Norges mest fremtidsrettede butikk

03.12.2015 16:09

REMA 1000 Røyslimoen åpnet 02. desember. Slik var åpningsdagen!

Amalie Knudsen
Tittel:Kommunikasjonsrådgiver
Mobil:+47 926 66 262
E-post:Amalie.Knudsen@rema.no

REMA 1000 har samarbeidet med verdensberømte Snøhetta for å utvikle fremtidens REMA 1000-butikk.

Sammen har det blitt skapt et kvalitetsbygg som utnytter all kunnskap om effektiv butikkdrift. Den nye standardbutikken er miljøvennlig, effektiv, flott å se på, trivelig å handle i og bidrar til økt trivsel og bedre arbeidsmiljø.

– Dette er en ny type REMA 1000-butikk som setter en helt ny standard for fremtidig butikkdrift, sier Marianne Moen, regionsdirektør i Nordre Østland.

– Vi er stolte av at REMA 1000 Røyslimoen er første butikk som er bygget i henhold til ny modell. Denne butikken sørger for at miljøet blir ivaretatt samtidig som det vil være enkelt for kundene å handle her på Lillehammer, sier Moen.

Design tilpasset nærmiljø
Snøhetta og REMA 1000 har utviklet et nytt og ambisiøst butikk-konsept med en sterk arkitektur som passer inn i hele Norge.
Designet på butikkfasadene vil variere med hvor butikkene ligger; LAND er inspirert av kornaks som vaier i vinden. FJELL gir assosiasjoner til høye topper og dype daler. FJORD er inspirert av bølger og sjø, og BY er inspirert av kvadraturen.

Fokus har vært å skape en god balanse mellom sosiale, økonomiske, estetiske, praktiske og bærekraftige forhold, og samtidig skape en enkel, men sterk arkitektur.

REMA 1000 sine fremtidige butikker skal være miljøvennlige
Ved etablering av nye butikker eller ved renovering av eksisterende butikker har REMA 1000 fokus på tiltak som gir effekt for miljøet. Slike tiltak kan være utskiftning av ventilasjon, bedre varmegjenvinning, energibesparende belysning (LED), utvendig tak belagt med Noxite (som bryter ned NOx til ufarlig nitrat), yttervegger bygget av sandwichelementer fylt med resirkulert steinull og mer miljøvennlig kjølemedium i butikkenes kjøle- og fryseanlegg.

For REMA 1000 og REMA 1000-Kjøpmenn er lønnsomhet viktig. Det er derfor godt å vite, for alle involverte parter, at de reduksjoner og tiltak som gjøres på klima, er med og bidrar til at REMA 1000 blir en mer bærekraftig og lønnsom virksomhet – både på kort og lang sikt.

Snøhetta - skisse av standard butikk - 2015.09.25a - full størrelse

Miljøelementer
Noxite
Taket kles med et takbelegg som heter Noxite, som i tillegg til å være taktekking, bryter ned helseskadelige NOx-gasser i luften til ufarlig nitrat. Taket er i tillegg forberedt for ettermontering av solceller.

Steinullfylte ytterveggselementer
Bærekraft er sentralt for alt vårt utviklingsarbeid. Ved å benytte steinullfylte sandwichelementer bidrar vi til å spare energi og til redusert materialbruk. Steinull lages av stein, og er svært energieffektivt, miljøvennlig og resirkulerbart. Energien som forbrukes i produksjonen spares inn mer enn hundre ganger i løpet av produktets levetid.

LED
I alle nye butikker i REMA 1000 satses det på LED-belysning.
LED-lys gir et bedre lys og en strømbesparelse på minimum 40%.
Dette vil spare kjøpmenn for flere tusen kroner i året på strømregningen, og samtidig gi en miljøgevinst.

Vinduer og aerogelpaneler
En del av veggfasaden erstattes med vinduer og aerogelpaneler. Aerogel er et isolerende materiale som gir god lystransmisjon – god egenskap med å ta vare på sollyset og fordele lyset jevnt inn over hele butikken. Vinduene gir utsyn og dagslys. Vindusfelter med daglys skaper trivsel og bedre arbeidsmiljø.

Redusert energibehov
Redusert byggehøyde med en takhøyde på kun 4,8 meter vil gi opptil 20% lavere driftskostnader for oppvarming og nedkjøling av lokalet – da man får 1000 kubikkmeter mindre luftvolum.
Sentralt i utviklingen av ny standardbutikk, har vært å minimere og redusere bruk av materialer – for å minimere miljøpåvirkningen og redusere CO2-fotavtrykket.

Kildesortering
Butikken kildesorterer alt avfall. Butikkene bygges klargjort for pappkomprimator, som resulterer i redusert CO2-utslipp, da hentefrekvensen reduseres kraftig.

Effektiv varelevering
Lasterampe på 1,2 meter sørger for rask og effektiv varelevering og varehåndtering, som igjen bidrar til redusert energitap.

Gjenvunnet energi fra kuldeanlegg
Gjenvunnet varme fra kuldeanlegg er tilstrekkelig til å varme opp butikken stort sett i hele året. Spillvarme fra kjøl – og fryseanleggene gjenvinnes og benyttes som varmekilde i ventilasjonssystemet.

Miljøvennlig kuldemedium
For at kjøle- og frysediskene skal være kalde og sørge for at varene holder riktig temperatur benytter vi kun naturlige og miljøvennlige væsker i disse – uten freon. I kjølediskene bruker vi Co2 (R744) og på frysediskene bruker vi Propan (R290).

Energistyring
Butikkene utstyres med sentral driftsovervåking (SD-anlegg) som gir oversikt og kontroll på energiforbruket. Dette gir oss mulighet til å forbedre og optimalisere driften av butikkene.

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal
motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO