REMA Industrier kjøper Hugaas Industrier AS

02.10.2015 12:00

REMA Industrier AS er kommet til enighet med Hugaasgruppen AS om kjøp av resterende 50% av Hugaas Industrier AS. REMA 1000 vil dermed eie 100% av selskapet.

- REMA 1000 er en ansvarlig aktør med fokus på kvalitet og bærekraftig økonomi i hele verdikjeden. Vi legger nå til rette for å videreføre forbedringsarbeidet vi har gjort fra Norsk Kylling til Hugaas og andre ledd i verdikjeden for hvitt kjøtt, sier Morten Gabrielsen, administrerende direktør i REMA Industrier.

- Vi er godt fornøyd med avtalen, og mener det er riktig for verdikjeden å ha et konsentrert eierskap rundt virksomhetene Hugaas Rugeri og Norsk Kylling, sier Roar Aarhaug, administrerende direktør i Hugaasgruppen.

Hugaas Rugeri i Soknedal – som eies av Hugaas Industrier, er landets eneste privateide rugeri og leverer daggamle kyllinger til slaktekyllingprodusenter, og er en del av verdikjeden som leverer til Norsk Kylling på Støren. Kjøpet av Hugaas Industrier bekrefter REMA 1000 sin prioritering av og fokus på kategorien hvitt kjøtt.

- Vi er godt fornøyd med avtalen, og vi håper dette oppfattes som et tydelig signal til ulike interessenter om videre satsning i Trøndelag, sier Gabrielsen.

Som 100% eier av Norsk Kylling, har REMA 1000 siden overtakelsen, gjennomført en formidabel snuoperasjon det seneste året. Med fokus på ansvar, kvalitet og grunnleggende bedriftsøkonomiske prinsipper fremstår Norsk Kylling som en stadig mer solid aktør med gode fremtidsutsikter.

Driften av Hugaas Rugeri tas over av Norsk Kylling og administrerende direktør Kjell Stokbakken.

Melding om foretakssammenslutning er sendt Konkurransetilsynet.

For spørsmål, kontakt:

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, Mette Fossum Beyer.

mette.fossum.beyer@rema.no, Mobil: 95060052

Reitangruppen består av fire forretningsområder:

REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen har i tillegg en eierandel på 15,6 prosent i Axfood. Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X Gruppen er basert i Oslo/København.

Reitangruppens visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. 

Reitangruppen omsatte i 2014 (inkl. franchiseomsetning) for 82 milliarder kroner, sysselsetter 37.000 mennesker i Norden og Baltikum, og er med dette blant Norges ti største selskap.

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal
motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 43 000 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO