Etter den offisielle åpningsseremonien av Uno-X Åsane. Fra venstre Pål Kårbø, fylkesvaraordfører i Hordaland, Øyvind Leistad, utviklingsdirektør i Enova, Julie Andersland byråd for klima, kultur og næring i Bergen og Ole Johannes Tønnessen daglig leder i Uno-X Norge.  Foto: Cecilie Bannow
Etter den offisielle åpningsseremonien av Uno-X Åsane. Fra venstre Pål Kårbø, fylkesvaraordfører i Hordaland, Øyvind Leistad, utviklingsdirektør i Enova, Julie Andersland byråd for klima, kultur og næring i Bergen og Ole Johannes Tønnessen daglig leder i Uno-X Norge. Foto: Cecilie Bannow

Uno-X har åpnet sin første hydrogenstasjon i Bergen

På energistasjonen Uno-X Åsane som offisielt åpnet i dag kan du tanke hydrogen, bensin eller diesel. Dette er den første stasjonen i Bergen som tilbyr hydrogen.

26.01.2018 13:08

Flere hydrogenbiler på norske veier bidrar til å redusere CO2-utslipp

For å nå norske klimamål må vi redusere CO2-utslipp fra transportsektoren. En hydrogenbil slipper ut kun vanndamp, og med god komfort, lang rekkevidde og kort fylletid er hydrogenbilene like praktiske i bruk som bensin- og dieselbiler. I løpet av de neste årene kommer det hydrogenbiler fra de fleste av de store bilprodusentene. Hydrogenbilene er frem til 2025 fritatt for engangsavgift, moms og bomavgift. I tillegg kan de kjøres i kollektivfeltet.

-Vi ønsker å gi hydrogenbilen en reell sjanse hos norske bilister, derfor bygger vi energistasjoner som tilbyr hydrogen. I dag har vi åpnet Uno-X Åsane og når vi om kort tid åpner Uno-X Søreide vil Bergen ha to hydrogenstasjoner. Da håper vi at hydrogenbil blir et aktuelt alternativ for bilister i Bergensområdet, sier daglig leder i Uno-X Norge Ole Johannes Tønnessen.

Stor entusiasme lokalt

Engasjementet for hydrogenstasjoner i Bergen er stort, og mange lokale aktører har vært pådrivere. Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Greenstat, Bergen Bilutleie og Bergen Taxi har hydrogenbiler i dag, og flere aktører har bestilt. Uno-X Åsane ble i dag offisielt åpnet av fylkesvaraordfører i Hordaland Pål Kårbø, byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland, og markeds- og utviklingsdirektør i Enova Øyvind Leistad.

-Hydrogenstasjonen i Åsane er resultatet av et godt samarbeid mellom lokale aktører på Vestlandet og Uno-X som en nasjonal utbygger av infrastruktur. At en aktør som Uno-X er villig til å investere i hydrogenstasjoner i Bergen er avgjørende for at denne typen prosjekter skal lykkes. Stasjonen markerer også starten på et hydrogeneventyr innen transport på land og sjø hvor energi og teknologimiljøet på Vestlandet kan spille en sentral rolle, sier green executive officer i Greenstat Vegard Frihammer.

-Fylkeskommunen ønsker at mange kan ta i bruk den nye hydrogenfyllestasjonen og vi har sett av midlar til ei støtteordning for kjøp av brenselcellebilar til næringsverksemd i 2018. Målgruppa er drosjer, og andre transportverksemder. Tilskudda blir lyst ut i vår og er ein del av fylkeskommunen sitt kontinuerlege arbeid for å redusere klimagassutsleppa, sier fylkesvaraordfører i Hordaland Pål Kårbø.

-Nå har vi forhåpentligvis en hydrogenrevolusjon på trappene, og jeg håper og tror vi kan bli Norges hydrogenbilhovedstad - Bergen er allerede Norges suverene elbilhovedstad. Byrådets mål er en fossilfri by innen 2030, og da er arbeidet aktører som Uno-X gjør for utbygging av infrastruktur for nullutslippskjøretøy helt avgjørende, sier byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland.

-På sikt må vi transportere oss helt uten utslipp, og hydrogen kan ha en viktig rolle å spille for at vi skal komme i mål med det. Da trenger vi aktører som Uno-X som ønsker å bygge hydrogenstasjoner og få i gang dette markedet. Nå får drosjenæringen og andre i Bergen mulighet til å bygge erfaring med bruk av hydrogenbiler, erfaringer som kan komme aktører i hele landet til gode, sier utviklingsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Hydrogeninfrastruktur i Norge

Et godt offentlig-privat samarbeid er viktig for utbygging av hydrogeninfrastruktur i Norge og med støtte fra Enova skal Uno-X også åpne to hydrogenstasjoner i Akershus fylkeskommune i løpet av 2018.

-Vi er takknemlige for økonomisk støtte fra Enova til stasjonene i Bergen, og ser frem til videre samarbeid med Enova og lokale myndigheter når vi skal etablere de neste hydrogenstasjonene våre, avslutter daglig leder i Uno-X Norge Ole Johannes Tønnessen.

 

For ytterligere informasjon:

Ole Johannes Tønnessen, daglig leder Uno-X Norge, mobil 934 04 400, e-post ojt@unox.no

 

Fakta:

Uno-X Norge AS er en del av Uno-X Energi AS som eies av Reitangruppen. Uno-X Energi ønsker å bidra til å redusere CO2-utslipp gjennom å velge effektive, langsiktige og bærekraftige løsninger. Samtidig som ambisjonen er å øke omsetningen av flytende fornybart drivstoff fremover, tilbyr Uno-X Energi infrastruktur for elbillading og tanking av hydrogen.

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Nå starter elektrifiseringen av tungtransporten i nord

REMA Distribusjon AS ruller ut de første el-lastebilene samt bidrar til et bedre ladenettverk for elektrisk tungtransport i nord sammen med Uno-X.

Pressrelease

Årsresultater 2023 - Vekst og investeringer for fremtiden

2023 var et år med solid drift, omsetningsvekst og investeringer. Etter et år preget av sterk konkurranse, global inflasjon og fortsatt uro i...

Pressrelease

Uno-X Mobility kjøper Tungbil Lading AS

For å raskere kunne møte våre kunders og samfunnets behov for mer bærekraftig tungtransport har Uno-X Mobility kjøpt selskapet Tungbil Lading AS....

Pressrelease

UTENOMJORDISK MAGI PÅ TRØNDERSK JORD

Om under et år åpner Nye Hjorten Teater, et splitter nytt, privateid folketeater midt i hjertet av Trondheim sentrum. Teatrets initiativtaker er...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO