Vårt ansvarshjerte

I REITAN er vi stolte over å ha en kultur hvor det å skape noe sammen med andre betyr mye.

Vårt ansvarshjerte viser et utvalg av samarbeidspartnere til forretningsområdene og holdingselskapet REITAN. I tillegg tar Kjøpmenn og partnere ansvar i egne nærmiljø. De sponser organisasjoner, idrettslag og vanskeligstilte med bidrag som virkelig varmer og betyr mye for mange. Alle selskap i REITAN samarbeider med flere organisasjoner og bidrar til prosjekter og verdifull utvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Utvalg samarbeidspartnere per 2021

I REITAN er vi stolte over å ha en kultur hvor det å skape verdier sammen med andre betyr mye. Vi arbeider kontinuerlig med bærekraft i våre forretningsstrategier. Dette innebærer ansvaret for medarbeidere og leverandører, i tillegg til hvordan vi påvirker miljøet gjennom driften.

For oss er det viktig å drive så effektiv og miljøvennlig som mulig. Alle forretningsområdene jobber kontinuerlig for å bli mer miljøeffektive. Det handler blant annet om bærekraftig drift, reduksjon i forbruk av strøm, drivstoff og utslipp av CO2.

Du kan lese mer om ansvar og ESG (Environmental, Social and Governance) for REITAN HANDEL OG REITAN EIENDOM her.

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli anerkjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN hadde en samlet omsetning i 2020 på 105,6 milliarder kroner, og sysselsetter 39 000 mennesker i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: ANTI og INCREO