REMA 1000 ber om uavhengig marginstudie for hele dagligvaremarkedet

Matbransjen er gjenstand for mange meninger, mange myter og feilslutninger som altfor ofte får lov til å dominere debatten om konkurransesituasjonen i markedet.

17.03.2015 06:00

Mens matprodusenter ofte legger skylden på leverandører, og leverandører skylder på matvarekjedene, matvarekjedene skylder på innkjøpsbetingelser, legger Landbruksministeren ansvaret på kjedene – og konkurransemyndighetene legger ansvaret på det norske grensevernet.

- Til slutt blir alle stående å peke på hverandre. Norske forbrukere er ikke tjent med dette og heller ingen av aktørene i den norske verdikjeden for mat. Derfor tar vi til orde for at det på nytt gjennomføres en faglig økonomisk studie av hele den norske verdikjeden for mat, sier administrerende direktør i REMA 1000, Ole Robert Reitan.

Etter det vi kjenner til, er det ikke gjennomført en så grundig studie siden 2001. Matkjedeutvalget avga sin innstilling Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat (NOU 2011:4) den 13. april 2011. Dette var en gjennomgang av maktforholdene i bransjen, ikke en økonomisk studie av verdikjeden. Rapporten ble på bakgrunn av dette kritisert av blant annet Konkurransetilsynet.

Onsdag morgen legger DLF, Dagligvareleverandørenes Forening fram en analyse av konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet, en studie av priser og marginer 2011-2014.

- Vi kan sikkert alle bestille hver vår rapport som sier at noen andre i verdikjeden har skylden for prisøkninger. I tillegg til å gjennomføre en marginstudie etter modell av det som ble gjennomført i 2001, bør den med et økonomisk utgangspunkt se på hele verdikjeden og hva slags betydning handels- og matpolitikken har for konkurransen i det norske markedet og marginene i de ulike delene av verdikjeden, sier Reitan.

- Denne studien må i seg selv ikke nødvendigvis bety en endring av politikken, men kan rydde opp i debattene som foregår slik at riktig bjelle blir hengt på riktig katt, sier Reitan.

For å sikre god faglighet og uavhengighet bør en slik studie gjennomføres på oppdrag fra Konkurransetilsynet så fort som mulig.

- Dette bør landbruksministeren ta til orde for – ettersom hun i høst, viste stort engasjement for prisutviklingen i dagligvaremarkedet og kalte inn aktørene til egne møter som vi fortsatt ikke kjenner konklusjonen på, sier Reitan.

Etter at ICA trakk seg ut av Norge har vi kun tre dagligvarekjeder i Norge med Norgesgruppen i en svært dominerende posisjon og med en veldig stor markedsmakt.

- Det er ingen tvil om at vi alle må bidra til åpenhet om prisdannelsen i markedet. Vi i REMA 1000 har lenge ment at det vil være fornuftig med en egen dagligvareportal etter modell av finsansportalen.no. Dette vil forbrukerne tjene på, sier Ole Robert Reitan.

Det er fortsatt uklart hva slags effekt en lov om god handelsskikk vil kunne ha, men REMA 1000 er positive til å innføre en slik mekanisme. Men for at dette skal ha noen hensikt er vi helt avhengige av å ha et godt faglig grunnlag i bunn gjennom en grundig økonomisk studie av hele den norske verdikjeden for mat. Dersom en slik lov kan styrke konkurransen, ikke får problemer med grensedragninger mot andre lover og kan sikre effektiv håndheving, vil REMA 1000 være positive til denne loven.

- Forhandlingsmakt sitter på begge sider av bordet. For oss er det viktig at en slik lov ikke hindrer oss i å forhandle fram gode priser på vegne av våre kunder, og like god mulighet som i dag til å stille krav til leverandører. Dette kan for eksempel være krav om utfasing av palmeolje eller krav til salt- og sukkerreduksjon, sier Ole Robert Reitan.

Reitangruppen består av fire forretningsområder:

REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld og en eierandel på 15,6 prosent i Axfood. Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X Gruppen er basert i Oslo/København.

Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2013 (inkl. franchiseomsetning) for 82 milliarder kroner, sysselsetter 36.611 mennesker i Norden og Baltikum, og er med dette blant Norges ti største selskap.

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Uno-X Mobility sitt lag til Tour de France er klart

Med stor glede mottok Uno-X Mobility i januar nok en invitasjon til Tour de France. I dag er det med stolthet vi presenterer rytterne på det...

Pressrelease

Nå starter elektrifiseringen av tungtransporten i nord

REMA Distribusjon AS ruller ut de første el-lastebilene samt bidrar til et bedre ladenettverk for elektrisk tungtransport i nord sammen med Uno-X.

Pressrelease

Årsresultater 2023 - Vekst og investeringer for fremtiden

2023 var et år med solid drift, omsetningsvekst og investeringer. Etter et år preget av sterk konkurranse, global inflasjon og fortsatt uro i...

Pressrelease

Uno-X Mobility kjøper Tungbil Lading AS

For å raskere kunne møte våre kunders og samfunnets behov for mer bærekraftig tungtransport har Uno-X Mobility kjøpt selskapet Tungbil Lading AS....

Pressrelease

UTENOMJORDISK MAGI PÅ TRØNDERSK JORD

Om under et år åpner Nye Hjorten Teater, et splitter nytt, privateid folketeater midt i hjertet av Trondheim sentrum. Teatrets initiativtaker er...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO