Reitan Retail er et ledende handelsselskap i Norden og Baltikum med virksomhet innen dagligvare, servicehandel og mobilitet. Vi sysselsetter 43 500 mennesker i syv land og opererer sterke merkevarer som REMA 1000, Narvesen, R-kioski, Pressbyrån, Uno-X og 7-Eleven. Franchise er kjernen i vår forretningsmodell og vårt formål er å gjøre hverdagen litt enklere og verden litt bedre.
Reitan Retail er et ledende handelsselskap i Norden og Baltikum med virksomhet innen dagligvare, servicehandel og mobilitet. Vi sysselsetter 43 500 mennesker i syv land og opererer sterke merkevarer som REMA 1000, Narvesen, R-kioski, Pressbyrån, Uno-X og 7-Eleven. Franchise er kjernen i vår forretningsmodell og vårt formål er å gjøre hverdagen litt enklere og verden litt bedre.

Reitan Retail 2022: Fornyelse og vekst i et krevende år

Normalisering og økt aktivitet etter pandemien, samt stigende energipriser og global inflasjon, var de viktigste driverne for Reitan Retails virksomhet innen dagligvare, convenience og mobilitet i 2022. Trangere tider og prisfokus trakk kunder til lavpris dagligvare, mens økt reisevirksomhet ga kundevekst i convenience. I mobilitet bidro stigende energipriser til et sterkt resultat.

30.03.2023 08:30


2022 var et år der usikkerhet og inflasjon bidro til nye utfordringer for kunder, kjøpmenn, ansatte og lokalsamfunn i alle syv land der Reitan Retail har virksomhet.

- Samtidig som vi manøvrerte et krevende marked, fortsatte vi å styrke og fornye selskapet. Våre 43 500 kolleger jobbet målrettet for å sikre kritiske verdikjeder for mat og energi, samtidig som vi utviklet selskapet og skapte grunnlag for langsiktig verdiskapning, sier CEO i Reitan Retail, Ole Robert Reitan.

- Jeg er både takknemlig og imponert over innsatsen fra alle våre dyktige kjøpmenn og medarbeidere som har manøvrert krevende markedsforhold og tøff konkurranse på en strålende måte, trygt forankret i våre felles verdigrunnlag og alltid med kunden som vår øverste sjef, sier Reitan.

Et høydepunkt var avtalen med tyske ALDI som legger grunnlaget for at REMA 1000 Danmark overtar ALDIs butikknettverk i Danmark. Forutsatt myndighetsgodkjenning, vil overtagelsen gjøre et allerede sterkt REMA 1000 til en av Danmarks største lavpriskjeder, godt posisjonert for videre vekst. REMA 1000s posisjon styrket seg gjennom året, med andelsvekst både i Norge og Danmark i 2022.

Butikkomsetning for alle fire forretningsområder – REMA 1000 Norge, REMA 1000 Danmark, Reitan Convenience og Uno-X Mobility – landet på NOK 116 milliarder i 2022, opp fra 104 milliarder året før, mens driftsinntekter ble NOK 94 milliarder mot 82 milliarder, påvirket av inflasjon og oljepris, og godt hjulpet av dyktige og effektive kjøpmenn og ansatte.

Driftsresultatet gikk noe ned i perioden, til NOK 3,6 milliarder i 2022 fra NOK 3,8 milliarder​ året før, mens resultat før skatt endte på NOK 2,5 milliarder mot NOK 3,3 milliarder i 2021.

Investeringer i handelsvirksomheten beløp seg til NOK 2,1 milliarder i 2022, i oppgradering av butikknettverk, kiosker og stasjoner, utrulling av Svanemerket bilvask og lynladere for elbil, samt bærekraftstiltak, logistikk og industri. I 2021 var investeringene på 2,3 milliarder kroner.

Forbedring og vekst

2022 var det andre året Reitan Retail opererte som ett handelshus, med virksomhet innen lavpris dagligvare, convenience og mobilitet, med 43 500 sysselsatte, herunder direkte ansatte og ansatte hos franchisetakere, alle forankret i en sterk kultur og felles verdigrunnlag. Reitan Retail opererer 3 800 utsalgssteder som til sammen står for om lag 2 millioner daglige kundemøter i syv land.

- Viktige byggesteiner for langsiktig verdiskapning har blitt lagt. I 2023 fortsetter arbeidet med å utvikle virksomheten, med integrering av nye butikker i REMA 1000 Danmark, fornyelse av både dagligvare- og convenience-nettverk i Norge, samt videre satsing på lynlading for elbil og Svanemerket bilvask, sier Ole Robert Reitan.

- Med fortsatt hard konkurranse og vårt løfte om laveste pris innen dagligvare, vil lokalt eierskap og innsats fra våre kjøpmenn, sammen med effektiv drift og kostnadskontroll, være viktigere enn noen gang. Vi har alltid hatt de laveste kostnadene, og har derfor kunnet tilby kundene laveste pris. Det skal vi fortsette med, sier Reitan.

Inkludering og veien mot nullutslipp

Reitan Retail jobbet også i 2022 målrettet for lavere CO2-utslipp fra hele virksomheten. Egne utslipp ble redusert med 5,1 prosent i 2022 mot 2021 (scope 1 og 2), mens vi for første gang kartla CO2-utslipp fra hele verdikjeden, scope 3, som utgjør 99,5 prosent av våre totale utslipp. Totale CO2-utslipp fra verdikjeden var 8,6 millioner tonn CO2 i 2022, og i 2023 har vi som mål å utvikle et konkret veikart mot netto nullutslipp fra egen virksomhet innen 2030 og fra hele verdikjeden innen 2050.

Et annet fokusområde for hele Reitan Retail er inkludering og mangfold, herunder bakgrunn, kompetanse, alder og kjønn. I 2022 var den aggregerte kjønnsbalansen i selskapet god, med 51 prosent kvinner og 49 prosent menn, mens det var flere menn enn kvinner blant kjøpmenn og ledende ansatte. Her er også variasjonen stor mellom ulike forretningsområder, og arbeidet med mangfold og inkludering fortsetter.

- Verdikjedene for mat og energi, som vi er en del av, har betydelige fotavtrykk og påvirkning på klima, miljø og mennesker. Derfor har vi også et betydelig ansvar for å redusere avtrykket der vi har størst fotavtrykk og mulighet til å påvirke positivt. I 2022 har vi kommet et godt stykke på vei for å systematisere arbeidet med omstilling mot en mer bærekraftig fremtid, men vi har mye ugjort, som jeg ser frem til å ta fatt i, sier Ole Robert Reitan.  

Reitan Retail er ett av tre selskaper i REITAN AS (tidligere Reitangruppen). Regnskapstallene til REITAN AS offentliggjøres fredag 31. mars. 

Høydepunkter 2022

 • Februar: Kollys første leveranse til hotell-, restaurant- og cateringmarkedet
 • April: Uno-X Mobility åpnet første lynlader for elbil i Danmark
 • Mai: Nytt bykonsept, Innom, lansert i Oslo
 • Mai: Rune Bjerke ny styreleder
 • Juni: Norsk Kylling verdens første ECC-sertifiserte fullskala kyllingprodusent
 • November: Uno-X Mobility åpnet sin første lynlader i Norge
 • November: Caffeine nummer 100 åpnet i Baltikum
 • Desember: REMA 1000 Norge fikk A-karakter av CDP for klimalederskap
 • Desember: Uno-X Mobility åpnet Svanemerket bilvask nummer 52
 • Desember: Historisk avtale med ALDI for REMA 1000 Danmark 

Resultat 2022 per forretningsområde:

REMA 1000 Norge

 • Butikkomsetning: MNOK 47 401 i 2022 mot MNOK 47 642 i 2021
 • Driftsinntekter: MNOK 34 986 mot MNOK 34 746
 • Driftsresultat: MNOK 1 699 mot MNOK 1 841
 • Resultat preget av normalisering etter Covid-19, inflasjon sterk konkurranse og investering i laveste pris, økt markedsandel og Norges største lavprisaktør 

REMA 1000 Danmark

 • Butikkomsetning: MNOK 28 301 i 2022 mot MNOK 25 752 i 2021
 • Driftsinntekter: MNOK 32 799 mot MNOK 29 541
 • Driftsresultat: MNOK 1 248 mot MNOK 1 059
 • Rekordhøy butikkomsetning, økt markedsandel, solid drift og god sammenlignbar vekst 

Reitan Convenience

 • Butikkomsetning: MNOK 14 688 i 2022 mot 12 853 i 2021
 • Driftsinntekter: MNOK 4 829 mot MNOK 3 987
 • Driftsresultat: MNOK -1 mot -89
 • Gradvis forbedring etter pandemiåret 2021, med økt trafikk på viktige knutepunkter, fortsatt solid utvikling i Sverige og Danmark, vunnet Kastrup-kontrakt, pågående omstilling i Norge og Finland 

Uno-X Mobility

 • Driftsinntekter: MNOK 21 756 i 2022 mot 13 251 i 2021 
 • Driftsresultat: MNOK 723 mot MNOK 972 
 • Sterkt resultat påvirket av solid drift og positiv varelagereffekt fra stigende energipriser

 

Øyvind Breivik
 • Title:Kommunikasjonssjef
 • E-mail:oyvind.breivik[at]reitanretail.no
 • Company:Reitan Retail

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Uno-X Mobility sitt lag til Tour de France er klart

Med stor glede mottok Uno-X Mobility i januar nok en invitasjon til Tour de France. I dag er det med stolthet vi presenterer rytterne på det...

Pressrelease

Nå starter elektrifiseringen av tungtransporten i nord

REMA Distribusjon AS ruller ut de første el-lastebilene samt bidrar til et bedre ladenettverk for elektrisk tungtransport i nord sammen med Uno-X.

Pressrelease

Årsresultater 2023 - Vekst og investeringer for fremtiden

2023 var et år med solid drift, omsetningsvekst og investeringer. Etter et år preget av sterk konkurranse, global inflasjon og fortsatt uro i...

Pressrelease

Uno-X Mobility kjøper Tungbil Lading AS

For å raskere kunne møte våre kunders og samfunnets behov for mer bærekraftig tungtransport har Uno-X Mobility kjøpt selskapet Tungbil Lading AS....

Pressrelease

UTENOMJORDISK MAGI PÅ TRØNDERSK JORD

Om under et år åpner Nye Hjorten Teater, et splitter nytt, privateid folketeater midt i hjertet av Trondheim sentrum. Teatrets initiativtaker er...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO