Reitangruppen med solide resultater i krevende markeder

Årsresultatet for 2014 viser at Reitangruppen er mer solid enn noen gang.Totalomsetningen ble NOK 82 mrd., en økning på NOK 5 mrd. fra 2013. De siste ti årene har Reitangruppen hatt en tredobling av driftsresultat.

03.03.2015 10:31

Reitangruppens aktivitet i syv land spenner seg fra drivstoff og smøreoljeprodukter, kiosk og dagligvare til eiendom.

- Effektive strukturer og god systemdrift gir oss enorm kraft i et krevende marked. Kraften vår bruker vi til å trygge 36 611 arbeidsplasser i Norden og Baltikum. I 2014 investerte vi i våre medarbeidere ved å gjennomføre ulike kunnskaps- og kulturbyggende aktiviteter. Vi elsker å «ta av» når vi har gode bragder å vise til. Råskapen vår ligger i systemdriften og vårt sterke fokus på det vi driver med hver dag hele året, sier en stolt Colonialmajor Odd Reitan.

Mer solid enn noensinne
Kontantstrøm fra drift i 2014 ble NOK 4,0 mrd. og driftsresultatet ble NOK 2,9 mrd. Resultat før skatt ble NOK 2,4 mrd. Resultatutviklingen er påvirket av gevinst ved salg av aksjer i SpareBank 1 SMN på NOK 191 mill. i 2013 og verdireduksjon på beholdning av oljeprodukter med NOK 198 mill. i 2014. Utbytte fra Axfood AB ble SEK 123 mill. og investeringen har i 2014 hatt en verdistigning på NOK 1,2 mrd. Verdiendringen føres mot egenkapital over utvidet resultat og inngår ikke i ordinært resultat.

Det er i 2014 investert mer enn NOK 1,2 mrd. i butikker, stasjoner, logistikk og industri. Samlet for de siste ti årene har Reitangruppen investert NOK 15 mrd. i handelsvirksomheten. I tillegg er det gjort betydelige investeringer i eiendom i perioden. Bokført egenkapital ved utgangen av 2014 er NOK 16,4 mrd. tilsvarende 46 prosent.

- Alle fire forretningsområdene har prestert godt i året som har gått, og alle har en god utvikling i underliggende drift. I 2014 har vi fortsatt å prioritere investeringer for langsiktig verdiskapning, samtidig som vi har redusert gjelden med 1,2 milliarder kroner. Vi går ut av 2014 med lavere gjeld og en styrket egenkapital. Reitangruppen har aldri vært bedre rustet til å ta del i mulighetene fremover, sier finansdirektør Kristin Genton.

Verdidrevne mennesker og effektiv systemdrift
Sterke prestasjoner i 2014 er bevis på at Reitangruppen har verdidrevne mennesker, sterk kostnadskontroll og logiske konsepter som kundene vil ha. Kunden, Reitangruppens øverste sjef, krever at aktørene innenfor handel og eiendom tar ansvar for både helsen vår og miljøet vi lever i.

- Å se at vi i 2014 presterer enda bedre på underliggende drift, imponerer meg. Laget vårt består av dyktige kjøpmenn og medarbeidere som vil lykkes sammen med oss. Vi er mer solid enn noen gang og kan derfor sette inn et ekstra gir i de slagene som er viktig for oss å vinne, sier Colonialmajoren.

Effektivitet og lave kostnader gir resultater for REMA 1000 i 2014
Året som gikk var preget av sterk konkurranse i dagligvarebransjen, men REMA 1000 fortsetter med god vekst i Norge og Danmark, både når det gjelder omsetning og markedsandeler. Totalomsetningen i 2014 ble NOK 58 mrd., butikkomsetningen ble NOK 49,7 mrd., en EBITDA på NOK2 367 mill. og et driftsresultat på NOK 1 835 mill.

- Vårt sterke fokus på effektiv drift og lave kostnader bidrar til gode resultater i 2014. Med en butikkomsetning på 49,7 milliarder og vekst på 7,6 prosent for REMA 1000 totalt, ville mange vært fornøyd. Det er også vi, men bare en veldig kort stund. Vi skal videre fremover, sier administrerende direktør i REMA 1000, Ole Robert Reitan.


REMA 1000 er den største butikkjeden i Norge og hadde i 2014 23,7 prosent av markedet. REMA 1000 Danmark har en estimert markedsandel på 10,4 prosent. 2014 var også det året da den første REMA 1000-butikken rundet 200 millioner kroner i omsetning. Fjoråret bød på gode omdømmeresultater. REMA 1000 Danmark ble kåret til danskenes foretrukne dagligvarekjede, og til Danmarks mest innovative kjede, både av konkurrenter og av leverandører. REMA 1000 er den mest populære dagligvarekjeden i Norge viser resultatene fra omdømmeanalysen RepTrak Norge 2014. REMA 1000 er også den merkevaren i Norge, på tvers av alle merkevarer, som har fått mest positiv oppmerksomhet i løpet av 2014, ifølge YouGov BrandIndex Rankings.

Solid utvikling for Reitan Convenience
Reitan Convenience er markedsleder innen convenience i syv land i Norden og Baltikum. Selskapet hadde en positiv utvikling i både omsetning og driftsresultat i 2014, samt god sammenlignbar vekst i sine kjeder. Fjoråret endte med en totalomsetning på NOK 14,8 mrd., EBITDA på NOK 796 mill. og et driftsresultat på NOK 410 mill.


- 2014 var et godt år for Reitan Convenience, med en meget god utvikling i den underliggende driften og organisk vekst for første gang på mange år. Vi har fokusert på å rendyrke og styrke våre merkevarer, og jobbet kontinuerlig med å løfte kvaliteten på sortiment, service og lokaler. I 2015 vil vi ytterligere styrke denne satsningen, spesielt innen kvalitetsmat og -drikke til folk på farten, sier administrerende direktør i Reitan Convenience, Magnus Reitan.

Uno-X Gruppen presterte godt også i 2014
Uno-X Gruppen ble etablert som forretningsområde i Reitangruppen i 2009, og består av flere rendyrkede selskaper for salg av drivstoff og smøreoljer i Norge og Danmark. Omsetningen i 2014 ble NOK 11,5 mrd., en EBITDA på NOK 560 mill. og et driftsresultat på NOK 421 mill.

- Vår sterke verdidrevne prestasjonskultur, med dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere, har også i 2014 skapt solide resultater, sier administrerende direktør for Uno-X Gruppen, Vegar Kulset.

Reitan Eiendom med slagkraft i spennende prosjekter
Eiendomsvirksomheten hadde god vekst i leieinntekter og underliggende verdiskaping i 2014. Driftsinntektene i 2014 ble NOK 413 mill. EBITDA ble NOK 425 mill. Driftsresultatet ble NOK 407 mill.

- Reitan Eiendom har over tid hatt en jevn og god verdiutvikling på sine prosjekter og investeringer. Netto gevinster og verdiendringer for 2014 er 51 millioner mens det utgjorde 179 millioner i 2013.

I tillegg har tilknyttede selskap hatt gode resultater og salgsgevinster også i 2014, sier administrerende direktør Ingolv Høyland.

E. C. Dahls Eiendom kjøpte i høst Britannia Hotell sammen med Olav Thon.

- Dette er et praktbygg i Trondheim sentrum som vi lenge har hatt et sterkt ønske om å eie. Nå kan vi sammen løfte Britannia til å bli det prestisjehotellet vi mener en by som Trondheim må ha, sier Colonialmajor Odd Reitan.

Reitan Eiendom har ved utgangen av 2014 eiendom for over NOK 6 milliarder i sin balanse, samt mange spennende eierposisjoner i ulike eiendomsvirksomheter.

- Når vi i tillegg har god underliggende inntjening og en sterk soliditet, er vi klare for ytterligere vekst og utvikling, fortsetter Høyland. Vi satser videre i Trondheim sentrum, har fått enda større slagkraft i Bergensområdet og satser fremover på prosjekter innen logistikk og byomforming.

Reitangruppen nøkkeltall

Beløp i NOK mill.

Reitangruppen    2014    2013
Totalomsetning 81 644 76 848
EBITDA   4 008   4 185
Driftsresultat   2 904   3 041
Resultat før skatt   2 381   2 601
REMA 1000   2014    2013
Totalomsetning 58 041 53 421
EBITDA   2 367   2 156
Driftsresultat   1 835   1 661
Reitan Convenience    2014    2013
Totalomsetning 14 754 14 231
EBITDA      796      872
Driftsresultat      410      407
Uno-X Gruppen    2014    2013
Totalomsetning 11 452 11 593
EBITDA før FIFO      560      489
Driftsresultat før FIFO      421      349
Reitan Eiendom    2014    2013
Driftsinntekter      413      373
EBITDA      425      461
Driftsresultat      407      431


For ytterligere informasjon/spørsmål:

Finansdirektør Kristin S. Genton, tlf. 918 18 702, kristin.genton@reitangruppen.no

Reitangruppen driver med handel og eiendom og består av fire forretningsområder:
REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld og en eierandel på 15,6 prosent i Axfood. Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X Gruppen er basert i Oslo/København.

Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2014 (inkl. franchiseomsetning) for 82 milliarder kroner, sysselsetter 36 611 mennesker i Norden og Baltikum, og er med dette blant Norges ti største selskap.

Berit Hvalryg
  • Title:Rektor Verdiskolen og presseansvarlig, Reitangruppen
  • Mobile:+47 926 46 666
  • E-mail:berit.hvalryg[at]reitangruppen.no

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

UTENOMJORDISK MAGI PÅ TRØNDERSK JORD

Om under et år åpner Nye Hjorten Teater, et splitter nytt, privateid folketeater midt i hjertet av Trondheim sentrum. Teatrets initiativtaker er...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Pressrelease

Disse bestemmer hvem som får 2 millioner og blir Årets Ladejarl

Ny jury og sekretariat for neste fire år er på plass. Disse bestemmer hvem som blir vinner av Årets Ladejarl og får to millioner kroner.

Pressrelease

Reitan Retail søker seks ledertraineer

Høsten 2024 skal vi ønske seks nye ledertraineer velkommen til Reitan Retail. Vurderer du å søke på programmet og er nysgjerrig på hvordan det er å...

Pressrelease

Storsatsing på handelseiendom fra Reitan Eiendom

REBUS Handelseiendom AS er en ny storsatsning fra Reitan Eiendom som har som ambisjon å bli det ledende eiendomshuset på handelseiendom. Selskapet...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO