Jan Gunnar Skogås

Neste topp ti kandidat er Jan Gunnar Skogås. Han er nominert for sin innsats på St. Olavs Hospital avd. Røros, hvor han har gjennom nytenking og teknologi økt behandlingskapasiteten og reduserte rehabiliteringstiden ved sykehuset.

Hvem er du og hva jobber du med?

Jeg er en Rørosing som tok utdanning i Norge og Tyskland innenfor medisinsk teknologi, samtidig med en karriere i Forsvaret. Jobber i dag som leder i helseforetak.

Hva brenner du for?

Jeg brenner for utvikling og fremskritt innenfor pasientbehandling med fokus på medisinsk teknologi og innovasjoner som bedrer diagnostikken og behandlingen. Jeg brenner for at ansatte skal forbedre seg i arbeidsprosessene de har ansvaret for, og at de får den nødvendige mulighet og støtte til dette.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?

Kanskje fordi jeg har stor arbeidskapasitet, aldri sier nei til en utfordring og skaper gode resultater sammen med de jeg jobber med.

Fortell kort hvordan du arbeider og leder verdibasert:

Jeg skaper resultater gjennom ulike mennesker. Som leder balanserer jeg beslutningstaking og involvering. Å arbeide verdibasert definerer jeg på to måter: Det ene er å være profesjonell i rollen sin og utføre sine oppgaver. Det andre er å akseptere og respektere forskjeller mellom mennesker. Med dette som grunnmur forstår kolleger hverandre bedre, og samhandlingen blir effektiv. For det viktigste er pasientsikkerhet og effektiv pasientbehandling til riktig tid og sted.

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal
motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO