God vekst for REMA 1000 i Norge og Danmark

20.03.2014 11:00

REMA 1000 hadde god vekst i 2013. REMA 1000 Norge hadde en omsetningsvekst på 7,9 prosent, og en estimert markedsandel på 23,2 prosent for året som gikk som er en økning på 1 prosentpoeng. REMA 1000 Danmark hadde en vekst i omsetning på 14 prosent, og en estimert markedsandel på 9,6 prosent for 2013 som er en økning på 2 prosentpoeng.

Jeanette Johnsen
Tittel:Senior Kommunikasjonsrådgiver
Mobil:+47 470 21 517 / +47 906 08 560
E-post:jeanette.johnsen@rema.no

- Nok en gang står Danmark for en fantastisk vekst. I Norge er vi også svært fornøyd med å vinne
markedsandeler og at stadig flere nordmenn foretrekker oss. I 2013 har vi hatt et sterkt fokus på kvalitetsreisen vår der kvalitetsvarer til laveste pris har stått i sentrum, og samarbeidet med mesterkokkene i Bocuse D'or har bidratt til å løfte kvaliteten på våre varer og oppskrifter, sier administrerende direktør i REMA 1000, Ole Robert Reitan.

REMA Distribusjon hadde en fortsatt god vekst i vareomsetning som følge av utviklingen i REMA 1000, og innkjøps- og distribusjonssamarbeidet med Bunnpris som startet 1.12. 2012.  Selskapet inngikk i mai 2013 et innkjøps- og distribusjonssamarbeid med Servicegrossistene, som opererer innenfor markedet for storhusholdning. REMA Industrier kjøpte 95 prosent av aksjene i Stanges Gårdsprodukter per 28. februar 2013. Per 15. april 2013 solgte selskapet sine aksjer i Staur Foods og Tolga Næringspark. REMA Industrier hadde i 2013 vekst i driftsinntekter på 8,6 prosent, men resultatet er påvirket av restrukturering av driften i Norsk Kylling.

REMA 1000 er opptatt av dagligvarehandelens rolle i samfunnet med ansvar og bevissthet på områdene trygg mat, menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter, miljøvern og etisk handel.

- Vi i REMA 1000 jobber hver dag for å ta ansvar utover det vi er pålagt å gjøre. Vi sier ikke at vi har løsningen på alle miljøutfordringer, men vi forsøker å være en del av løsningen. Jeg er utrolig stolt over at vi har klart å bygge Norges mest miljøvennlige butikk, sier Reitan og viser til REMA 1000 Kroppanmarka, som ble åpnet i august 2013. Butikken er et samarbeid med arkitektfirmaet Snøhetta og Sintef Energiforskning. Pionerprosjektet har resultert i en butikk bestående av moderne arkitektur og fremtidsrettet teknologi for å sikre lavere energiforbruk.

I 2013 valgte REMA 1000 i Norge som første privateide virksomhet i Norden å rapportere sitt miljøarbeid til organisasjonen Carbon Disclosure Project (CDP).  Vanligvis er dette kun mulig for børsnoterte selskaper, men gjennom det såkalte Non Listed Programme kan REMA 1000 nå måle
seg mot andre og lignende selskaper globalt på hvordan man ligger an på energi- og klimaområdet.

REMA 1000 deltar i et streetfotball-prosjekt for ungdom som faller utenfor den organiserte idretten, yrkeslivet eller samfunnsmessig inkludering generelt. REMA 1000 og Streetfootball Norway skal tilby ungdom utdanning og jobb, og satsingen blir koordinert med REMA-skolen. REMA 1000 er også involvert i «Pøbelprosjektet». Prosjektet har som mål å få unge mennesker som av en eller annen grunn står utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet, ut i jobb eller videreutdannelse. Prisen for «Årets Pøbel» ble i 2013 tildelt Ole Robert Reitan.

REMA 1000 i Danmark er blant annet samarbeidspartner med Kræftens Bekæmpelse og deler av omsetningen fra enkelte produkter gis som bidrag til organisasjonens arbeid med kreft blant barn og unge. REMA 1000 Danmark vil jobbe videre med ”Discount med holdning”, som betyr at varene selges til en lav pris men med klare holdninger og krav til varenes kvalitet og innvirkning på mennesker og miljø. I dette ligger fortsatt satsning på økologi og bærekraftige produkter og redusert matsvinn.

Totalt beskjeftiget REMA 1000 18 052 medarbeidere ved utgangen av 2013. I konsernet er det totalt 2 728 ansatte. I 2013 åpnet REMA 1000 23 nye butikker i Norge og 16 i Danmark. Totalt antall butikker var 528 i Norge og 248 i Danmark per 31.12.

EBITDA ble NOK 2 156 mill. (NOK 2 026 mill.). Driftsresultatet ble NOK 1 661 mill. (NOK 1 625 mill.). Resultat før skatt ble NOK 1 575 mill. (NOK 1 439 mill.). Årets resultat ble NOK 1 160 mill. (NOK 1 041 mill.).

REMA 1000 legger også fram sin rapport om ANSVAR i dag som du kan lese mer om på
www.rema.no.

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal
motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 43 000 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO