Økt biologisk mangfold

Norsk Kylling og midtnorske bønder tar ansvar for økt biologisk mangfold, som vil få åkrene til å blomstre

En tredjedel av verdens matvareproduksjon er avhengig av pollinerende insekter, samtidig som over 40 prosent av verdens insektarter er i tilbakegang og på sikt truet av utryddelse.

For Norsk Kylling er det en helt åpenbar sammenheng mellom å produsere kylling, hvor korn er en viktig bestanddel i kyllingfôret, og det å ta ansvar for biologisk mangfold i norsk kornproduksjon.

Hilde Talseth, Produksjonsdirektør Norsk Kylling og Bonde Erlend Wenn og Gisle Bakken, prosjektleder Norsk Kylling

Jeg driver økologisk produksjon, og det er derfor viktig for meg å ikke bruke kunstig gjødsel og syntetiske plantevernmidler, og ivareta det biologiske mangfoldet.

Erlend Wenn

Norsk Kylling skal være 100 % soyafritt innen 2030. I tillegg er det viktig for Norsk Kylling, sammen med bønder, fôrmøller og forskningsmiljøer, å legge til rette for best mulig vekstvilkår for norsk korn i dag og i fremtiden.

Det hjelper ikke at fôret vårt blir soyafritt om vi samtidig skader det skjøre, biologiske mangfoldet. Derfor forplikter vi oss til å aktivt bidra til randsonepollinering. I første omgang gjennomfører vi en pilot i årets sesong sammen med bønder i regionen. Ser vi at dette er tiltak som virker for å bedre det biologiske mangfoldet vil vi skalere opp arbeidet med randsonepollinering i årene som kommer. Dette prosjektet er en del av Norsk Kyllings målrettede, strategiske arbeid for å styrke bærekraften i vår verdikjede, sier Hilde Talseth, produksjonsdirektør i Norsk Kylling.

Verdibasert

Retail

Uno-X Pro Cycling Team sykler UCI Women’s WorldTour i 2022

Kvinnesatsingen i det norske profesjonelle sykkellaget Uno-X Pro Cycling Team har fått UCI Women’s...

Retail

Reitan Retail og Norsk Kylling åpner Norges mest moderne fabrikk.

Reitan Retail sammen med Norsk kylling og REMA 1000 åpner Norges mest moderne og største fabrikk....

Retail

Økt biologisk mangfold

Norsk Kylling og midtnorske bønder tar ansvar for økt biologisk mangfold, som vil få åkrene til å...

Eiendom

Bærekraft i Reitan Eiendom

Samfunnsansvar er viktig, og REITAN EIENDOM lar temaet prege daglig drift og tenkning ved å...

Retail

Uno-X tilbyr svanemerket bilvask

Når det nye vaskekonseptet skulle utvikles var man aldri i tvil om å introdusere en fremtidsrettet...

Eiendom

Hjerteplanen

Trondheim skal bli Norges mest åpne og levende by, det er vår visjon for Trondheim.

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli anerkjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN hadde en samlet omsetning i 2020 på 105,6 milliarder kroner, og sysselsetter 39 000 mennesker i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: ANTI og INCREO