Coop felt for etterligning av REMA 1000s grill-logo

01.07.2014 16:44

Et enstemmig konkurranseutvalg konkluderer med at Coops grill-logo er en illojal etterlikning av REMA 1000s grill-logo og i strid med god forretningsskikk.

Jeanette Johnsen
Tittel:Senior Kommunikasjonsrådgiver
Mobil:+47 470 21 517 / +47 906 08 560
E-post:jeanette.johnsen@rema.no

I april i år lanserte Coop en kampanje for markedsføring av grillprodukter der Coop benyttet en      logo til forveksling lik logoen fra REMA 1000s mangeårige grillkonsept.

REMA 1000 ba Coop stanse bruken av logoen under henvisning til markedsføringsloven § 25, noe Coop ikke ønsket å gjøre. REMA 1000 klagde deretter Coop inn for Næringslivets Konkurranseutvalg, og utvalget har nå enstemmig kommet fram til at Coops grill-logo etterligner REMA 1000s grill-logo og er i strid med god forretningsskikk. Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler blant annet at «Helhetsinntrykket blir svært likt, noe som etter utvalgets syn fremstår som et bevisst valg fra Coops side» samt at Coops logo «gir klare assosiasjoner til REMA 1000s logo og vil etter utvalgets syn kunne utvanne gjenkjennelseseffekten av REMA 1000s logo og anses som en urimelig utnyttelse av REMA 1000s markedsinnsats og resultater». Utvalget konkluderer også med at «Coop med sin grill-logo som ble introdusert i 2014, har lagt seg for nær Rema 1000s grill-logo på en måte som er illojal og i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom».

- Vi reagerte sterkt på det vi mener var en bevisst etterligning da Coop lanserte sin grillkampanje tidligere i år. Vi er glade for at Konkurranseutvalget enstemmig mener at dette er tilfelle, sier kommunikasjonsdirektør i REMA 1000, Mette Fossum Beyer.

Coop har i 2014 etter utvalgets syn gjort et skifte fra sine tidligere grill-logoer. Det uttales at selv om noen av elementene som Coop har brukt i tidligere år går igjen, har utformingen av logoen i 2014 tatt opp i seg et nytt hovedelement som er svært likt REMA 1000s utrykk. Fargevalg i bokstaver er likt, svart er brukt gjennomgående som bakgrunnsfarge, ordene "perfekt med" er plassert på nøyaktig samme sted som REMA 1000s undertekst og i samme farge, og også strekene på hver side av "perfekt med" korresponderer med rammen rundt REMA 1000s logo.

Siden 2009 har REMA 1000 benyttet et grillkonsept hvert år, fra mai til midten av august. Grill-konseptet er en stor satsing hos REMA 1000, og det er brukt betydelige midler i markedsføring og utvikling. Kampanjen er også belønnet med gull i Kreativt Forums pris "Retailkonsepter" i 2010.

- Vi krever nå at Coop stanser all markedsføring med logoen umiddelbart, og at produkter med logoen trekkes tilbake eller at emballasjen endres innen rimelig tid, sier Fossum Beyer.

Besøk oss på www.rema.no

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal
motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO