En av disse blir Årets Ladejarl

Det er mange dyktige mennesker som fortjener å bli Årets Ladejarl 2018. Jeg blir inspirert og rørt over alle de nominerte enkeltmenneskene som motvirker likegyldighet og står opp for det de brenner for, sier Odd Reitan.

13.08.2018 07:00

Årets Ladejarl 2018 blir kåret på Lade Gaard i Trondheim den 11. september klokken 11.00.

Årets topp ti-liste består av syv kvinner og tre menn som brenner for å hjelpe andre. I fjor gikk Årets Ladejarl til Ada Sofie Austegard for sitt arbeid med å gi ofre, pårørende og etterlatte bedre rettigheter og økt politisk fokus på vold og overgrep mot barn. Hedersbetegnelsen Årets Ladejarl og 2 millioner kroner gis i år ut for syvende gang.

-Det blir vanskelig å velge i år også. Juryen vurderer nå de ulike menneskene som har vist vilje til å mobilisere tiltak for andre, som belyser saker de tror på og har mot til å ta tak der mange føler seg utilstrekkelige. Årets topp-ti har sterke resultater hvor noen nærmest har revolusjonert egne yrker med ny teknologi og engasjert andre gjennom verdibasert ledelse, sier Odd Reitan.

Vi skal belønne verdidrevet ledelse- og arbeid.

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Reitangruppen sin virksomhet i syv land støtter og samarbeider med omlag 100 store og små organisasjoner og tiltak. Årets Ladejarl skiller seg ut ved at den gis til et enkeltmenneske, ikke til en organisasjon eller prosjekt.   

Klikk her for å se film fra Årets Ladejarl 2017.

2018 toppkandidater (tilfeldig rekkefølge)

Deeyah Khan

Dokumentarfilmskaper og grunnlegger av Fuuse, en medieorganisasjon som utforsker mangfold og menneskerettighetsproblemer gjennom dokumentarfilmer og nye medier. Grunnlegger og redaktør av bladet Sister-hood for å gi en plattform til uhørte stemmer og historier om muslimske kvinner verden over. Hun utøver stort mot når hun velger å belyse temaer som ekstremisme og voksende radikalisering i muslimske miljøer.

Les mer om Deeyah Khan her.

Marit Bjørgen

Bjørgen avsluttet sin karriere som skiløper våren 2018 og er med det tidenes mestvinnende vinterolympier med totalt 26 medaljer, hvorav 18 er gullmedaljer. Hun brenner for folkehelsa, fysisk aktivitet og lagbygging med spilleregler og verdier. Marit er ambassadør for SOS-barnebyer og et meget sterkt forbilde, spesielt for de unge.

Les mer om Marit Bjørgen her.

Mohamed Fariss

Jobber med råd, veiledning og oppfølging av ungdommer for Oslo kommune og er engasjert som frivillig i Sportsklubben Sterling. I dag jobber han som frivillig og skaper et fristed for ungdommene i sentrum av Oslo hvor fattigdomsproblematikk og liv preget av vold og annen kriminalitet er vanlig. Mohamed Fariss ble av Aftenposten kåret til årets Osloborger 2017.

Les mer om Mohamed Fariss her.

Pia Ve Dahlen

Marinbiolog og haventusiast som sprer budskap om hvor fantastisk havet er og for å øke bevisstheten rundt temaet forsøplingen spesielt med fokus på plast. I 2016 var hun en av to initiativtakere til selskapet Passion for Ocean. Det er et selskap som ønsker å styrke folks forhold til havet og evne til å ta vare på det gjennom kunnskapsbaserte prosjekter som engasjerer.

Les mer om Pia Ve Dahlen her.

Helle Aanesen

Helle etablerte Aktiv mot Kreft sammen med Grete Waitz i 2007. Hun er i dag daglig leder for stiftelsen, som jobber for å etablere treningsrom, eller Pusterom, på kreftsykehus i Norge. Siden fjorårets nominasjon har Helles arbeid blitt nevnt og verdsatt i Regjeringens nye nasjonale kreftstrategi for 2018-2022 som skal legge til rette for at norsk kreftomsorg blir enda bedre.

Les mer om Helle Aanesen her.

Petter Hatlem

Skateboardpappa Petter Hatlem har systematisk og målrettet jobbet for å bedre vilkårene for en idrett med et ufortjent rufsete rykte. I januar 2017 åpnet Oslo Skatehall og for første gang har norske skatere et permanent hjem for alle sine «disipliner». I år har det blitt dannet et landslag som satser på deltakelse i OL 2020 hvor skateboard for første gang er en egen disiplin.

Les mer om Petter Hatlem her.

Tale Maria Krohn Engvik

Tale Maria har gjennom Snapchat profilen Helsesista 40 000 følgere, primært mellom 13-19 år, hvor følgerne kan stille spørsmål om seksualitet, angst, familieforhold osv. på en enkel og ufarlig måte. Hennes mål er å øke den psykiske helsen til norsk ungdom.

Les mer om Tale Maria Krohn Engvik her.

Petter Nyquist

Gjennom programmet Petter Uteligger har Nyquist fått frem historiene bak ansiktene, tanker og følelser, oppturer og nedturer for mennesker som bor på gaten. Noen av menneskene vi ble kjent med i den første serien ble tatt med i oppfølgerne hvor Nyquist utfordret og motiverte hver enkelt til å vise vilje til endring og utfordre seg selv med mål om mestring og selvfølelse som resultat.

Les mer om Petter Nyquist her.

Trude Jacobsen

Trude er grunnlegger av og generalsekretær for Dråpen i Havet, som er en fleksibel hjelpeorganisasjon med fokus på å dekke ulike grunnleggende behov for beboerne i flyktningleirer i Hellas. Siden 2015 har Dråpen i Havet koordinert mer enn 5200 frivillige hjelpearbeidere til Hellas, fra mer enn 60 land.

Les mer om Trude Jacobsen her.

Hilde Reikrås

Hilde ledet operasjon Dark Room, norgeshistoriens største sak om seksuelle overgrep og avsløringen av et pedofilt nettverk som i all hovedsak dyrker sine perverse interesser på det såkalte mørke nettet. Hun tar til ordet for strengere straffer for overgrepsdømte og lar ikke belastningen stoppe henne fra å avsløre flere overgripere for å få barn ut av overgrepssituasjoner.

Les mer om Hilde Reikrås her.

Tilbake til pressemeldingen.

Du kan lese mer om alle kandidatene her.

Tidligere vinnere av «Årets Ladejarl»

I fjor gikk Årets Ladejarl til Ada Sofie Austegard, grunnlegger av Stine Sofies Stiftelse.

Siden 2000 har Ada Sofie jobbet for en barndom uten vold. Gjennom Stine Sofies Stiftelses arbeid har ofre, pårørende og etterlatte fått bedre rettigheter og økt politisk fokus på vold og overgrep mot barn.

Se film her

I 2016 gikk prisen til Johann Olav Koss, grunnlegger av Right To Play.

Som grunnlegger av Right To Play har Koss sikret flere millioner barn om har opplevd krig og har voldelige livserfaringer kvalitetsutdanning, utvikling av egne mål og verdier og ikke minst gleder gjennom fysisk aktivitet, lek og idrett.

Se film her

Per Solli på Elvebakken videregående skole fikk i 2015 prisen for sitt sterke verdibaserte lederskap. Elvebakken videregående skole er en flerkulturell skole kjent for et unikt læringsmiljø som har oppnådd noen av landets beste resultater. Per Solli har med verdibasert ledelse forvandlet skolen til et meget attraktivt sted for både lærere og elever.

Se film her

Årets Ladejarl 2014 gikk til Atle Vårvik. Som leder og grunnlegger av MOT har Vårvik bidratt til å inspirere, bevisstgjøre og styrke ungdommens mot gjennom verdiene MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. MOT er en nasjonal og internasjonal holdningsskapende organisasjon.

Anlov P. Mathiesen fikk i 2013 verdiprisen på to millioner kroner. Han står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE. Årets Ladejarl 2013 er også kjent for å være et uredd talerør for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.

Prisen ble delt ut for første gang i 2012 til gründeren bak Hvite Busser, Helga Arntzen. Arntzen er blant annet kjent som leder av Aktive Fredsreiser og for å ha tatt med til sammen 150 000 ungdommer på reiser til Auschwitz. 

http://www.hvitebusser.no/

Jury
Juryen består av Kristin Krohn Devold, Lars G. Norheim, Solfrid Flateby, Marvin Wiseth, Atle Vårvik og Odd Reitan. De vurderer nå årets topp ti og velger hvem som fortjener heder og ære samt to millioner kroner.

Årets Ladejarl 2018 blir kåret på Lade Gaard i Trondheim 11. september klokken 11.00.

Vedtekter for Årets Ladejarl

§ 1 Årets Ladejarl

Årets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av Reitangruppen og Colonialmajor Odd Reitan. Prisen er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen "Colonialmajoren" av Per Sverre Dahl. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen, motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet, og er vedtektsfestet i Reitangruppen AS. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

§ 2 Formål og tildelingskriterier

Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i særlig grad har; utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

§3 Bruk av prispengene

Det legges ingen føringer eller begrensninger på prisvinnerens bruk av prispengene.

§ 4 Forslag og beslutning om pristildeling

  • Enhver kan foreslå kandidater til Årets Ladejarl.
  • Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5.

§5 Juryen

Juryen består foruten Odd Reitan (leder) av fem personer, oppnevnt for fire år av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat, bestående av fire personer, for å bistå juryen i dens arbeid. Juryen møtes så ofte lederen anser det nødvendig, likevel minst en gang årlig forut for utdelingen av Årets Ladejarl. Vervet som jurymedlem er ulønnet. Jurymedlemmer får dekket reise- og oppholdsutgifter til jurymøter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader pådratt i anledning juryarbeidet. Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som jurymedlemmet har et særlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelle slike tilknytningsforhold.

§ 6 Nærmere bestemmelser

Reitangruppen kan i samråd med juryen utarbeide nærmere bestemmelser om utdelingen av Årets Ladejarl.

 

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Uno-X Mobility sitt lag til Tour de France er klart

Med stor glede mottok Uno-X Mobility i januar nok en invitasjon til Tour de France. I dag er det med stolthet vi presenterer rytterne på det...

Pressrelease

Nå starter elektrifiseringen av tungtransporten i nord

REMA Distribusjon AS ruller ut de første el-lastebilene samt bidrar til et bedre ladenettverk for elektrisk tungtransport i nord sammen med Uno-X.

Pressrelease

Årsresultater 2023 - Vekst og investeringer for fremtiden

2023 var et år med solid drift, omsetningsvekst og investeringer. Etter et år preget av sterk konkurranse, global inflasjon og fortsatt uro i...

Pressrelease

Uno-X Mobility kjøper Tungbil Lading AS

For å raskere kunne møte våre kunders og samfunnets behov for mer bærekraftig tungtransport har Uno-X Mobility kjøpt selskapet Tungbil Lading AS....

Pressrelease

UTENOMJORDISK MAGI PÅ TRØNDERSK JORD

Om under et år åpner Nye Hjorten Teater, et splitter nytt, privateid folketeater midt i hjertet av Trondheim sentrum. Teatrets initiativtaker er...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO