opphavsmannen til MOT som ble stiftet i 1997. I dag er han president for MOT globalt. MOT sin filosofi bygger på tre verdier: MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei.

Som leder for MOT har Atle bidratt til å inspirere, bevisstgjøre og styrke ungdommens mot med over 300 000 timer i klasserommene. Med seg på laget har han nesten 7000 engasjerte medarbeidere, både voksene og ungdommer.

Årets Ladejarl 2014 er en sterk identitetsbygger, kulturbygger, regissør og strateg, han er i tillegg også kremmeren som har skaffet inntekter og holdt kostnadene nede. Robust ungdom med MOT er samfunnsnyttig. Det har vinneren av Årets Ladejarl 2014 bevist.

 

Juryen velger
Årets Ladejarl er vedtektsfestet i Reitangruppen AS og motivert av selskapets visjon om å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Prisen på to millioner kroner finansieres av Reitangruppen AS. Det gis ingen føringer eller begrensninger for prismottakerens bruk av pengene.

Juryen består av fem jurymedlemmer og Odd Reitan: leder av Civita og tidligere toppolitiker Kristin Clemet, Røde Kors-ansatt og tidligere artist Andres Rafael Diaz, assisterende toppidrettssjef i Olympiatoppen Marit Breivik, høyskolelektor Cecilie Staude, og rådgiver innen media og kultur Gunnar Flikke.

 

Vedtekter for Årets Ladejarl 

§ 1 Årets Ladejarl 

Årets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av Reitangruppen og Colonialmajor Odd Reitan. Prisen er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen "Colonialmajoren" av Per Sverre Dahl. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen, motivert av selskapets visjon om å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap, og er vedtektsfestet i Reitangruppen AS. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

 

§ 2 Formål og tildelingskriterier

Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i særlig grad har; utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

 

§3 Bruk av prispengene

Det legges ingen føringer eller begrensninger på prisvinnerens bruk av prispengene!

 

§ 4 Forslag og beslutning om pristildeling

Enhver kan foreslå kandidater til Årets Ladejarl. Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5.

 

§5 Juryen

Juryen består foruten Odd Reitan (leder) av fem personer, oppnevnt for fire år av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat, bestående av to personer, for å bistå juryen i dens arbeid. Juryen møtes så ofte lederen anser det nødvendig, likevel minst en gang årlig forut for utdelingen av Årets Ladejarl. Vervet som jurymedlem er ulønnet. Jurymedlemmer får dekket reise- og oppholdsutgifter til jurymøter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader pådratt i anledning juryarbeidet. Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som jurymedlemmet har et særlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelle slike tilknytningsforhold.

 

§ 6 Nærmere bestemmelser

Reitangruppen kan i samråd med juryen utarbeide nærmere bestemmelser om utdelingen av Årets Ladejarl.

 

For mer informasjon:

www.reitangruppen.no

Berit Hvalryg, Reitangruppen, mobil: 92646666, berit.hvalryg@reitangruppen.no  

Reitangruppen består av fire forretningsområder:
REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld og en eierandel på 15,6 prosent i Axfood. Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X Gruppen er basert i Oslo/København.

Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2013 (inkl. franchiseomsetning) for 77 milliarder kroner, sysselsetter 35.000 mennesker i Norden og Baltikum, og er med dette blant Norges ti største selskap.

Berit Hvalryg
  • Title:Rektor Verdiskolen og presseansvarlig, Reitangruppen
  • Mobile:+47 926 46 666
  • E-mail:berit.hvalryg[at]reitangruppen.no

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Uno-X Mobility sitt lag til Tour de France er klart

Med stor glede mottok Uno-X Mobility i januar nok en invitasjon til Tour de France. I dag er det med stolthet vi presenterer rytterne på det...

Pressrelease

Nå starter elektrifiseringen av tungtransporten i nord

REMA Distribusjon AS ruller ut de første el-lastebilene samt bidrar til et bedre ladenettverk for elektrisk tungtransport i nord sammen med Uno-X.

Pressrelease

Årsresultater 2023 - Vekst og investeringer for fremtiden

2023 var et år med solid drift, omsetningsvekst og investeringer. Etter et år preget av sterk konkurranse, global inflasjon og fortsatt uro i...

Pressrelease

Uno-X Mobility kjøper Tungbil Lading AS

For å raskere kunne møte våre kunders og samfunnets behov for mer bærekraftig tungtransport har Uno-X Mobility kjøpt selskapet Tungbil Lading AS....

Pressrelease

UTENOMJORDISK MAGI PÅ TRØNDERSK JORD

Om under et år åpner Nye Hjorten Teater, et splitter nytt, privateid folketeater midt i hjertet av Trondheim sentrum. Teatrets initiativtaker er...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO