Ukentlig helgahilsner fra eier

Hver uke siden midten av 80-tallet har eier Odd Reitan skrevet et brev til alle Kjøpmenn og medarbeidere i alle selskaper med tilknytning til REITAN

I Weekend, som han kaller det, involveres organisasjonen i nyheter og tanker om filosofi – sett gjennom eiers øyne. Med et bankende kjøpmannshjerte er ofte tema kremmerskap og butikk. Verdibasert ledelse omtales med stort engasjement og konkrete eksempler.

Vår erfaring er at de ukentlige helgahilsene bygger kultur. De er med på å forme vårt felles stammespråk og aktiverer verdigrunnlagene våre gjennom å eksemplifisere og forklare.

Berit Hvalryg, Rektor Verdiskolen

Kraften i en toppleders historietelling har alltid vært viktig for vår organisasjon. Det skaper engasjement og øker forståelsen for vårt felles tenkesett og filosofi.

Utdrag fra et Weekend om Vinnerkultur

Kultur i denne sammenheng betyr «felles adferd». Alle bedrifter foretrekker en kultur der alle vil vinne, selve forutsetningen for å skape en vinnerkultur. Dette emnet har jeg skrevet om mange ganger, men ut ifra teorien om at «budskapet har ikke nådd frem før mottakeren spyr av det», så skriver jeg om det igjen – og igjen. Hvis du skal lykkes med å skape vinnere, må du forvisse deg om at menneskene du leder synes det er kult å vinne! En skulle håpe at de fleste synes det, for uten entusiasme forsvinner jo mye av meningen med livet. Lysten til å vinne kommer dessverre ikke av seg selv. Folk må motiveres til å vinne (Vårt verdigrunnlag nr. 4). Derfor må du inkludere dine medarbeidere i ditt tenkesett, så du ikke blir sittende alene med eierskapet til alt det flotte som du ønsker skal skje.

Når du har lært dine medarbeidere hvordan ting operativt skal gjøres, og de har bevist at de er i stand til å gjennomføre det de har lært, må du gi dem tillit. Delegering uten tillit bærer galt av sted. Men, det er en forutsetning at alle vet hva man skal vinne. Uten å vite hva man skal vinne, faller forutsetningen for en annen nødvendighet bort: Samarbeid!
Kun et entusiastisk samarbeid skaper vinnerkultur, og de som samarbeider må i det minste tro på det de driver med. Et godt samarbeid forutsetter at vi bryr oss om hverandre, respekterer hverandre og unner hverandre. Som vellykket leder må du elske det du driver med, være sta, ha fanatisk disiplin og en grunnleggende tro på enkeltmennesket.
Verdibasert

Årets Ladejarl

Vinneren av Årets Ladejarl 2021

Vinneren av Årets Ladejarl kjemper for likeverd og utmerker seg som uredd og kompromissløs. Prisen...

Årets Ladejarl

Mats Zuccarello

Mats Zuccarello er neste kandidat på topp ti. Han mener selv han er heldig som får jobbe med sin...

Årets Ladejarl

Jan Christian Vestre

Jan Christian Vestre brenner for å bringe mennesker sammen, bygge tillit, felleskap og følelse av...

Årets Ladejarl

Birgit Skarstein

Neste topp ti kandidat til å vinne Årets Ladejarl 2021 er kjent for sine enorme prestasjoner i...

Årets Ladejarl

Javad Mushtaq

Javad Mushtaq er en av kandidatene til å vinne Årets Ladejarl 2021. Han er runnlegger og leder for...

Årets Ladejarl

Jan Gunnar Skogås

Neste topp ti kandidat er Jan Gunnar Skogås. Han er nominert for sin innsats på St. Olavs Hospital...

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli anerkjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN hadde en samlet omsetning i 2020 på 105,6 milliarder kroner, og sysselsetter 39 000 mennesker i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: ANTI og INCREO