En av disse blir Årets Ladejarl

I fjor gikk prisen Årets Ladejarl til Johann Olav Koss for sin beundringsverdige innsats med å glede millioner av barn gjennom fysisk aktivitet, lek og idrett. Året før fikk drømmerektoren Per Solli prisen for sitt sterke verdibaserte lederskap. Årets topp ti-liste er mennesker med meget gode resultater å vise til innenfor verdibasert arbeid og ledelse.

07.08.2017 07:00

Vi ønsker å løfte frem mennesker som skaper verdifulle resultater mange har nytte av. Antall nominerte viser at det er mange sterke ildsjeler i landet vårt. Vi unner og beundrer de som inspirerer til personlig engasjement og skaper varmere samfunn, sier Odd Reitan.

Vi skal belønne de som gjør mer enn de må.

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Reitangruppen sin virksomhet i syv land støtter og samarbeider med omlag 100 store og små organisasjoner og tiltak. Årets Ladejarl-prisen skiller seg ut ved at den gis til et enkeltmenneske, ikke til en organisasjon eller prosjekt.  Noen enkeltmennesker motvirker likegyldighet og tar i et ekstra tak i lokalsamfunnet, i næringslivet, i organisasjoner eller på andre måter.

Klikk her for å se film fra Årets Ladejarl 2016.

2017 toppkandidater (tilfeldig rekkefølge)

Ada Sofie Austegard

Ada er grunnlegger og generalsekretær for Stine Sofies Stiftelse som jobber for en barndom uten vold og overgrep. I mai 2016 åpnet Stine Sofie Senteret – et nasjonalt senter for mestring og livsglede for voldsutsatte barn. Stiftelsen er i dag en viktig bidragsyter for å styrke barn og pårørendes rettssikkerhet og driver blant annet utstrakt foredragsvirksomhet for å belyse det samfunnsproblemet vold mot barn er. Har fått Kongens fortjenestemedalje i gull, gitt ut bok og fått en rekke priser for sine verdibaserte resultater.

Einar Ask

Einar Ask har hele sitt liv engasjert seg for mennesker i utenforskap, og har et spesielt hjerte for at ungdom i sin mest sårbare tid i livet blir sett, hørt og tatt på alvor. Han er til daglig miljøarbeider i Skien kommune, men bruker all sin fritid på å arrangere turer, dataparty, klubbkvelder og mekkekvelder for ungdommer i Siljan, der han bor. Han er, på frivillig basis, leder for to av bygdas mest populære ungdomsaktiviteter: UKIS (Ungdomsklubben i Siljan) og Mekkis (mekke- og motorklubb).

Ingeborg Senneset

Ingeborg Senneset er journalist i Aftenposten, styremedlem i Norsk PEN, forfatter, utdannet sykepleier, meddommer i Oslo Tingrett, samfunnsdebattant og foredragsholder. Hun har markert seg innen kritisk tenkning, alternativ medisin, religion, psykiatri, tortur og menneskerettigheter. Ingenting av dette er en selvfølge. For kun få år siden holdt Senneset på å dø av anoreksi, etter å ha vært alvorlig syk siden barndommen. Hun var inneliggende pasient i til sammen hele tre, på tre psykiatriske sykehus. Senneset overlevde med et nødskrik, og selv om hun ikke er frisk har hun skapt karriere og er samtidig samfunnsbygger. Som kjent journalist bruker hun konsekvent og uselvisk stemmen sin til å løfte de som faller utenfor. I vår kom boken «Anorektisk», som ble en umiddelbar bestselger. Adresseavisens anmelder kalte den et håndslag til de som kjemper mot innsparingskåte byråkrater. 

Helle Aanesen

Helle tok initiativ til, og etablerte, Aktiv mot Kreft sammen med Grete Waitz i 2007. Hun er i dag daglig leder for stiftelsen, som jobber for å etablere treningsrom, eller Pusterom, på kreftsykehus i Norge. Stiftelsen bruker fysisk aktivitet som verktøy til å forebygge kreft og har delt ut mer enn 100 millioner kroner til formålene sine. Helles engasjement har til nå resultert i 15 Pusterom på kreftsykehus i Norge, omfattende forskning på fysisk aktivitet og kreft, opprettelsen av AKTIV instruktørstudiet på NIH, samt støtte til utdanningsprogrammer for kreftleger i Etiopia – landet med 3 kreftleger og 90 millioner innbyggere.

Cathrine Moksness

Cathrine etablerte Gatejuristen i 2004, basert på en idé som ble unnfanget mens hun som jusstudent jobbet på Sprøytebussen i Oslo. Sprøytebussen var et kommunalt, oppsøkende helse- og sosialfaglig tilbud, som kjørte rundt i Oslo sentrum på kveldstid og delte ut smittevernsutstyr og hadde samtaler med brukerne. I arbeidet på Sprøytebussen så den unge juristen raskt at mange av brukernes problemer kunne løses med juss som verktøy. Gatejuristen er en sosial entreprenør som organiserer om lag 150 advokater, jurister og jusstudenter som igjen tilbyr gratis rettshjelp til rusavhengige, og nå også til barn og unge. 

Marit Lien

Marit har gjort det som ingen trodde var mulig. Hun har radikalt endret, justert og fornyet Peer Gynt-spelet, som siden 1989 har blitt spilt ved Gålåvatnet i Gudbrandsdalen. Spelet er i dag en suksess. Marit har stått med rak rygg i et bygdesamfunn der endringer på Peer Gynt ble sett på med stor skepsis. Marit har fått med seg lokalbefolkningen, kjente skuespillere, og de aller beste på regi, musikk og oppsett. Hvert år engasjerer hun mange frivillige som kommer igjen år etter år. I dag er Peer Gynt-spelet en historie som blir sett av over 21 000 publikummere.

Trude Jacobsen

Trude er grunnlegger av og generalsekretær for Dråpen i Havet, som er en fleksibel hjelpeorganisasjon med fokus på å dekke ulike grunnleggende behov for beboerne i flyktningleirer i Hellas. Oppgavene er varierte, og inkluderer distribusjon av mat, klær og utstyr, oppbygging av senter for mødre med nyfødte, senter for kvinner og tenåringer, samfunnshus med bibliotek, møterom, tea-lounge, internett-cafe og lignende for sosialisering og nettverksbygging. De grunnleggende verdiene er likeverd og solidaritet. Et viktig mål for organisasjonen er å forebygge passivitet blant flyktningene, som ofte ikke kjenner tidshorisonten for sine opphold i Hellas.

Richard Kiwanuka

Som leder av Way Forward bruker Richard idrett og musikk som verktøy i forebyggende arbeid og integrering av minoritetsungdom. Organisasjonen arbeider oppsøkende, og samarbeider med forskjellige idrettslag og -klubber. De arrangerer blant annet dansegrupper, turgrupper, fitnessboksing og svømmekurs. Gjennom stiftelsen Bring Children from Streets har Richard også i mange år sendt penger hjem til Uganda, hvor både bokseklubb, barnehage, barneskole, barnehjem, ungdomsskole for tusen barn har kommet på plass. Richard kom selv som flykning til Norge i 1996 og måtte begynne på nytt uten familie og nettverk.

Deeyah Khan

Deeyah er dokumentarfilmskaper og grunnlegger av Fuuse, en medieorganisasjon som utforsker mangfold og menneskerettighetsproblemer. Hun startet i 2007 det digitale magasinet Sister-Hood, som fremmer muslimske kvinners kamp for like rettigheter. Her deler skribenter fra 37 forskjellige land sine historier og felles visjon om en mer fredelig, rettferdig og inkluderende verden. Magasinet er et meget viktig talerør for muslimske kvinner i dag. I 2013 vant Deeyah Emmy- og Peabody-pris for film dokumentaren «Banaz A love story». Filmen gjør et dykk i historien bak et såkalt æresdrap som fant sted i London i 2006. Filmen belyser et meget viktig tema, som er aktuelt også i dagens samfunn. Deeyah er UNESCO goodwill ambassadør for kunstnerisk frihet og kreativitet.

Knut Ove Børseth

Knut Ove er grunnlegger av og lagkaptein i Kjør for livet, et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i utenforskap, hvor motor og motorsport brukes som utgangspunkt for å positive opplevelser, mestring og økt sosial kompetanse. Med 17 klubber over hele landet, tilfører Kjør for livets programmer stor samfunnsøkonomisk verdi, og gjennom solid dokumentasjon og rapportering beviser de for stadig flere kommuner og fylkeskommuner at å investere i barn og unge sparer dem for store fremtidige kostnader. I dag tilfører KFL samfunnsnytte på rundt 450 millioner kroner. Målet er 1 milliard før 2019. Økonomisk nettogevinst er i snitt fra 1,1 til 2,5 millioner kroner per deltaker, og 87 prosent av deltakerne går minst ett år lengre på skolen.

Tidligere vinnere av «Årets Ladejarl»

I fjor gikk Årets Ladejarl til Johann Olav Koss, grunnlegger av Right To Play. Som grunnlegger av Right To Play har Koss sikret flere millioner barn om har opplevd krig og har voldelige livserfaringer kvalitetsutdanning, utvikling av egne mål og verdier og ikke minst gleder gjennom fysisk aktivitet, lek og idrett.

Per Solli på Elvebakken videregående skole fikk i 2015 prisen for sitt sterke verdibaserte lederskap. Elvebakken videregående skole er en flerkulturell skole kjent for et unikt læringsmiljø som har oppnådd noen av landets beste resultater. Per Solli har med verdibasert ledelse forvandlet skolen til et meget attraktivt sted for både lærere og elever.

Årets Ladejarl 2014 gikk til Atle Vårvik. Som leder og grunnlegger av MOT har Vårvik bidratt til å inspirere, bevisstgjøre og styrke ungdommens mot gjennom verdiene MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. MOT er en nasjonal og internasjonal holdningsskapende organisasjon.

 Anlov P. Mathiesen fikk i 2013 verdiprisen på to millioner kroner. Han står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE. Årets Ladejarl 2013 er også kjent for å være et uredd talerør for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.

Prisen ble delt ut for første gang i 2012 til gründeren bak Hvite Busser, Helga Arntzen. Arntzen er blant annet kjent som leder av Aktive Fredsreiser og for å ha tatt med til sammen 150 000 ungdommer på reiser til Auschwitz. 

Jury
Jury består av Kristin Krohn Devold, Lars G. Norheim, Solfrid Flateby, Marvin Wiseth, Atle Vårvik og Odd Reitan.  De vurderer nå årets topp ti og velger hvem som fortjener heder og ære samt to millioner kroner den 11. september.

Årets Ladejarl 2017 blir kåret på Lade Gaard i Trondheim den 11. september klokken 11.00.

Vedtekter for Årets Ladejarl

§ 1 Årets Ladejarl

Årets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av Reitangruppen og Colonialmajor Odd Reitan. Prisen er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen "Colonialmajoren" av Per Sverre Dahl. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen, motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet, og er vedtektsfestet i Reitangruppen AS. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

§ 2 Formål og tildelingskriterier

Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i særlig grad har; utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

§3 Bruk av prispengene

Det legges ingen føringer eller begrensninger på prisvinnerens bruk av prispengene!

§ 4 Forslag og beslutning om pristildeling

  • Enhver kan foreslå kandidater til Årets Ladejarl.
  • Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5.

§5 Juryen

Juryen består foruten Odd Reitan (leder) av fem personer, oppnevnt for fire år av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat, bestående av fire personer, for å bistå juryen i dens arbeid. Juryen møtes så ofte lederen anser det nødvendig, likevel minst en gang årlig forut for utdelingen av Årets Ladejarl. Vervet som jurymedlem er ulønnet. Jurymedlemmer får dekket reise- og oppholdsutgifter til jurymøter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader pådratt i anledning juryarbeidet. Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som jurymedlemmet har et særlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelle slike tilknytningsforhold.

§ 6 Nærmere bestemmelser

Reitangruppen kan i samråd med juryen utarbeide nærmere bestemmelser om utdelingen av Årets Ladejarl.

Kontaktinformasjon Reitangruppen:

post@reitangruppen.no 

Tlf: 99 52 43 58

Berit Hvalryg
  • Title:Rektor Verdiskolen og presseansvarlig, Reitangruppen
  • Mobile:+47 926 46 666
  • E-mail:berit.hvalryg[at]reitangruppen.no

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Nå starter elektrifiseringen av tungtransporten i nord

REMA Distribusjon AS ruller ut de første el-lastebilene samt bidrar til et bedre ladenettverk for elektrisk tungtransport i nord sammen med Uno-X.

Pressrelease

Årsresultater 2023 - Vekst og investeringer for fremtiden

2023 var et år med solid drift, omsetningsvekst og investeringer. Etter et år preget av sterk konkurranse, global inflasjon og fortsatt uro i...

Pressrelease

Uno-X Mobility kjøper Tungbil Lading AS

For å raskere kunne møte våre kunders og samfunnets behov for mer bærekraftig tungtransport har Uno-X Mobility kjøpt selskapet Tungbil Lading AS....

Pressrelease

UTENOMJORDISK MAGI PÅ TRØNDERSK JORD

Om under et år åpner Nye Hjorten Teater, et splitter nytt, privateid folketeater midt i hjertet av Trondheim sentrum. Teatrets initiativtaker er...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO