Samarbeider: Ole Robert Reitan (fra venstre), Svenn Ivar Fure, Svein Tore Holsether, Jan-Eirik Eikeland
Samarbeider: Ole Robert Reitan (fra venstre), Svenn Ivar Fure, Svein Tore Holsether, Jan-Eirik Eikeland

Inngår unikt norsk samarbeid om å produsere brød med lavere karbonfotavtrykk

Reitan Retail, Norgesmøllene, Felleskjøpet Agri og Yara går sammen for å produsere brød med lavere karbonavtrykk basert på norsk havre.

22.01.2024 09:00

 • Selskapene har signert en intensjonsavtale med hensikt å redusere utslippene fra norsk matproduksjon, fra gjødselproduksjon til ferdig matvare. 
 • For å nå målene vil selskapene ta i bruk mineralgjødsel produsert ved hjelp av elektrolyse og fornybar energi, bedre agronomisk praksis og digitale verktøy. 
 • Havre blir det første tilgjengelige produktet, med mellom 25 til 30 prosent lavere karbonavtrykk enn vanlig havre produsert med tradisjonell mineralgjødsel. 
 • Intensjonen er å produsere et brød av havre som blir tilgjengelig i REMA 1000 sine butikker i 2025.

De fire selskapene representerer til sammen den største delen av verdikjeden for brød; fra produksjon av mineralgjødsel til dyrking på åkeren, produksjon av mel og kornvarer, og til slutt i form av ferdige produkter som selges til forbrukeren. Havren som inngår i samarbeidet, blir den første kornsorten som får et mellom 25 til 30 prosent lavere karbonavtrykk enn vanlig havre produsert med tradisjonell mineralgjødsel. 

Forutsatt gode vekstforhold for havren, tar selskapene sikte på å kunne tilby et sunt, godt og billig brød laget med den nye havren. 

– Endelig kan vi samle majoriteten av verdikjeden for et brød til en felles innsats for å redusere karbonavtrykket på mat, fra jord til bord. Matsystemet står for en tredjedel av de globale utslippene, og det er ikke mulig nå målene i Parisavtalen uten å avkarbonisere matproduksjonen. Med en stadig økende befolkning, må vi produsere mer mat på en mer bærekraftig måte. Dette samarbeidet er et viktig steg i riktig retning, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara. 

Ole Robert Reitan, administrerende direktør i Reitan Retail, sier REMA 1000 ønsker å gjøre det enklere for kundene å ta gode valg når de handler i butikken, men at de største effektene i klimaarbeidet kun nås dersom man samarbeider på tvers av verdikjedene. 

– Ambisjonen er i første omgang å lage et brød med mindre karbonavtrykk, som skal være både sunt, godt og billig. Det er umulig å lykkes med et slikt prosjekt alene. Vi må samarbeide gjennom hele verdikjeden ved å dele data og kunnskap, og å gjennomføre tiltak som er til det beste for alle. Her samarbeider vi på tvers av verdikjeden og skal benytte norske kvalitetsråvarer fra fremtidsrettede norske bønder. Det synes jeg er veldig gledelig, sier Reitan. 

Felleskjøpet eies av 37 500 norske bønder, distribuerer mineralgjødsel til hele det norske landbruket og er markedsregulator på korn. De kjøper og selger korn fra norske bønder og er samtidig en viktig leverandør av teknologi og driftsmidler til landbruket. 

– Nordmenn forventer at norske matvarer er gode og rene, og at matverdikjedene har høy kvalitet i alle ledd. Vi i landbruket har samtidig forpliktet oss til store utslippskutt som en del av landbrukets klimaavtale. Dersom næringen skal lykkes med store klimagasskutt, samtidig som vi øker norsk selvforsyning, er samarbeid mellom aktørene nødvendig. Vi ønsker å ta vår rolle, som representant for den norske bonden, og er åpne for forretningsmodeller og samarbeid som gjør at alle parter er med, sier Svenn Ivar Fure, konsernsjef i Felleskjøpet. 

Ved å forene aktørene i matvarekjeden, er ambisjonen å redusere kostnadene fra avkarbonisering for bonden og forbrukerne. Norgesmøllene, som står bak merket «Møllerens» og produserer mel, korn, brød og bakeriprodukter, er opptatt av å gi forbrukere muligheten til å ta bevisste, utslippsreduserende valg i butikken. 

– Vi er spente over å jobbe sammen for å få dette brødet ut i butikkhyllene, og snart kan alle som baker selv få muligheten til å velge kornvarer med redusert karbonavtrykk, sier Jan-Eirik Eikeland, administrerende direktør i Norgesmøllene. 

I tillegg til Norges første eksempel på bruken av gjødsel produsert med elektrolyse av vann og fornybar energi, ønsker selskapene å redusere klimaavtrykket i alle ledd av brødproduksjonen. Dette kan inkludere endrede dyrkningsmetoder og presisjonsverktøy for mer nøyaktig bruk av innsatsfaktorer i landbruket, overgang til mer lavutslippstransport, samt metoder for å måle og registrere karbonavtrykket. 

– Dette prosjektet er et godt eksempel på samarbeid for å nå klimamålene, og kan danne en mal for hvordan også andre bedrifter i ulike deler av verdikjeden kan samarbeide, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke 

Sterkt ønske om mer bærekraftig mat i Norge 

I en europeisk undersøkelse gjennomført av IPSOS på veiene av Yara, svarte 65 prosent nordmenn at matprodusenter burde redusere utslippene, og 73 prosent svarte at bønder burde få insentiver til å dyrke mer bærekraftig. Godt over halvparten ønsket seg også tydeligere merking av karbonavtrykket på maten de kjøper. 

Ved å samarbeide på tvers av verdikjeden vil selskapene legge til rette for mer bærekraftig matproduksjon og samtidig fremme norsk kornproduksjon. 

 • Yaras mineralgjødsel produsert med elektrolyse av vann og fornybar, kan redusere karbonavtrykket fra havreproduksjon med mellom 25 til 30 prosent, med utgangspunkt i Yaras utregninger
 • I motsetning til tradisjonelle metoder som bruker naturgass, skal Yaras gjødsel produseres ved hjelp av fornybar energi og elektrolyse av vann. Resultatet er gjødsel med 70-80 prosent redusert CO2-fotavtrykk, sammenlignet med mineralgjødsel produsert med fossil naturgass. 
 • Gjennomsnittlig produseres det 1 155 300 tonn korn i Norge hvert år, hvorav 300 100 tonn er hvete og 244 800 tonn er havre. Norskandelen i hvetemel har de siste 5 årene vært i gjennomsnitt 65 prosent. Trenden er stigende, men varierer mye fra år til år på grunn av værforhold som påvirker om kornet møter kvalifikasjonskravene til matkvalitet. 
 • Presisjonsjordbruk bidrar til å redusere klimaavtrykket fra kornproduksjonen. Ved å sikre at gjødsla fordeles etter plantenes behov, uten at det går på bekostning av avling og avlingskvalitet, bidrar det også til bedre produksjonsøkonomi for bonden. 
 • Verktøy for å måle karbonavtrykket vil bidra til å øke bevisstheten om klimaavtrykket fra matproduksjon og gi bønder og matprodusenter muligheter til å redusere sitt klimaavtrykk. 

Om Reitan Retail
Reitan Retail er et ledende handelsselskap i Norden og Baltikum med virksomhet innen dagligvare, servicehandel og mobilitet i syv land. 

Vi er en familie med 43 500 positive og offensive mennesker og sterke merkevarer som REMA 1000, Narvesen, R-kioski, Pressbyrån, Uno-X og 7-Eleven. 

I Reitan Retail, deler vi sterke verdier og et felles formål: Å gjøre hverdagen litt enklere og verden litt bedre. 

Om Yara
Yaras formål er å sørge for mat til verdens befolkning på en ansvarlig og bærekraftig måte, og ta vare på jorden, gjennom å kutte utslippene fra produksjon av gjødsel og utvikle utslippsfrie energiløsninger. 

For å drive frem det grønne skiftet innen skipsfart, gjødselproduksjon og andre kraftintensive industrier, vil Yara produsere ammoniakk med vesentlig lavere utslipp. Vi bidrar med digitale verktøy til presisjonslandbruk og jobber tett med samarbeidspartnere i alle ledd i matverdikjeden for å fremme mer effektive og bærekraftige løsninger. 

Yara ble etablert i 1905 for å bekjempe hungersnøden i Europa og er i dag et ledende globalt gjødselselskap og verdens største distributør av ammoniakk. Yara har 17 500 ansatte i om lag 60 land, og bærekraft er en integrert del av vår forretningsmodell. I 2022 hadde Yara en omsetning på 24,1 milliarder USD. 

Om Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av i rundt 37 500 bønder. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Vi er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Vårt hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt. 

Om Norgesmøllene
Norgesmøllene er en av landets ledende næringsmiddelbedrifter innenfor korn og melbaserte produkter. Siden 1866 har selskapet bidratt til å skape bakeglede og spre matkunnskap i Norge. Møllerens er Norges ledende merkevare for mel-, korn-, brød- og bakeprodukter, og Urkraft er etablert som merkevare for en serie produkter laget av og med havre. Gjennom bærekraftige produkter av høy kvalitet er ambisjonen å skape matglede, bakeglede og bidra til et vellykket og smakfullt resultat hver gang – enten det er hjemme hos privatpersoner, i bakerier eller i storhusholdning. 

Øyvind Breivik
 • Title:Kommunikasjonssjef
 • E-mail:oyvind.breivik[at]reitanretail.no
 • Company:Reitan Retail

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Nå starter elektrifiseringen av tungtransporten i nord

REMA Distribusjon AS ruller ut de første el-lastebilene samt bidrar til et bedre ladenettverk for elektrisk tungtransport i nord sammen med Uno-X.

Pressrelease

Årsresultater 2023 - Vekst og investeringer for fremtiden

2023 var et år med solid drift, omsetningsvekst og investeringer. Etter et år preget av sterk konkurranse, global inflasjon og fortsatt uro i...

Pressrelease

Uno-X Mobility kjøper Tungbil Lading AS

For å raskere kunne møte våre kunders og samfunnets behov for mer bærekraftig tungtransport har Uno-X Mobility kjøpt selskapet Tungbil Lading AS....

Pressrelease

UTENOMJORDISK MAGI PÅ TRØNDERSK JORD

Om under et år åpner Nye Hjorten Teater, et splitter nytt, privateid folketeater midt i hjertet av Trondheim sentrum. Teatrets initiativtaker er...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO