Ada Sofie Austegard blir Årets Ladejarl 2017

Siden 2000 har Ada Sofie Austegard jobbet for en barndom uten vold. Gjennom Stine Sofies Stiftelses arbeid har ofre, pårørende og etterlatte fått bedre rettigheter og økt politisk fokus på vold og overgrep mot barn. Hver uke kommer det voldsutsatte barn til Stine Sofie Senteret hvor de sammen med trygge voksne får lære, leke og mestre. Nå får hun Reitangruppens årlige verdipris «Årets Ladejarl» for 17 år i tjeneste for voldsutsatte barn.

11.09.2017 11:30

- Ved å bruke sin røst og gjennomslagskraft påvirker hun myndighetene og styrker barns rettssikkerhet. Hun engasjerer seg politisk, juridisk og i samfunnsdebatten for å endre lover og praksis. Ada Sofie Austegard er et modig forbilde og en sterk verdibasert leder, sier Colonialmajor Odd Reitan.

Ada Sofie Austegard etablerte Stine Sofies Stiftelse i år 2000 etter at datteren ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Hun etablerte Stine Sofies Stiftelse for å sette rettighetene til ofre, pårørende og etterlatte på dagsorden. Det har gjennom årene resultert i en rekke lovendringer.

I 2016 åpnet Stine Sofie Senteret, et mestrings- og læringssenter for å ivareta de voldsutsatte barna. De neste 10 årene settes ressurser inn på å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Alle har et ansvar for å forhindre

- Jeg blir oppriktig glad for å få bære tittelen Årets Ladejarl. Det betyr at folk ser hvor viktig arbeidet vårt er. Når en av syv barn utsettes for seksuelle overgrep, og to av ti barn utsettes for vold, så er det et stort samfunnsproblem. Jeg tror både politikere, fagfolk og folk flest er blitt mer bevisst på det hvor grusomt det er, og hvordan vi alle har et ansvar for å forhindre at det skjer, sier Ada Sofie Austegard.

I sommer har hun gått 640 km for en barndom uten vold – fra Trondheim til Oslo. Turen var stiftelsens innspill i valgkampen, og endte med en storstilt markering utenfor Stortinget, med statsråder og andre politikere til stede. Langs hele den politiske skalaen ble det lovet fokus på vold og overgrep mot barn de neste fire årene.

En barndom uten vold

Årets Ladejarl 2017 har reist land og strand rundt for å opplyse om et meget vanskelig, men ekstremt viktig tema – nemlig hvordan vi kan gi alle retten til en barndom uten vold. Takket være Ada Sofie Austegard kan voldsutsatte få ny kunnskap og hjelp til å mestre sine liv, heter det i juryens begrunnelse.

- Alt vi gjør i Stine Sofies Stiftelse har som mål å bidra til en barndom uten vold og overgrep, og når vi i 2016 fikk på plass et tilbud for å ivareta de voldsutsatte barna, så var det en stor milepæl i mitt engasjement, fortsetter Ada Sofie.

Juryens begrunnelse

Årets Ladejarl 2017 er en verdidreven rollemodell med høy personlig integritet, som setter rettferdighet høyest. Årets Ladejarl 2017 har ekstremt sterke indre verdier. Vedkommende har standhaftig jobbet for å påvirke beslutningstakere og utvist stort mot på sin vei for å nå frem til flest mulig trengende. Vinneren er et medmenneske som i snart to årtier har jobbet målrettet for å styrke barns rettsikkerhet.

Ada Sofie Austegard - du har gjennom 17 år gitt voldsutsatte barn og unge en stemme som blir hørt klart og tydelig. Ditt engasjement har bidratt til lovendringer og bedring for barn og unge som har blitt utsatt for vold og overgrep. Du ønsker å ivareta rettsstillingen til de voldsutsatte og deres pårørende, men aller mest jobber du målrettet med å forebygge nettopp denne typen vold og overgrep fra å ramme våre mest sårbare i samfunnet.

Du er unik.

Du har reist land og strand rundt for å opplyse om et meget vanskelig, men ekstremt viktig tema – nemlig hvordan vi kan gi alle retten til en barndom uten vold. Du har svart belte i utholdenhet. Du er en fighter av øverste rang.

Din viljestyrke ble i fjor kronet med åpningen av Stine Sofie Senteret. Verden har fått sitt første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn og unge. Takket være deg kan voldsutsatte få ny kunnskap og hjelp til å mestre sine liv. Livet blir på ny fylt med håp og glede.

Vi og barna våre takker deg!

«En barndom uten vold». Dette er budskapet til Årets Ladejarl 2017.

Reitangruppens årlige hederspris for fremragende verdibasert ledelse og arbeid 

Prisen Årets Ladejarl gis til en person som bidrar til samfunnsbygging gjennom verdibasert ledelse og verdibasert arbeid, som motvirker likegyldighet og utviser mot. Vedkommende viser også evne til å unne og beundre andre. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

Tidligere Årets Ladejarl-vinnere

Fjorårets vinner Johann Olav Koss er grunnlegger av Right To Play, en organisasjon som har sikret flere millioner barn om har opplevd krig og har voldelige livserfaringer kvalitetsutdanning, utvikling av egne mål og verdier og ikke minst gleder gjennom fysisk aktivitet, lek og idrett.

Årets Ladejarl 2015 ble Per Solli, rektor på Elvebakken Skole. Med verdibasert ledelse har Per Solli forvandlet Elvebakken videregående skole fra en skole som toppet fraværsstatistikken til en drømmeskole det er vanskelig å komme inn på og attraktivt arbeidsplass.

Atle Vårvik, grunnleggeren av MOT, ble i 2014 Årets Ladejarl for sitt over 20-årige holdningsarbeid med å gjøre ungdommer over hele verden mer robuste.

Anlov Peter Mathiesen fikk Årets Ladejarlprisen for sitt arbeid for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte. Prisvinneren 2013 står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE.

Prisen ble delt ut for første gang i 2012, og gikk da til gründeren bak Hvite Busser, Helga Arntzen.

Juryen velger

Årets Ladejarl er vedtektsfestet i Reitangruppen AS og motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Prisen på to millioner kroner finansieres av Reitangruppen AS. Det gis ingen føringer eller begrensninger for prismottakerens bruk av pengene.

Vedtekter for Årets Ladejarl finner du her.

Juryen består av Kristin Krohn Devold, Lars G. Norheim, Solfrid Flateby, Marvin Wiseth, Atle Vårvik og Odd Reitan.

Berit Hvalryg
  • Title:Rektor Verdiskolen og presseansvarlig, Reitangruppen
  • Mobile:+47 995 24 358
  • E-mail:berit.hvalryg[at]reitangruppen.no

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Ny Commercial Director for Britannia Hotel

Kenneth Enæs-Hanssen blir ny Commercial Director for Britannia Hotel. Enæs-Hansen går inn i en nyopprettet rolle, med overordnet ansvar for...

Pressrelease

Ny administrerende direktør i Norsk Kylling

Hilde Talseth blir ny administrerende direktør i REMA 1000-eide Norsk Kylling. Talseth tar over stillingen etter Kjell Stokbakken, som skal over i...

Pressrelease

Rabia Khan vinner verdiprisen Årets Ladejarl 2023

Med egen livserfaring og solid fagkunnskap bygger Årets Ladejarl 2023, Rabia Kahn, et mer inkluderende samfunn. Hun er en viktig brobygger og for...

Pressrelease

Her er topp ti til prisen Årets Ladejarl

En av topp ti blir Årets Ladejarl 2023 og får to millioner kroner for sitt arbeid med å skape et varmere samfunn. Prisen gis et enkeltmenneske som...

Pressrelease

Uno-X Mobility vinner Svaneprisen

Svanemerket tildeler Svaneprisen for 2022 til Uno-X Mobility. Uno-X får prisen for sin satsing på Svanemerket bilvask.

Pressrelease

Uno-X blir automatnabo med 7-Eleven langs vei

Uno-X tilbyr billig lynlading, svanemerket bilvask og drivstoff, på over 200 selvbetjente lokasjoner over hele Norge. Snart blir Uno-X også nabo...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO