REMA 1000 deler fortrolig vurdering fra Initiativ for etisk handel

REMA 1000 velger nå å offentliggjøre en fortrolig vurdering fra Initiativ for etisk handel (IEH) om dagligvarekjedens arbeid med å bedre arbeids- og miljøforhold i sin leverandørkjede. Målet er åpenhet i dagligvarebransjen rundt arbeidet med etisk handel.

06.04.2013 07:00

- Vi er stolte av det arbeidet vi nå gjør i forhold til etisk handel, og ønsker å dele de gode erfaringene og hva vi konkret har gjort. Samtidig er det helt ok for oss å være tydelige og ærlige i forhold til hva vi kan bli bedre på. Derfor gir vi innsyn i både vår egen vurdering og IEHs fortrolige vurdering av vårt arbeid med etisk handel, sier administrerende direktør for REMA 1000 AS, Ole Robert Reitan.

Ønsker åpenhet
En sentral forpliktelse som medlem i IEH er å rapportere årlig til IEH om status og fremdrift i arbeidet.  Rapporten er offentlig tilgjengelig, men tilbakemeldingen på egenvurderingen offentliggjøres ikke.

-  Årsrapporten er vår vurdering av egen innsats. Det er gledelig å notere at IEH mener vi har lagt oss for lavt på denne vurderingen. Det tar vi med oss videre, sier CSR-ansvarlig for REMA 1000 AS, Trude Ertresvåg.

IEH roser REMA 1000
IEH er positiv til utviklingen i REMA 1000 og uttrykker også dette i tilbakemeldingen til selskapet.

- REMAs rapport, og IEHs kjennskap til REMAs arbeid siste år, viser at arbeideidet med forankring i styret, ledelsen og innkjøpsledelsen, er klart forbedret siste år. Dette arbeidet er, slik IEH opplever det, å betegne som bedre enn hos sammenlignbare IEH medlemmer. (…) IEH vil berømme REMA for deres innsats i 2012 og deres forståelse for hva som kreves for å arbeide godt med etisk handel. IEH opplever at REMA viser en klar vilje, og evne, til å utvikle arbeidet for reelle forbedringer i hele leverandørkjeden. (…) IEH ønsker at flere aktører i dagligvarebransjen, og blant virksomheter for øvrig, vil følge REMAs eksempel om prekvalifisering av leverandører, skriver Henrik Mollatt, seniorkonsulent for Initiativ for Etisk Handel, i sekretariatets tilbakemelding til REMA 1000.

Konsernmedlemskap i Initiativ for etisk handel
Styret i REMA 1000 AS vedtok i august 2012 at leverandøroppfølging og miljø er hovedprioriteringer for kjeden.

REMA 1000 endret i september 2012 medlemskapet i IEH til en konsernmodell. Det legger et mer overordnet og generelt ansvar på REMA 1000 AS, samtidig som man i større grad får ansvar for å følge opp det operasjonelle arbeidet i hel- og deleide selskaper.

Tidligere IEH-medlemmer ble konvertert inn i ny modell og øvrige selskaper ble bedt å vurdere medlemskap i IEH eller tilsvarende. Fra 2013 er REMA 1000 AS, REMA Norge, og deler av selskapene i REMA Industrier (REMA Trading, REMA Nonfood og Kjeldsberg Kaffe) medlemmer i IEH. 

Konsernrapporten gir overordnet informasjon om arbeidsmetode og målsetninger, detaljer om det enkelte selskap rapporteres direkte. REMA 1000 Danmark er medlem av og rapporterer til dansk IEH. Samtlige årsrapporter er offentlig tilgjengelige.


Begge rapporter og tilbakemeldingen er tilgjengelige på REMA 1000 sine nettsider: 
http://www.rema.no/samfunnsansvar/Ansvarlige_innkj_p/ 

For ytterligere informasjon eller ønske om intervju:
Trude Ertresvåg, CSR-ansvarlig for REMA 1000
Mail: trude.ertresvag@rema.no, tlf. 908 05 839Reitangruppen består av fire forretningsområder: REMA 1000, Reitan Convenience, Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld, en eierandel på 15,6 prosent i Axfood og 6,1 prosent i Sparebank1 Midt-Norge. Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X er basert i Oslo/København.

Reitangruppens visjon er å bli kjent
som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2012 (inkl. franchiseomsetning) for 71 milliarder kroner, sysselsetter 32.000 mennesker i Skandinavia og Baltikum, og er med dette blant Norges ti største selskap.  

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Ny Commercial Director for Britannia Hotel

Kenneth Enæs-Hanssen blir ny Commercial Director for Britannia Hotel. Enæs-Hansen går inn i en nyopprettet rolle, med overordnet ansvar for...

Pressrelease

Ny administrerende direktør i Norsk Kylling

Hilde Talseth blir ny administrerende direktør i REMA 1000-eide Norsk Kylling. Talseth tar over stillingen etter Kjell Stokbakken, som skal over i...

Pressrelease

Rabia Khan vinner verdiprisen Årets Ladejarl 2023

Med egen livserfaring og solid fagkunnskap bygger Årets Ladejarl 2023, Rabia Kahn, et mer inkluderende samfunn. Hun er en viktig brobygger og for...

Pressrelease

Her er topp ti til prisen Årets Ladejarl

En av topp ti blir Årets Ladejarl 2023 og får to millioner kroner for sitt arbeid med å skape et varmere samfunn. Prisen gis et enkeltmenneske som...

Pressrelease

Uno-X Mobility vinner Svaneprisen

Svanemerket tildeler Svaneprisen for 2022 til Uno-X Mobility. Uno-X får prisen for sin satsing på Svanemerket bilvask.

Pressrelease

Uno-X blir automatnabo med 7-Eleven langs vei

Uno-X tilbyr billig lynlading, svanemerket bilvask og drivstoff, på over 200 selvbetjente lokasjoner over hele Norge. Snart blir Uno-X også nabo...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO