REMA 1000 sitt miljøfokus gir resultater

08.12.2015 06:30

Rangeres over gjennomsnittet av nordiske aktører på klimaledelse og klimaarbeid.

Amalie Knudsen
Tittel:Kommunikasjonsrådgiver
Mobil:+47 926 66 262
E-post:Amalie.Knudsen@rema.no

I den årlige rapporteringen som legges frem av Carbon Disclosure Project (CDP) blir REMA 1000 rangert over gjennomsnittet av nordiske aktører som rapporterer sitt klimaarbeid. REMA 1000 rangeres også over gjennomsnittet i sin bransje.

Bedre resultat i 2015
I 2015 ble poengscoren 95C, noe som er en økning fra 82C i 2014. Nordiske virksomheter har et gjennomsnitt på 84C og norske virksomheter skårer gjennomsnittlig på 90C.

Havva Kara Skogstø, sjef for miljø og ansvarlig innkjøp i REMA 1000, er fornøyd med resultatet.

– Dette viser at REMA 1000 har god oversikt over egne klimagassutslipp. Resultatet gir oss en klar pekepinn på hvor vi står, og hva vi må jobbe videre med i tiden fremover for å oppnå våre mål, sier Kara Skogstø.

CDP på sin side mener REMA 1000 er på riktig vei og trekker frem klare beskrivelser av ledelse og strategi for klima samt omfattende vurdering av risiko og muligheter knyttet til klimaendringene.

– Med erfaring og sammenligningsgrunnlag har REMA 1000 stort potensiale til å score blant de beste i sin bransje i CDP-rapporteringen. De er allerede på god vei, sier Jaqueline Albers i CDP.

Våre utslipp
I 2014 hadde REMA 1000 et klimagassutslipp på 83376 tCo2e. Dette inkluderer direkte forbruk av fossilt brensel, bruk av strøm og fjernvarme samt utslipp knyttet til reisevirksomhet, distribusjon av varer og lekkasje på kjølemedier.

Utslippene tilsvarer:

  • 33400 biler på norske veien i ett år
  • 16700 ganger med fly rundt ekvator
  • 7941 norske innbyggere per år

Klimakompensasjon
Et av våre verdigrunnlag sier at vi skal være gjeldfrie.
REMA 1000 har som mål og ikke «stå i klimagjeld» til verden. Som en stor virksomhet i Norge skal vi kutte våre klimagassutslipp og handle raskere enn hva vi er pålagt å gjøre.

Selv om vi er små i verdensmålestokk – kan vårt bidrag bety noe. Klimautfordringene er et globalt problem. Det gjelder oss alle og det binder oss alle sammen.

REMA 1000 gjennomfører en rekke reduksjonstiltak i egen virksomhet, og forsøker å påvirke hele vår verdikjede for å redusere de totale utslippene. Men inntil den dagen vi klarer å komme i null, ser vi oss nødt til å kompensere for våre utslipp gjennom FN-godkjente klimakvoter i utviklingsland. Vi har valgt to fokusområder som bygger opp om vår helhetlige strategi på bærekraft, nemlig bevaring av regnskog og investering i fornybar energi.

Carbon Disclosure Project (CDP)CDP er en uavhengig organisasjon som samler klimadata fra de største børsnoterende virksomhetene i verden. Man kan også velge å rapportere frivillig og REMA 1000 er den første privateide virksomheten i Norden som har valgt å gjøre dette.

De siste årene har det vært betydelige forbedringer blant de som rapporterer til CDP. Trenden viser at gjennomsnittlig poengsum har økt med 19 poeng i dagligvaresektoren og 24 poeng i matvareindustrien siden 2012. Allikevel ligger REMA 1000 over gjennomsnittet.


På bildet: REMA 1000's nye standardbutikk designet i samarbeid med Snøhetta.

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal
motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO