Reitan forenkler navn og struktur

12.11.2020 12:00

Reitangruppen endrer navn til REITAN og forenkler selskapsstrukturen innenfor handel, eiendom og kapital. Samtidig sees det på muligheter for vekst.

Eventyret startet med O. Reitan Kolonial i Nonnegata i Trondheim den 2. mai 1948

Reitangruppen endrer navn til REITAN

Det formelle selskapsnavnet blir REITAN Holding AS, men for å forsterke selskapets identitet og ivareta røtter og historie vil vi til daglig omtale selskapet som bare REITAN. Vi glemmer ikke hvor eventyret startet: med O. Reitan Kolonial i Nonnegata i Trondheim den 2. mai 1948.

-Det enkle er ofte det beste er lagt til grunn når vi nå endrer logo og navn på morselskapet fra Reitangruppen til REITAN. REITAN fungerer både i Trøndelag og internasjonalt. I over 26 år har vi hatt virksomhet utenfor Norge. I dag er vi i syv land i Norden og Baltikum, sier Odd Reitan.

Det første selskapet ble etablert av Ole og Margit Reitan for 72 år siden i Trondheim. I dag er 44 % av omsetningen fra selskaper utenfor Norge.

 

Logisk forenkling av strukturen innenfor handel, eiendom og kapital

REITAN (Reitangruppen) er et holdingselskap som utøver aktivt eierskap gjennom selvstendige forretningsområder. Fra januar 2021 forenkler REITAN strukturen fra fem til tre forretningsområder; Reitan Handel, Reitan Eiendom og Reitan Kapital. 

-Vi samler all vår handelsvirksomhet i ett forretningsområde. Sterke, selvstendige konseptselskaper som samarbeider tettere i en naturlig og god struktur vil gi muligheter for handelsvirksomheten vår. Det er både logisk, forenklende og forsterkende, sier Odd Reitan.

Reitan Handel AS blir ett av tre selvstendige forretningsområder i REITAN, med konseptselskapene REMA 1000 Norge AS, REMA 1000 Danmark AS, Reitan Convenience AS og Uno-X Energi AS. Selskapet skal ledes av Ole Robert Reitan.

-Reitan Handel skal gjennom tydelig kundefokus, sterke verdier og godt lokalt lederskap være et ledende selskap innenfor varehandel i Norden og Baltikum. Vi vil bygge et sterkt handelshus gjennom å utnytte mangfoldet i våre konsepter til å skape flere gode handleopplevelser, sier Ole Robert Reitan.

Reitan Handel inneholder sterke merkevarer som REMA 1000, Narvesen, Pressbyrån, 7-Eleven, R-kioski, Lietuvos Spauda, Northland, Caffeine Roasters, Uno-X og YX.

Reitan Eiendom ledes av Ingolv Høyland og Reitan Kapital ledes av Magnus Reitan, som før.

 

Utforsker muligheter for vekst

Reitan Handel trer i kraft januar 2021. REITAN har videre begynt å utforske muligheten for å i fremtiden børsnotere og i den forbindelse gjøre en minoritetsandel av aksjene i Reitan Handel tilgjengelig for andre aksjonærer.

-Jeg tror på spredt eierskap. Flere burde eie mere. Hvis dette skjer vil vi få en arena for medeierskap som jeg håper våre ansatte, kjøpmenn og kunder blir med på, sier Odd Reitan.

REITAN er tidlig i prosessen med å vurdere ulike vekstmuligheter. REITAN var på børs med Reitan Narvesen i år 2000 og tok selskapet av børs igjen etter bare ett år. I tiden fra 2001 og frem til i dag har REITAN som privateid selskap investert 25 mrd. norske kroner i handelsvirksomheten. Selskapet er fem ganger så stort og antall arbeidsplasser er doblet fra 20 tusen til 40 tusen. 

 

Struktur og kultur med utgangspunkt i felles filosofi og verdigrunnlag

Dagens struktur med morselskapet REITAN med selvstendige forretningsområder og selskaper med unike merkevarer endres ikke. Odd Reitans rolle er som før, å være aktiv eier, Colonialmajor, styreleder og administrerende direktør for morselskapet. Han skal fortsatt være styreleder for de tre forretningsområdene.

 

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal
motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 43 000 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO