Ny sjef for miljø og ansvarlige innkjøp i REMA 1000

18.02.2014 09:00

Havva Kara (31) er ansatt som ny sjef for miljø og ansvarlige innkjøp innenfor området samfunnsansvar i REMA 1000. Havva Kara kommer fra jobben som miljøsjef i drift, REMA 1000 Norge, og begynner i sin nye jobb 1. mars.

Jeanette Johnsen
Tittel:Senior Kommunikasjonsrådgiver
Mobil:+47 470 21 517 / +47 906 08 560
E-post:jeanette.johnsen@rema.no

- Vi er veldig stolte av å kunne rekruttere dyktige folk fra egne rekker. Havva kjenner kjøpmannens hverdag godt gjennom arbeidet som miljøsjef i driftsavdelingen. Vårt arbeid med samfunnsansvar er en viktig del av vår virksomhet, og gjennom Havvas sterke engasjement og gjennomføringsevne vil vi styrke arbeidet ytterligere, sier administrerende direktør i REMA 1000, Ole Robert Reitan.

Arbeidet med samfunnsansvar i REMA 1000 dekker både sosiale engasjement, og miljø og ansvarlige innkjøp. REMA 1000 støtter en rekke store og små organisasjoner. Bærekraft er integrert i forretningsstrategi og inkluderer ansvaret for ansatte og leverandører, i tillegg til hvordan virksomheten påvirker miljøet gjennom drift.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver, og til å bidra til at REMA 1000 når sine mål innen samfunnsansvar. Jeg ser frem til å arbeide proaktivt med fremtidige utfordringer innen området, og synliggjøre alt det gode arbeidet som allerede gjøres hos oss i REMA 1000, sier Havva Kara, som i tillegg til lang erfaring fra varehandel, har en Bachelor i økonomi- og forretningsjus fra Handelshøyskolen BI.

REMA 1000 er blant annet konsernmedlem av Initiativ for etisk handel (IEH) og rapporterer åpent på arbeidet med ansvarlige innkjøp. REMA 1000s etiske retningslinjer er en del av kontrakten med virksomhetens leverandører der retningslinjene gjengir forpliktelser til etterlevelse av menneskerettigheter, helse, miljø og sikkerhet og anti-korrupsjon. 

REMA 1000 har også valgt som første privateide virksomhet i Norden å rapportere sitt miljøarbeid til organisasjonen Carbon Disclosure Project (CDP). Vanligvis er dette kun mulig for børsnoterte selskaper, men gjennom det såkalte Non Listed Programme kan REMA 1000 nå måle seg mot andre og lignende selskaper globalt på hvordan man ligger an på energi- og klimaområdet

REMA 1000 fører også eget klimaregnskap for å kunne måle og prioritere tiltak, og bruker Greenhouse Gas Protocol, som er det mest brukte, internasjonale, verktøyet for å forstå, måle og redusere klimagassutslipp.

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal
motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO