REMA 1000 sitt miljøfokus gir resultater

Rangeres over gjennomsnittet av nordiske aktører på klimaledelse og klimaarbeid.

08.12.2015 06:30

I den årlige rapporteringen som legges frem av Carbon Disclosure Project (CDP) blir REMA 1000 rangert over gjennomsnittet av nordiske aktører som rapporterer sitt klimaarbeid. REMA 1000 rangeres også over gjennomsnittet i sin bransje.

Bedre resultat i 2015
I 2015 ble poengscoren 95C, noe som er en økning fra 82C i 2014. Nordiske virksomheter har et gjennomsnitt på 84C og norske virksomheter skårer gjennomsnittlig på 90C.

Havva Kara Skogstø, sjef for miljø og ansvarlig innkjøp i REMA 1000, er fornøyd med resultatet.

– Dette viser at REMA 1000 har god oversikt over egne klimagassutslipp. Resultatet gir oss en klar pekepinn på hvor vi står, og hva vi må jobbe videre med i tiden fremover for å oppnå våre mål, sier Kara Skogstø.

CDP på sin side mener REMA 1000 er på riktig vei og trekker frem klare beskrivelser av ledelse og strategi for klima samt omfattende vurdering av risiko og muligheter knyttet til klimaendringene.

– Med erfaring og sammenligningsgrunnlag har REMA 1000 stort potensiale til å score blant de beste i sin bransje i CDP-rapporteringen. De er allerede på god vei, sier Jaqueline Albers i CDP.

Våre utslipp
I 2014 hadde REMA 1000 et klimagassutslipp på 83376 tCo2e. Dette inkluderer direkte forbruk av fossilt brensel, bruk av strøm og fjernvarme samt utslipp knyttet til reisevirksomhet, distribusjon av varer og lekkasje på kjølemedier.

Utslippene tilsvarer:

  • 33400 biler på norske veien i ett år
  • 16700 ganger med fly rundt ekvator
  • 7941 norske innbyggere per år

Klimakompensasjon
Et av våre verdigrunnlag sier at vi skal være gjeldfrie.
REMA 1000 har som mål og ikke «stå i klimagjeld» til verden. Som en stor virksomhet i Norge skal vi kutte våre klimagassutslipp og handle raskere enn hva vi er pålagt å gjøre.

Selv om vi er små i verdensmålestokk – kan vårt bidrag bety noe. Klimautfordringene er et globalt problem. Det gjelder oss alle og det binder oss alle sammen.

REMA 1000 gjennomfører en rekke reduksjonstiltak i egen virksomhet, og forsøker å påvirke hele vår verdikjede for å redusere de totale utslippene. Men inntil den dagen vi klarer å komme i null, ser vi oss nødt til å kompensere for våre utslipp gjennom FN-godkjente klimakvoter i utviklingsland. Vi har valgt to fokusområder som bygger opp om vår helhetlige strategi på bærekraft, nemlig bevaring av regnskog og investering i fornybar energi.

Carbon Disclosure Project (CDP)CDP er en uavhengig organisasjon som samler klimadata fra de største børsnoterende virksomhetene i verden. Man kan også velge å rapportere frivillig og REMA 1000 er den første privateide virksomheten i Norden som har valgt å gjøre dette.

De siste årene har det vært betydelige forbedringer blant de som rapporterer til CDP. Trenden viser at gjennomsnittlig poengsum har økt med 19 poeng i dagligvaresektoren og 24 poeng i matvareindustrien siden 2012. Allikevel ligger REMA 1000 over gjennomsnittet.


På bildet: REMA 1000's nye standardbutikk designet i samarbeid med Snøhetta.

Amalie Knudsen
  • Title:Kommunikasjonsrådgiver
  • Mobile:+47 926 66 262
  • E-mail:Amalie.Knudsen[at]rema.no

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Uno-X Mobility sitt lag til Tour de France er klart

Med stor glede mottok Uno-X Mobility i januar nok en invitasjon til Tour de France. I dag er det med stolthet vi presenterer rytterne på det...

Pressrelease

Nå starter elektrifiseringen av tungtransporten i nord

REMA Distribusjon AS ruller ut de første el-lastebilene samt bidrar til et bedre ladenettverk for elektrisk tungtransport i nord sammen med Uno-X.

Pressrelease

Årsresultater 2023 - Vekst og investeringer for fremtiden

2023 var et år med solid drift, omsetningsvekst og investeringer. Etter et år preget av sterk konkurranse, global inflasjon og fortsatt uro i...

Pressrelease

Uno-X Mobility kjøper Tungbil Lading AS

For å raskere kunne møte våre kunders og samfunnets behov for mer bærekraftig tungtransport har Uno-X Mobility kjøpt selskapet Tungbil Lading AS....

Pressrelease

UTENOMJORDISK MAGI PÅ TRØNDERSK JORD

Om under et år åpner Nye Hjorten Teater, et splitter nytt, privateid folketeater midt i hjertet av Trondheim sentrum. Teatrets initiativtaker er...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO