Rabia Khan

Hun brenner for at alle skal ha lik kunnskap om kropp og helse, og det betyr også at alle må ha tilgang til kunnskapen på en måte slik at dem forstår.

Hvem er du og hva jobber du med?

Jeg er Rabia Khan, opprinnelig fra Pakistan, lege med full autorisasjon siden 2013 og grunnlegger og leder for Internasjonal Velferdsforening.

Jeg kom til Norge som flyktning i 2004, og jeg har siden engasjert meg i å gi informasjon og veiledning til innvandrere, særlig for at de skal oppnå økt bevisstgjøring om kropp og helse og for å forstå det norske helsesystemet. I flere år jobbet jeg sammen med Bernt Hauge i Rådgivningsgruppa i Trondheim, og fra 2017 etablerte jeg Internasjonal Velferdsforening. 

Helseveiledning, kunnskapsformidling og bevisstgjøring er det viktigste i arbeidet mitt. Årsaken til det store behovet er at mange innvandrere kommer til Norge med liten / ingen / feil kunnskap om kropp og fysisk og psykisk helse, sykdommer og medisinering. Behovet er svært stort og ingen andre arbeider med dette. Jeg har derfor valgt å arbeide frivillig i stedet for et godt lønnet arbeid som lege.

Jeg er i dag leder av virksomheten i Internasjonal Velferdsforening (IVF). IVF er et frivillig kompetanse- og ressurssenter for innvandrere og flyktninger i alle spørsmål for å fremme integrering, helse, sosial inkludering, likestilling, fellesskap og rettssikkerhet på tvers av etnisitet, kjønn, religion og kulturell bakgrunn.

Vi har etter hvert oppnådd stor tillit i innvandrermiljøet og hos myndighetene. IVF har i dag 6000 årlige brukere fra 83 nasjonaliteter, 2300 registrerte medlemmer og 1100 barn og unge, hvorav de fleste kommer fra lavinntektsfamilier. Både norske og innvandrere bruker i dag tilbudet vårt.

Hva brenner du for?

Jeg brenner for at alle skal ha nødvendig kunnskap om kropp og helse, at alle skal ha likeverdig tilgang til å det offentlige helsetilbudet, og for at alle innvandrere skal bli godt integrert i det norske samfunnet.

Jeg har opplevd at en misforståelse på grunn av mangel på kunnskap om kropp og helse kan få svært alvorlige konsekvenser, for eksempel at et barn helt unødvendig ble født med store handikap og at mor mistet livmoren. Dette er bare ett av mange eksempler på alvorlige møter med det norske helsesystemet.

Hele mitt liv tenker jeg bare på hva jeg kan gjøre for andre. Innvandrere møter ofte mange utfordringer og misforståelser på grunn av mangel på kunnskap og språk og kulturelle barrierer når de kommer til Norge. Kultur-, religion- og språkbarrierer fører til mange uforsvarlige møter, særlig med helsesektoren.

Mitt håp er at jeg gjennom arbeidet skal bidra til at flere integrerte innvandrere får bedre forståelse for kroppen og sin personlige helse, samtidig som de vil bli bedre rustet til å møte og nyttiggjøre seg helsevesenet.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?

Jeg tror jeg er nominert fordi jeg i snart 20 år har jobbet frivillig med det jeg brenner for, og fordi jeg nærmest har ofret en legekarriere på dette arbeidet, et arbeid som fortsatt tar det meste av døgnet på alle årets dager.

Jeg ble i 2019 nominert til årets nasjonale frivillighetspris og i 2021 til ‘Årets Trondhjemmer’ for arbeidet mitt.

Jeg tror jeg er nominert fordi jeg leder en organisasjon som arbeider med integrering. Vi arbeider med mange sider av dette, hvor jeg i løpet av et år gir flere tusen konsultasjoner med helseveiledning ved fremmøte eller på telefon, hovedsakelig til kvinner og jenter.

I løpet av et år besøker 6000 brukere kontorene våre for å motta ulike tjenester, 1100 barn / unge deltar på ulike aktiviteter, over 250 personer mottar fri rettshjelp.

Arbeidet skjer i stor grad gjennom Internasjonal Velferdsforening (IVF), som har lokaler i Olav Tryggvasons gate 27. Vi brukes i dag som rådgivere til lokale og sentrale myndigheter, og jeg deltok bl.a. på regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2023.

Fortell kort om hvordan du arbeider verdibasert:

Jeg er daglig leder i en organisasjon som arbeider med integrering med stort fokus på helse. Jeg jobber mandag til søndag og er tilgjengelig hele døgnet. I løpet av et år gir jeg flere tusen konsultasjoner. Jeg husker ikke siste jeg hadde ferie.

Det er brukerne som oppsøker meg/oss, noe vi opplever som et sterkt uttrykk for tillit. Det er viktig å ta vare på denne tilliten. Vi er svært bevisst på at vi i dette arbeidet ofte har å gjøre med sårbare mennesker; noen opplever skam, lidelse og smerte som de dypeste hemmeligheter av alle; andre frykter overvåkning og at opplysninger brukes videre.

Det jeg gjør er dypt forankret i frivilligheten. Det er derfor et mål å løfte en ideell, sårbar og frivillig virksomhet til å nå et enda mer forsvarlig nivå med økonomisk sikkerhet, gode lokaler og en definert samfunnsrolle. Brukerne våre kommer stadig oftere fra andre deler av landet.  

Jeg har selv særlig fokus på helse, men jeg er også veileder for andre aktiviteter og prosjekter i IVF, bl.a. innen språkundervisning, aktiviteter for barn, unge og voksne, kulturelle feiringer, kurs innen IT, etablering og hverdagsøkonomi i tillegg til rådgiving i mange andre saker. I 2022 hadde vi 26 ulike prosjekter.

Med mål om å kunne videreutvikle IVF til et velferdssenter driver vi i dag en sterkt brukerstyrt organisasjon. Virksomheten i IVF har vært initiert av brukerne og utviklet av brukerne for å etablere og praktisere dialog og samhandling mellom brukerne og helsevesenet, slik at tjenestene alltid dekker det behovet brukerne har.

For å nå målene våre samarbeider vi bredt, og bl.a. har vi samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, UDI, IMDI, Bufdir, Rådgivningsgruppa i Trondheim, Kirkens bymisjon, NKS Norske sanitetskvinner, AOF, St Olav hospital, KIA, innvandrerforeninger etc.

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO