Gode resultater for Reitangruppen i syv land

Sterk kultur og Kjøpmenn med personlig eierskap gjennom franchisemodellen gir lave kostnader og et godt årsresultat for 2017. Handel og eiendom i Norden og Baltikum ga en totalomsetning på NOK 89,1 mrd. Kontantstrøm fra drift (EBITDA) ble NOK 4,7 mrd. og driftsresultatet ble NOK 3,4 mrd.

28.02.2018 10:00

- 2017 ble et meget godt år. Vi gjør ikke alt rett, men vi gjør mer rett enn feil. Mest stolt er jeg over våre gode Kjøpmenn som sammen med oss har skapt både arbeidsplasser og verdier, sier Colonialmajor Odd Reitan.

Stabil verdiskapning

Resultatet for 2017 underbygger en stabil og jevnt stigende verdiskapning. 2016 skilte seg ut som et spesielt godt år da resultat før skatt inkluderte utbytte og gevinst fra salg av eierandel i Axfood på 3,4 mrd.

- Når våre fem forretningsområder, i krevende konkurranse, leverer et samlet driftsresultat på 3,4 milliarder, er vi veldig fornøyde, sier finansdirektør Kristin S. Genton. Soliditeten og bredden i Reitangruppen gir oss et godt fundament også når det blåser litt, fortsetter Genton.

Alle forretningsområdene har fått bekreftet hvor viktig kultur er for både humør og evnen til å kutte kostnader.

- Negative ting snus kjapt til noe positivt. Når folk henger med hodet og påstår at ting er umulig, minner jeg dem på at i ordet «umulig» er det meste «mulig», sier Odd Reitan.

Reitangruppen har de siste fem årene investert mer enn NOK 8 mrd. i butikker, stasjoner, logistikk og industri. Investeringstakten vil øke de kommende årene.

- Våre dyktige Kjøpmenn står på i kioskene, butikkene og ute på stasjonene hver dag.  Stabile og gode kontantstrømmer legger til rette for betydelige investeringer fremover. Reitangruppen har eiere som ønsker og våger å satse langsiktig, sier Kristin S. Genton.

Kjøpmenn driver god butikk tross tøff konkurranse

Handelsdelen i Reitangruppen er organisert som franchisedrift. Franchise er en effektiv driftsform med en dynamikk som sikrer både stordrifts- og smådriftsfordeler.  

- Jeg har alltid vært opptatt av å bygge logiske konsepter med selvstendige Kjøpmenn, sterk kultur og effektiv systemdrift. Vi har Kjøpmenn som elsker det de holder på med hver eneste dag og da går det som regel bra, sier Odd Reitan.

Franchisetakere er Kjøpmenn som driver sine egne butikker. I syv land er mange av franchisetakerne familiebedrifter hvor hele familien er involvert i driften.

Jeg er Kjøpmann og driver min egen butikk i henhold til REMA-konseptet. Jeg tar mine egne beslutninger om hva som er best i mitt lokalmarked. Som eier av REMA 1000 Ottestad skaper jeg arbeidsplasser og sikrer verdiskaping lokalt. Det er familien min og jeg stolt over, sier Kjøpmann Belinda Kamp Silkoset.

Stor arbeidsplass også utenfor Norge

Reitangruppen er en trøndersk virksomhet som stadig vokser internasjonalt. Hele 60 prosent av menneskene har sitt virke utenfor Norge, men jobber etter samme filosofi og måte å drive virksomhet på. Reitangruppen fikk i 2017 en 2. plass i Norge og 12. plass i Europa i kåringen Great Place to Work.

Forretningsområdene tilrettelegger for mangfold i arbeidslivet, reduksjon av utslipp og produksjon av varer på en ansvarlig måte, uansett om det gjelder bærekraftig drivstoff som hydrogen eller innføring av den nye kyllingrasen Hubbard.

70 år med jevn vekst og solide resultater  

Reitangruppen er i dag organisert i fem selvstendige forretningsområder og sysselsetter totalt 37 000 mennesker. Reitangruppen er et multinasjonalt selskap med virksomhet innen dagligvarer, servicehandel, matvareindustri, distribusjon, logistikk, energi, drivstoff, eiendom og finansielle investeringer.  

Morselskapet Reitangruppen AS kan i 2018 se tilbake på 70 morsomme og lønnsomme år. Konseptene har en lang og stolt historie. Narvesen ble startet i 1894 og Pressbyrån i 1903. 7-Eleven har historie tilbake til 1927. Britannia Hotel tok imot sine første gjester i 1870 og åpner dørene igjen våren 2019.

- Helt fra den spede starten i Nonnegata og frem til i dag har vi bedret resultatene – år for år. Min mor og far startet vår aller første matbutikk i Nonnegata i Trondheim i 1948 med en første dags omsetning på kroner 25,50. Da som nå jobber vi hver dag for at kundene skal møtes av hyggelige medarbeidere og enkelt finne produkter som er produsert på en skikkelig måte, sier Odd Reitan.

2017 - en kraftsamling for REMA 1000

I 2017 ble totalomsetningen for REMA 1000 NOK 66,4 mrd., EBITDA NOK 2 355 mill. og driftsresultatet NOK 1 706 mill.

- Aldri har lagånden og pågangsmotet vært større, aldri har butikkene sett bedre ut og aldri har vi lært så mye som i 2017.  En skikkelig kraftsamling har det vært i året som gikk, sier administrerende direktør i REMA 1000, Ole Robert Reitan.

I Norge ble appen Æ lansert på nyåret og ble en stor suksess med 1,2 millioner nedlastinger. Fremgangen i Danmark fortsetter og REMA 1000 Danmark har landets mest lojale kunder og er best likt av alle merkevarer i Danmark (YouGov).

- Våre Kjøpmenn i begge land jobber knallhardt hver eneste dag og oppnår fantastiske resultater. Det bekrefter at det personlige eierskapet i franchisemodellen er et av suksesskriteriene til REMA 1000, sier Ole Robert Reitan.

2018 har startet bra for REMA 1000 i begge land, og fokus er som alltid bare lave priser på varer av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte. 

- Vi har hatt en god start på 2018, kundene kommer tilbake og vi tar markedsandeler. Vi tar med oss gode og litt røffere erfaringer inn i det nye året, sier Ole Robert Reitan. 

Reitan Convenience er markedsledende i syv land

Reitan Convenience er markedsleder i syv land med 2 300 butikker og over 430 millioner kundebesøk i året. Kjente konsepter som Narvesen, Pressbyrån, 7-Eleven, R-kioski og Northland er alle en del av Reitan Convenience. I 2017 ble totalomsetningen til Reitan Convenience NOK 15,9 mrd., EBITDA NOK 927 mill. og driftsresultatet NOK 569 mill. Satsingen på økt utvalg av mat og drikke i alle konseptene fortsatte med full styrke.

- Kundene etterspør raske og gjerne sunnere måltider på farten. Vi har fått på plass ferskvaredistribusjon i flere land, og dette sikrer hyppige leveringer av fersk mat med høy kvalitet. I 2017 åpnet vi de første YX 7-Eleven-stasjonene, et samarbeid vi ser frem til å utvikle videre. Vi er godt posisjonert i alle våre syv markeder, og har store vekstambisjoner i Europa, sier administrerende direktør i Reitan Convenience, Johannes Sangnes. 

Uno-X Energi med et sterkt resultat og drivstoff med mer fornybart innhold

Energiselskapet Uno-X Energi (tidligere Uno-X Gruppen) har strukturert sin virksomhet i rendyrkede selskaper som selger drivstoff og smøreoljer, alle med sterke markedsposisjoner i Norge og Danmark.

Totalomsetningen i 2017 ble NOK 9,9 mrd., EBITDA NOK 728 mill. og driftsresultatet NOK 531 mill.

For å bidra til å reduksjon av CO2-utslipp fra transportsektoren, tilbyr Uno-X Energi diesel med 20 prosent fornybart innhold og bensin med 15 prosent fornybart innhold. Produktene gir en umiddelbar positiv klimaeffekt og kan brukes av alle biler. På utvalgte lokasjoner tilbyr Uno-X tanking av hydrogen, og innen 2020 skal 20 YX stasjoner tilby ultra-hurtig elbil lading. Uno-X Energi har også et langsiktig engasjement i sykkelsporten og håper flere vil la seg inspirere til å bruke sykkel i hverdagen.

- For å oppnå en rask reduksjon av CO2-utslipp fra eksisterende bilpark, hvor størstedelen av bilene har forbrenningsmotor, mener vi at økt innblanding av bærekraftig avansert biodrivstoff er et godt verktøy. Vi velger det mest klimanyttige råstoffet og bruker derfor ikke produkter som er basert på palmeoljeprodukter, sier administrerende direktør i Uno-X Energi, Vegar Kulset.

- I vår sterke verdibaserte mestringskultur har dyktige og selvstendige medarbeidere igjen hatt et morsomt år, tatt gode beslutninger og gjennomført, fortsetter Kulset.

Utvikling av eiendom og effektiv drift gir solide resultater i Reitan Eiendom

Eiendomsvirksomheten har i 2017 vekst i leieinntekter i et år med flere store byggeprosjekter. I tillegg har Reitan Eiendom sterk forbedring i underliggende verdiskaping. Driftsinntektene i 2017 ble NOK 478 mill., EBITDA NOK 725 mill. og driftsresultatet NOK 708 mill.

- Forbedringen i driftsresultat og EBITDA skyldes i hovedsak netto verdiøkning for eiendomsmassen. I tillegg har våre tilknyttede selskap generelt hatt gode driftsresultater og verdiøkninger i 2017, sier administrerende direktør i Reitan Eiendom, Ingolv Høyland.

E. C. Dahls Eiendom har mot slutten av 2017 sluttført Lysholm-prosjektet på Kalvskinnet i Trondheim, og NTNU startet sin drift i lokalene fra nyttår. De omfattende byggearbeidene på Britannia Hotel går etter planen, og hotellets åpningsdato er 1. april 2019.

VestenFjeldske Eiendom er i sluttfasen med ombyggingen av Vågsalmenningen 16 i Bergen, og 12. april 2018 åpner hotellet Opus XVI – Edvard Grieg Heritage Hotel. I tillegg pågår det store ombyggingsarbeider i Autogården nær Media City. Lokalene skal huse Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune. 

Login Eiendom overleverte sist høst ny distribunal til REMA 1000 på Vagle i Sandnes, og bygger for tiden ny REMA-distribunal på Vinterbro. NHP Eiendom skal bygge ny fabrikk for Norsk Kylling på Orkanger. 

Reitan Eiendom hadde ved utgangen av 2017 en verdijustert egenkapital på over NOK 6,6 mrd. og en totalkapital på NOK 12 mrd. 

- Sist høst gikk vi inn på eiersiden i Dora Holding som blant annet har ambisjon om å være med på utviklingen av Nyhavnaområdet i Trondheim, sier Ingolv Høyland. Vi satser fortsatt videre i Trondheim og Bergen sentrum og vil fortsette å utvikle prosjekter innen logistikk og byomforming i samarbeid med våre partnere i Login Eiendom og NHP Eiendom, fortsetter Høyland.

God start for Reitan Kapital

Reitan Kapital har ved utgangen av 2017 plassert NOK 1,6 mrd. i globale aksjer og obligasjoner. Porteføljen fikk i 2017 en avkastning på NOK 131 mill.

- Reitan Kapital skal gi en finansiell trygghet og bidra til Reitangruppens soliditet langt inn i fremtiden, sier administrerende direktør i Reitan Kapital, Magnus Reitan.

Reitangruppen nøkkeltall 

Beløp i NOK mill.

Reitangruppen

2017

2016

Totalomsetning

89 108

89 212

EBITDA

4 672

5 151

Driftsresultat

3 428

3 987

Resultat før skatt

3 399

7 301

REMA 1000

2017

2016

Totalomsetning

66 414

67 810

EBITDA

2 355

2 865

Driftsresultat

1 706

2 298

Reitan Convenience

2017

2016

Totalomsetning

15 900

15 907

EBITDA

927

984

Driftsresultat

569

578

Uno-X Energi

2017

2016

Totalomsetning

9 888

8 548

EBITDA før FIFO

728

677

Driftsresultat før FIFO

531

526

Reitan Eiendom

2017

2016

Driftsinntekter

478

473

EBITDA

725

632

Driftsresultat

708

604

Reitan Kapital

2017

2016

Porteføljeresultat

131

4

Verdi investeringsportefølje

1 619

937

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Nå starter elektrifiseringen av tungtransporten i nord

REMA Distribusjon AS ruller ut de første el-lastebilene samt bidrar til et bedre ladenettverk for elektrisk tungtransport i nord sammen med Uno-X.

Pressrelease

Årsresultater 2023 - Vekst og investeringer for fremtiden

2023 var et år med solid drift, omsetningsvekst og investeringer. Etter et år preget av sterk konkurranse, global inflasjon og fortsatt uro i...

Pressrelease

Uno-X Mobility kjøper Tungbil Lading AS

For å raskere kunne møte våre kunders og samfunnets behov for mer bærekraftig tungtransport har Uno-X Mobility kjøpt selskapet Tungbil Lading AS....

Pressrelease

UTENOMJORDISK MAGI PÅ TRØNDERSK JORD

Om under et år åpner Nye Hjorten Teater, et splitter nytt, privateid folketeater midt i hjertet av Trondheim sentrum. Teatrets initiativtaker er...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO