Årets Ladejarl går til Per Solli, rektor for drømmeskole

Reitangruppens årlige verdipris, «Årets Ladejarl», går til Per Solli for hans fremragende resultater innenfor verdibasert ledelse som rektor ved Elvebakken videregående skole i Oslo. Under Sollis ledelse har skolen blitt forvandlet fra et sted som toppet fraværs-og frafallsstatistikken til å bli en suksesshistorie. Årets Ladejarl 2015 får i tillegg til hedersbetegnelsen, to millioner kroner for sin målrettede innsats med tydelige verdier på Elvebakken videregående skole.

11.09.2015 11:40

- Årets Ladejarl evner å forvandle en offentlig skole ved å fronte et sett med tydelige verdier og legge dem til grunn for alle handlinger og avgjørelser. Resultatene er fantastiske og jeg håper hele Norge lar seg inspirere av annerledestenkningen ved Elvebakken videregående skole, sier Colonialmajor Odd Reitan.

Skoleopplevelse ikke skolegang
Per Solli har jobbet målrettet med å forankre verdisettet tydelig og jobbet systematisk med måten lærere, elever og foreldre skal forholde seg til hverandre på. Sollis verdigrunnlag er tuftet på åpenhet, at læringen skjer både i og utenfor klasserommet og viktigheten av å se elevene som hele mennesker.

- Når elevene kommer til oss gir de oss tre år av sine liv for å få kunnskaper, ferdigheter og holdninger for det videre livet. Vi får da muligheten til å gjøre dem til et gangs menneske til glede for både dem selv og menneskene rundt dem. Min jobb er å sikre grobunn for god skoleopplevelse med utgangspunkt i elevens behov, sier rektor Per Sollli.

Elvebakken videregående skole organiserere undervisningen i tråd med verdigrunnlaget. De har elevstyrt studietid og flexitid og elevene er organisert i læringsgrupper. Skolen er åpen fra tidlig om morgenen til sent på kvelden for at elevene skal bruke fasilitetene på skolen til både fag og sosiale aktiviteter.

- Årets Ladejarl er opptatt av personlig ansvar og verdigrunnlag i den norske skolen. Han har lykkes med å bygge en verdibasert kultur som gir fabelaktige resultater, sier Colonialmajor Odd Reitan.

Drømmerektoren Per Solli
Per Solli startet som rektor i 1997 på Elvebakken videregående skole som den gang toppet både fraværsstatistikken og frafallsstatistikken. Først gikk han, med god hjelp fra politiet, løs på det ytre miljøet. Så gikk han løs på miljøet ved skolen og fikk med lærerne på å gå inspeksjon i ganger og skolegård slik barna kun var vante med fra barneskolen.

Solli er opptatt av at ungdommene må lære seg å drømme og å tenke gjennom hvordan de kan nå drømmene sine. Elvebakken videregående skole har et eget drømmerom hvor elevene kan konkretiserer sine drømmer og planer. Skolens resultater er i dag helt i toppen i nasjonal sammenheng. Det er i dag meget populært og derfor vanskelig å komme inn på skolen og den er en attraktiv arbeidsplass for lærere i Oslo.

Reitangruppens årlige hederspris for fremragende verdibasert ledelse og arbeid
Prisen gis til en person som bidrar til samfunnsbygging gjennom verdibasert ledelse og verdibasert arbeid, som motvirker likegyldighet og utviser mot. Vedkommende viser også evne til å unne og beundre andre. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

Atle Vårvik, grunnleggeren av MOT, ble i fjor Årets Ladejarl for sitt over 20-årige holdningsarbeid med å gjøre ungdommer over hele verden mer robuste.

Anlov Peter Mathiesen fikk Årets Ladejarlprisen for sitt arbeid for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte. Prisvinneren 2013 står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE.

Prisen ble delt ut for første gang i 2012, og gikk da til gründeren bak Hvite Busser, Helga Arntzen.

Juryens begrunnelse
Per Solli har vært rektor på Elvebakken videregående skole i 18 år. Under hans ledelse har skolen utviklet seg voldsomt, bl.a. med flere programområder, en sterk faglig utvikling i lærerkollegiet og hevning av karakternivået og en enorm vekst i antall elever. Skolen har i dag nesten 1300 elever og det høyeste karaktersnittet for inntak blant skolene i hovedstaden.

Som leder har Per klart å sikre elevene et godt læringsutbytte og en velfungerendeorganisasjon. Systematisk arbeid med organisasjonskulturen på skolen har gitt unike resultater. Per har sett på skolens tilbud med nye øyne og med klare visjoner. Sammen med sine medarbeidere gjennomfører de mye som kommer både elevene og andre skoler til gode. 

Kunnskap og læringsvilje er grunnverdier i det norske samfunnet. Få fremmer dette så lidenskapelig og målrettet som Årets Ladejarl 2015.

Juryen velger
Årets Ladejarl er vedtektsfestet i Reitangruppen AS og motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Prisen på to millioner kroner finansieres av Reitangruppen AS. Det gis ingen føringer eller begrensninger for prismottakerens bruk av pengene.

Juryen består av fem jurymedlemmer og Odd Reitan: leder av Civita og tidligere toppolitiker Kristin Clemet, Røde Kors-ansatt og tidligere artist Andres Rafael Diaz, assisterende toppidrettssjef i Olympiatoppen Marit Breivik, høyskolelektor Cecilie Staude, og rådgiver innen media og kultur Gunnar Flikke.

Vedtekter for Årets Ladejarl

§ 1 Årets Ladejarl

Årets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av Reitangruppen og Colonialmajor Odd Reitan. Prisen er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen "Colonialmajoren" av Per Sverre Dahl. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen, motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet, og er vedtektsfestet i Reitangruppen AS. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

§ 2 Formål og tildelingskriterier

Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i særlig grad har; utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

§3 Bruk av prispengene

Det legges ingen føringer eller begrensninger på prisvinnerens bruk av prispengene!

§ 4 Forslag og beslutning om pristildeling

Enhver kan foreslå kandidater til Årets Ladejarl. Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5.

§5 Juryen

Juryen består foruten Odd Reitan (leder) av fem personer, oppnevnt for fire år av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat, bestående av to personer, for å bistå juryen i dens arbeid. Juryen møtes så ofte lederen anser det nødvendig, likevel minst en gang årlig forut for utdelingen av Årets Ladejarl. Vervet som jurymedlem er ulønnet. Jurymedlemmer får dekket reise- og oppholdsutgifter til jurymøter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader pådratt i anledning juryarbeidet. Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som jurymedlemmet har et særlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelle slike tilknytningsforhold.

§ 6 Nærmere bestemmelser

Reitangruppen kan i samråd med juryen utarbeide nærmere bestemmelser om utdelingen av Årets Ladejarl.

 

For mer informasjon:
www.reitangruppen.no  Berit Hvalryg, Reitangruppen, mobil: 92646666, berit.hvalryg@reitangruppen.no

Reitangruppen består av fire forretningsområder:
REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen har i tillegg en eierandel på 15,6 prosent i Axfood. Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X Gruppen er basert i Oslo/København.

Reitangruppens visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet.
Reitangruppen omsatte i 2014 (inkl. franchiseomsetning) for 82 milliarder kroner, sysselsetter 37.000 mennesker i Norden og Baltikum, og er med dette blant Norges ti største selskap.

Amalie Knudsen
  • Title:Kommunikasjonsrådgiver, REMA 1000
  • Mobile:+47 926 66 262
  • E-mail:Amalie.Knudsen[at]rema.no

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Nå starter elektrifiseringen av tungtransporten i nord

REMA Distribusjon AS ruller ut de første el-lastebilene samt bidrar til et bedre ladenettverk for elektrisk tungtransport i nord sammen med Uno-X.

Pressrelease

Årsresultater 2023 - Vekst og investeringer for fremtiden

2023 var et år med solid drift, omsetningsvekst og investeringer. Etter et år preget av sterk konkurranse, global inflasjon og fortsatt uro i...

Pressrelease

Uno-X Mobility kjøper Tungbil Lading AS

For å raskere kunne møte våre kunders og samfunnets behov for mer bærekraftig tungtransport har Uno-X Mobility kjøpt selskapet Tungbil Lading AS....

Pressrelease

UTENOMJORDISK MAGI PÅ TRØNDERSK JORD

Om under et år åpner Nye Hjorten Teater, et splitter nytt, privateid folketeater midt i hjertet av Trondheim sentrum. Teatrets initiativtaker er...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO