Årets Ladejarl 2015, Per Solli og Colonialmajor Odd Reitan.
Årets Ladejarl 2015, Per Solli og Colonialmajor Odd Reitan.

Reitan og ny jury trenger hjelp i jakten på Årets Ladejarl

For femte år på rad søker Reitangruppen etter en person til verdiprisen «Årets Ladejarl». Den nye juryen håper på mange nominasjoner frem til 1. mai.

01.04.2016 07:00

– Vi trenger nå nominasjoner på mennesker som gjør mer enn de må til beste for et tryggere og varmere samfunn. Noen enkeltmennesker motvirker likegyldighet og tar i et ekstra tak i lokalsamfunnet, i næringslivet, i organisasjoner eller på andre måter. Det er disse menneskene vi nå jakter på til Årets Ladejarl 2016, sier Odd Reitan.

Å la seg inspirere er en viktig suksessfaktor i Reitangruppen. I 2012 etablerte Reitangruppen derfor Årets Ladejarl, en årlig verdipris på to millioner kroner som tildeles en enkeltperson som utmerker seg og bidrar til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid og verdibasert ledelse.

2015 ble rektor for Elvebakken videregående skole i Oslo, Per Solli, kåret til Årets Ladejarl. Vinneren av Årets Ladejarl skal hylles for sitt engasjement og resultat og være til inspirasjon for oss alle.

Ny jury håper på mange nominasjoner

Fra venstre: Lars G. Norheim, Marvin Wiseth, Odd Reitan, Kristin Krohn Devold, Atle Vårvik og Solfrid Flateby.

Det er femte året vi deler ut verdiprisen i 2016 og ny jury for de fire neste årene består av:

Atle Vårvik, MOTs skaper. Hans største lidenskap er å styrke menneskers bevissthet og mot – til å leve, bry seg og si nei. Han drømmer om millioner av robuste ungdommer som bidrar til varmere og tryggere samfunn i hele verden. Atle fikk verdiprisen Årets Ladejarl i 2014.

Kristin Krohn Devold, siviløkonom fra NHH og administrerende direktør for NHO Reiseliv siden 2013. Tidligere forsvarsminister, 12 år som stortingsrepresentant for Høyre og åtte år som daglig leder i Den Norske Turistforening. Flere styreverv i norske ASA og AS, blant annet i Aker ASA.

Marvin Wiseth, tidligere ordfører i Trondheim og konserndirektør i SpareBank 1 SMN. Driver i dag eget firma og er medlem av flere styrer. Er spesielt opptatt av at ledelse må inneholde motivasjon og engasjement.

Lars G. Norheim er advokat, dr. juris og partner i advokatfirmaet BAHR. Ved siden av å praktisere som forretningsadvokat har han hatt diverse verv i kulturlivet, og er opptatt av forholdet mellom verdier og regler.

Solfrid Flateby er direktør for kultur, organisasjon og kommunikasjon i BAVARIA NORDIC. Tidligere daglig leder i Kronprinsparets Fond, kommunikasjonsdirektør i Reitangruppen og direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Coca-Cola. Solfrid ledet Årets Ladejarl-sekretariat da prisen ble etablert, er kjent for glødende engasjement, en annerledes karrierevei og for sitt sterke samfunnsengasjement.

 Og Colonialmajor i Reitangruppen Odd Reitan.

– Alle kan nominere ildsjeler de vet om som fortjener å få to millioner kroner og heder for sitt engasjement og evne til gjennomføring i verdibasert arbeid. Det blir spennende å vurdere de nominerte i lys av kriteriene for Årets Ladejarl, sier jurymedlem Kristin Krohn Devold.

Årets kandidater kan nomineres frem til 1. mai. I sommer legger juryen frem topp ti-lista før en av dem får Årets Ladejarl-prisen på Lade Gaard i Trondheim den 11. september.

Aktuelle kandidater nomineres her

Eller på www.reitangruppen.no

Årets Ladejarl er vedtektsfestet i Reitangruppen AS og motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Prisen på to millioner kroner finansieres av Reitangruppen AS. Det gis ingen føringer eller begrensninger for prismottakerens bruk av pengene.

 Vedtekter for Årets Ladejarl

§ 1 Årets Ladejarl

Årets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av Reitangruppen og Colonialmajor Odd Reitan. Prisen er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen "Colonialmajoren" av Per Sverre Dahl. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen, motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet, og er vedtektsfestet i Reitangruppen AS. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

§ 2 Formål og tildelingskriterier

Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i særlig grad har; utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

§3 Bruk av prispengene

Det legges ingen føringer eller begrensninger på prisvinnerens bruk av prispengene!

§ 4 Forslag og beslutning om pristildeling

  • Enhver kan foreslå kandidater til Årets Ladejarl.
  • Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5.

§5 Juryen

Juryen består foruten Odd Reitan (leder) av fem personer, oppnevnt for fire år av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat, bestående av fire personer, for å bistå juryen i dens arbeid. Juryen møtes så ofte lederen anser det nødvendig, likevel minst en gang årlig forut for utdelingen av Årets Ladejarl. Vervet som jurymedlem er ulønnet. Jurymedlemmer får dekket reise- og oppholdsutgifter til jurymøter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader pådratt i anledning juryarbeidet. Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som jurymedlemmet har et særlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelle slike tilknytningsforhold.

§ 6 Nærmere bestemmelser

Reitangruppen kan i samråd med juryen utarbeide nærmere bestemmelser om utdelingen av Årets Ladejarl.

Berit Hvalryg
  • Title:Rektor Verdiskolen og presseansvarlig, Reitangruppen
  • Mobile:+47 926 46 666
  • E-mail:berit.hvalryg[at]reitangruppen.no

Pressemeldinger

Få et nærmere innblikk i nyhetsbildet vårt

Select category
Filter categories

Pressrelease

Nå starter elektrifiseringen av tungtransporten i nord

REMA Distribusjon AS ruller ut de første el-lastebilene samt bidrar til et bedre ladenettverk for elektrisk tungtransport i nord sammen med Uno-X.

Pressrelease

Årsresultater 2023 - Vekst og investeringer for fremtiden

2023 var et år med solid drift, omsetningsvekst og investeringer. Etter et år preget av sterk konkurranse, global inflasjon og fortsatt uro i...

Pressrelease

Uno-X Mobility kjøper Tungbil Lading AS

For å raskere kunne møte våre kunders og samfunnets behov for mer bærekraftig tungtransport har Uno-X Mobility kjøpt selskapet Tungbil Lading AS....

Pressrelease

UTENOMJORDISK MAGI PÅ TRØNDERSK JORD

Om under et år åpner Nye Hjorten Teater, et splitter nytt, privateid folketeater midt i hjertet av Trondheim sentrum. Teatrets initiativtaker er...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Pressrelease

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025.

Britannia Hotel og Nye Hjorten Teater blir midtpunkt for Tv2 sin storsatsing i Trondheim under SkiVM 2025. Kanalen skal sammen med Britannia Hotel...

Presse og Media

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO