Fra venstre: Erling Hjelmeng (professor ved UiO), Kårstein Eidem Løvaas (myndighetskontakt i Reitan Retail), Karl Munthe-Kaas (konsernsjef i Oda) og Helge Stemshaug (advokat i BAHR). Foto: Øyvind Breivik
Fra venstre: Erling Hjelmeng (professor ved UiO), Kårstein Eidem Løvaas (myndighetskontakt i Reitan Retail), Karl Munthe-Kaas (konsernsjef i Oda) og Helge Stemshaug (advokat i BAHR). Foto: Øyvind Breivik

Oda og Reitan Retail ønsker like spilleregler i ny forskrift mot usaklig prisdiskriminering

Med mål om å legge til rette for flere aktører, bedre utvalg og priser på norske dagligvarer, legger Oda og Reitan Retail i dag frem forslag til forskrift mot usaklig prisdiskriminering.

12.09.2022 09:42

- Forslaget vårt har som mål å sikre lik markedsadgang og konkurranse i dagligvaremarkedene, både på leverandør- og kjedenivå. Vi mener forskriften vil bidra til å fjerne etableringshindre i markedet og dempe prisveksten for forbrukerne, uttaler Kårstein Løvaas, myndighetskontakt i Reitan Retail.

Stortinget ba i vår regjeringen om å utarbeide en forskrift som skal bedre konkurransen i det norske dagligvaremarkedet. Forslaget fra Oda og Reitan Retail er et innspill til denne prosessen.

Store prisforskjeller svekker konkurransen i markedet
Usaklig prisdiskriminering innebærer at en leverandør selger sine varer til ulike priser til de forskjellige kjedene, uten at dette skyldes faktiske kostnadsforskjeller i produksjon, distribusjon eller motytelser. Denne favoriseringen mellom kjede og leverandør opprettholder dominerende posisjoner og er skadelig for konkurransen i markedet.

- Som Konkurransetilsynet også har avdekket flere ganger, betaler Oda, Rema 1000 og COOP  10-15 prosent mer for varene fra flere av de største leverandørene enn hva NorgesGruppen gjør. Vårt forslag til forskrift innebærer ikke et påbud om like priser eller vilkår, men derimot like spilleregler i forhandlingene, uttaler Karl Munthe-Kaas, konsernsjef i Oda.

Forbud mot usaklig prisdiskriminering
Forslaget til forskrift går ut på at leverandører med vesentlig markedsmakt pålegges å unngå usaklig forskjellsbehandling mellom kjedene. Det betyr at forskjeller i innkjøpspris fra dominerende leverandører, som ikke kan begrunnes med forskjeller i produksjon, distribusjon eller motytelser, blir forbudt. I tillegg er et viktig hovedprinsipp i forskriften er at samtlige kunder må ha lik adgang til å oppnå fordeler hos leverandører med vesentlig markedsmakt.

- Leverandørene kan fortsatt forhandle og gi ulike betingelsene til kjedene, men slike forskjeller må ikke være usaklige. Det er kun relevante kostnadsforskjeller og reelle motytelser fra kunden som kan begrunne gunstigere vilkår, sier Løvaas.

Lavere innkjøpriser gir lavere priser til forbrukerne
Konkurransetilsynet bekreftet i vår at konkurranseloven ikke er tilstrekkelig egnet til å løse utfordringene med leverandørenes prisdiskriminering. Oda og Reitan Retail ser derfor fram til at Regjeringen legger fram forslag til ny forskrift, som er ventet å komme i løpet av høsten.

- Vi håper at forslaget vårt kan være til hjelp i denne prosessen. Det er viktig at forskriften legger til rette for at kjedene har sterke alternativer til de dominerende leverandørens varer, slik at vi får presset ned innkjøpsprisen, ikke bare for Oda og Reitan Retail, men for samtlige kjeder. Det er det som må til for at forbrukerne skal få lavere priser, avslutter Munthe-Kaas.

  • Forslaget til forskrift er utarbeidet som en NOU og blitt til i samarbeid med Advokatfirmaet BAHR. Professorene Øystein Foros (NHH) og Hans Jarle Kind (NHH) har vært fagøkonomiske rådgivere og professor Erling Hjelmeng (UiO) juridisk rådgiver.
  • Forslaget til forskrift kan lastes ned her, eller leses som vedlegg i denne meldingen.
Øyvind Breivik
  • Title:Kommunikasjonssjef
  • E-mail:oyvind.breivik[at]reitanretail.no
  • Company:Reitan Retail

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Nå starter elektrifiseringen av tungtransporten i nord

REMA Distribusjon AS ruller ut de første el-lastebilene samt bidrar til et bedre ladenettverk for elektrisk tungtransport i nord sammen med Uno-X.

Pressrelease

Årsresultater 2023 - Vekst og investeringer for fremtiden

2023 var et år med solid drift, omsetningsvekst og investeringer. Etter et år preget av sterk konkurranse, global inflasjon og fortsatt uro i...

Pressrelease

Uno-X Mobility kjøper Tungbil Lading AS

For å raskere kunne møte våre kunders og samfunnets behov for mer bærekraftig tungtransport har Uno-X Mobility kjøpt selskapet Tungbil Lading AS....

Pressrelease

UTENOMJORDISK MAGI PÅ TRØNDERSK JORD

Om under et år åpner Nye Hjorten Teater, et splitter nytt, privateid folketeater midt i hjertet av Trondheim sentrum. Teatrets initiativtaker er...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO