En av disse blir Årets Ladejarl

For femte år på rad gir Reitangruppen ut verdiprisen «Årets Ladejarl». De topp ti nominerte utpeker seg som verdibaserte ledere som gjennom sitt personlige engasjement gjør mer enn de må.

02.08.2016 07:00

– Da jeg fylte 60 år ble det bestemt at Reitangruppen hvert år skulle løfte frem mennesker med brennende engasjement og sterke verdier som utgjør en forskjell. Å feire min egen bursdag sammen med mennesker som har mot til å utøve verdibasert ledelse til gode for samfunnet vårt betyr utrolig mye for meg og alle oss i Reitangruppen, sier Odd Reitan.

Noen enkeltmennesker motvirker likegyldighet og tar i et ekstra tak i lokalsamfunnet, i næringslivet, i organisasjoner eller på andre måter.

Reitangruppens sosiale engasjement spenner fra kultur og lagidrett til verdidrevne organisasjoner, og virksomheter som gir mennesker muligheter samt ivaretar miljø og mangfold. Årets Ladejarl-prisen skiller seg ut ved at den gis til et enkeltmenneske, ikke til en organisasjon eller prosjekt. Alle kan nominere kandidater, og hvert år nomineres det mange hundre mennesker til verdiprisen.

Årets topp ti-liste har tre meget sterke gjengangere som har vært nominert til Årets Ladejarl i flere år. Både Marit Sanner, Johann Olav Koss og Ada Sofie Austegard er år etter år vurdert som verdige kandidater med sine resultater innenfor verdibasert arbeid. De syv øvrige er meget spennende nykommere på topp ti-lista, med gode resultater å vise til.

Klikk her for å se film fra Årets Ladejarl.

2016 toppkandidater (tilfeldig rekkefølge)

Marit Sanner

Gründer og daglig leder for Forandringsfabrikken, som systematisk samler barn og unges erfaringer og råd til kvalitetsutvikling av systemene for barn og unge.

De unge inviteres med som proffer. De bidrar selv direkte til forandring av lover og nasjonale retningslinjer - og i kvalitetsutvikling nasjonalt - av barnevern, skole, psykisk helse, kriminalomsorg og sykehus. Fagfolk i alle systemer og over hele landet samarbeider nå med proffene og verdiforankring er grunnmur for samarbeidet.

Johann Olav Koss

Grunnlegger, president og CEO i Right To Play – en internasjonal humanitær organisasjon med bevisst bruk av fysisk aktivitet og lek for å oppnå fredsmål. Koss har gjennom de siste 20 årene mottatt utallige priser for sin innsats for en sunnere og tryggere verden gjennom idrett og lek, og bedrer barn og unges hverdag i verdens mest vanskeligstilte områder.

 

Ada Sofie Austegard

Stifter og leder for Stine Sofies Stiftelse, som i mai 2016 åpnet Stine Sofie Senteret – et nasjonalt senter for mestring og livsglede for voldsutsatte barn.  

Stiftelsen er i dag en viktig bidragsyter for å styrke barn og pårørendes rettssikkerhet og driver blant annet utstrakt foredragsvirksomhet for å belyse det samfunnsproblemet vold mot barn er. Har fått Kongens fortjenestemedalje i gull, gitt ut bok og fått en rekke priser for sine verdibaserte resultater.

 

Asgeir Føyen

Daglig leder ved Abildsø Gårdsom har som mål å bidra til å forebygge frafall fra skole og arbeidsliv gjennom forskjellige initiativ og prosjekter.

Prosjekt Skolegård er en praktisk rettet skoledag på Abildsø Gård for elever med utvidet læringsbehov fra mellomtrinnet, ungdomsskolen til videregående.

 

Aamir Javed Sheikh

Politiker, forretningsmann og leder av 14. august-komiteen, grunnlegger av stiftelsen Dialog for fred.

Jobber med å bygge bro mellom religioner, samfunn og enkeltmennesker gjennom sitt fokus på forsoning, respekt og verdighet.

 

Birgit Skarstein

Toppidrettsutøver med ulike verv.

Rollemodell og forbilde for både unge og voksne, med og uten funksjonshemninger. Som etterspurt foredragsholder og inspirator snakker Birgit Skarstein ofte om menneskeverd uavhengig av fysiske og psykiske forutsetninger, respekt for enkeltmennesket – og om viktigheten av å drive fysisk aktivitet og idrett, uansett hvilke begrensninger man må forholde seg til.

 

Jonathan Castro

Åpent Hus ansvarlig & prosjektkoordinator ved Antirasistisk Senter, startet  og HipHop 101 Entertainment i Oslo.

Jobber for at musikkinteressert ungdom skal få veiledning i alt fra tekstskriving og innspilling til etterarbeid og promotering.

 

Trude Jacobsen

Generalsekretær for Dråpen i Havet som har eksistert som frivillig organisasjon siden august 2015, og er i dag til stede i syv flyktningeleirer i Nord-Hellas, Athen og på Chios. De har tidligere vært til stede i perioder på Samos, Kos, i Makedonia og Tyrkia.

 

Gunvor Ulstein

Norsk industrileder, konsernsjef i Ulstein Group og administrerende direktør i Ulstein Shipping, med en rekke styreverv i både det private og offentlige.

Som toppleder er Gunvor Ulstein aktivt med på å fremme likestilling mellom kvinner og menn i arbeids- og næringsliv.

 

Yousef Bartho Assidiq

Leder for Just Unity og foredragsholder.

Tidligere ekstremist som i dag er leder for organisasjonen Just Unity, som har som hovedmål å forebygge radikalisering og ekstremisme blant ungdom.


Tidligere vinnere av «Årets Ladejarl»

I fjor fikk «drømmerektoren», Per Solli på Elvebakken videregående skole prisen for sitt sterke verdibaserte lederskap. Elvebakken videregående skole er en flerkulturell skole kjent for et unikt læringsmiljø som har oppnådd noen av landets beste resultater. Per Solli har med verdibasert ledelse forvandlet skolen til et meget attraktivt sted for både lærere og elever.


Årets Ladejarl 2014 var opphavsmannen til MOT, Atle Vårvik. Som leder og grunnlegger har Vårvik bidratt til å inspirere, bevisstgjøre og styrke ungdommens mot gjennom verdiene MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. MOT er en nasjonal og internasjonal holdningsskapende organisasjon.

Anlov P. Mathiesen fikk i 2013 verdiprisen på to millioner kroner. Han står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE. Årets Ladejarl 2013 er også kjent for å være et uredd talerør for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.

Prisen ble delt ut for første gang i 2012 til gründeren bak Hvite Busser, Helga Arntzen. Arntzen er blant annet kjent som leder av Aktive Fredsreiser og for å ha tatt med til sammen 150 000 ungdommer på reiser til Auschwitz. 

Ny jury av året vurderer spennende liste


Ny jury består av Lars G. Norheim, Solfrid Flateby, Marvin Wiseth, Kristin Krohn Devold, Atle Vårvik og Odd Reitan.  De vurderer nå årets topp ti og velger hvem som fortjener heder og ære samt to millioner kroner den 11. september.

Årets Ladejarl 2016 blir kåret på Lade Gaard i Trondheim den 11. september klokken 11.00.


Vedtekter for Årets Ladejarl

§ 1 Årets Ladejarl

Årets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av Reitangruppen og Colonialmajor Odd Reitan. Prisen er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen "Colonialmajoren" av Per Sverre Dahl. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen, motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet, og er vedtektsfestet i Reitangruppen AS. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

§ 2 Formål og tildelingskriterier

Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i særlig grad har; utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

§3 Bruk av prispengene

Det legges ingen føringer eller begrensninger på prisvinnerens bruk av prispengene!

§ 4 Forslag og beslutning om pristildeling

  • Enhver kan foreslå kandidater til Årets Ladejarl.
  • Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5.

§5 Juryen

Juryen består foruten Odd Reitan (leder) av fem personer, oppnevnt for fire år av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat, bestående av fire personer, for å bistå juryen i dens arbeid. Juryen møtes så ofte lederen anser det nødvendig, likevel minst en gang årlig forut for utdelingen av Årets Ladejarl. Vervet som jurymedlem er ulønnet. Jurymedlemmer får dekket reise- og oppholdsutgifter til jurymøter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader pådratt i anledning juryarbeidet. Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som jurymedlemmet har et særlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelle slike tilknytningsforhold.

§ 6 Nærmere bestemmelser

Reitangruppen kan i samråd med juryen utarbeide nærmere bestemmelser om utdelingen av Årets Ladejarl.

Berit Hvalryg
  • Title:Rektor Verdiskolen og presseansvarlig, Reitangruppen
  • Mobile:+47 926 46 666
  • E-mail:berit.hvalryg[at]reitangruppen.no

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

UTENOMJORDISK MAGI PÅ TRØNDERSK JORD

Om under et år åpner Nye Hjorten Teater, et splitter nytt, privateid folketeater midt i hjertet av Trondheim sentrum. Teatrets initiativtaker er...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Pressrelease

Disse bestemmer hvem som får 2 millioner og blir Årets Ladejarl

Ny jury og sekretariat for neste fire år er på plass. Disse bestemmer hvem som blir vinner av Årets Ladejarl og får to millioner kroner.

Pressrelease

Reitan Retail søker seks ledertraineer

Høsten 2024 skal vi ønske seks nye ledertraineer velkommen til Reitan Retail. Vurderer du å søke på programmet og er nysgjerrig på hvordan det er å...

Pressrelease

Storsatsing på handelseiendom fra Reitan Eiendom

REBUS Handelseiendom AS er en ny storsatsning fra Reitan Eiendom som har som ambisjon å bli det ledende eiendomshuset på handelseiendom. Selskapet...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO