Gunhild A. Stordalen

Neste ut på vår topp ti-liste er Gunhild A. Stordalen. Hun er en av kandidatene til å vinne Årets Ladeajrl 2021 for sitt brennende engasjement for helse, miljø og dyrevelferd.

Hvem er du og hva jobber du med?

Jeg er lege og miljøaktivist, har en doktorgrad i ortopedi fra Universitetet i Oslo, og grunnlegger og arbeidende styreleder i EAT. EAT er en uavhengig stiftelse som jeg startet i 2013 for å finne svar og løsninger på hvordan fø 10 milliarder mennesker nok mat uten å ødelegge planeten. EAT jobber på tvers av forskning, politikk, næringsliv og sivilt samfunn, for å samle alle aktørene i verdikjeden og endre verdens matsystemer slik at alle kan ha tilgang og råd til nok, sunn mat produsert på en bærekraftig, klimasmart og rettferdig måte. Da FNs generalsekretær annonserte i 2019 at det i 2021 skulle avholdes et globalt toppmøte om matsystemer, var dette et gjennombrudd for en tenkning og agenda vi i EAT har vært sentrale i å fremme. Jeg har ledet ett av fem hovedtema mot toppmøtet, Action Track 2 Shift to Sustainable Consumption Patterns. I tillegg har jeg en rekke internasjonale styreverv, inkludert World Economic Forums´ Food Systems Stewardship Board og United Nations Scaling Up Nutrition Lead group.

Hva brenner du for?

Jeg brenner for helse, klima, miljø og dyrevelferd—å skape en rettferdig, bærekraftig verden der alle har tilgang til nok, sunn mat produsert i harmoni med naturen. Jeg tror på at ingen kan gjøre alt, men at alle kan gjøre noe. Jeg tror vi trenger en global dugnad for å løse de dype krisene vi står ovenfor – klimakrisen, kollaps av biologisk mangfold, sult og feilernæring—og nå FNs bærekraftsmål. Samarbeid på tvers av sektorer, fagområder, interessegrupper er nøkkelen til framgang. Mat er noe som angår oss alle, som binder oss sammen, som knytter globale problemer sammen og til noe hver og en av oss kan gjøre noe med. Alle de av oss som har et valg, rundt 5 milliarder, kan gjøre en forskjell for vår egen helse og verden hver gang vi setter oss ned for å spise.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?

Jeg tror jeg er nominert fordi stadig flere nå ser at det EAT og jeg har jobbet for de siste 8 årene er avgjørende for å kunne nå FNs bærekraftsmål og avverge de mest katastrofale konsekvensene av klimaendringene. Mat er vårt største og beste mulighetsrom til å skape en sunnere, mer bærekraftig og rettferdig verden for alle. Med EAT-Lancet Kommisjonen brakte vi sammen verdens fremste forskere på tvers av helse, ernæring, klima, miljø og landbruk for å definere vitenskapelige rammer og mål for matsystemene globalt. Denne kommisjonens rapport, som kom ut i 2019, brukes i dag aktivt i politikkutforming i flere land og regioner, og er en viktig del av grunnlaget for årets toppmøte. Rapporten har blant annet blitt lagt til grunn for EU´s Farm to Fork Strategy, og flere land inkludert Danmark, Finland og Polen har oppdatert sine nasjonale kostholdsråd på bakgrunn av rapporten. Vi i EAT var også sentrale i å utvikle en ny tilnærming og metode for bred deltakelse og dialog rundt matsystemsutfordringene. Og denne metoden, Food Systems Dialogues, brukes i skrivende stund i over 140 land i nasjonale forberedelser til toppmøtet.

Fortell kort om hvordan du arbeider og leder verdibasert:

Jeg har visst siden jeg arrangerte min første basar for å redde regnskogen og arrangerte protest-tog i nabolaget mot forurensning som 7 åring, at jeg ville bruke mitt liv til å gjøre en forskjell i verden. Jeg er mer visjonær enn leder, men jeg tror på det iboende gode i mennesker, og at dersom man får mulighet, vil de fleste være med å gjøre en forskjell. Sammen kan vi gjøre det umulige. Forskning og fakta er vårt beste kompass, og alt vi gjør i EAT er forankret i den beste tilgjengelige forskningen. Jeg tror også på at mangfold er vår største styrke – i naturen, i samfunnet, og i team for å finne løsninger på våre største problemer. EAT er i dag et lite team på 25 personer, med 16 nasjonaliteter, og alt vi gjør handler om samarbeid.

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO