Knut-Eirik Dybdal

Arctic Race of Norway er verdens nordligste etapperitt på sykkel, men det er mer enn det. Det handler om å skape attraktive lokalsamfunn hvor folk kan trives og utvikle seg sammen.

Hvem er du og hva jobber du med?

Jeg heter Knut-Eirik Dybdal og er daglig leder for Arctic Race of Norway, verdens nordligste etapperitt på sykkel. Jeg jobber med å styrke de mulighetene for samfunnsutvikling som ligger i det internasjonale etapperittet på sykkel vi arrangerer i Nord-Norge hvert år.

Hva brenner du for?

Jeg brenner for å få folk til å samarbeide og dele kunnskap, slik at vi sammen kan skape en positiv og bærekraftig utvikling for landsdelen jeg bor i. Sykkelidretten er en fantastisk arena i seg selv, fordi den kommer hjem dit folk bor og samler folk i alle samfunnslag rundt store opplevelser. Den bidrar til inkludering og en mer aktiv befolkning, men kan også være et verktøy for å løse andre store samfunnsoppgaver. Derfor er visjonen vår å være mye mer enn bare et sykkelritt. Det handler om å skape attraktive lokalsamfunn der folk kan trives og utvikle seg sammen, det handler om å bekjempe utenforskap, det handler om næringsutvikling, og det handler om å finne de beste løsningene for å møte klimakrisen. Det er helt avgjørende at alle gode krefter trekker i samme retning.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?

Det kan kanskje henge sammen med at jeg har jobbet for å bruke et internasjonalt idrettsarrangement som et stort samhandlingsprosjekt i nord, med dokumenterte positive samfunnseffekter. Kompetansen vi har bygget opp i Arctic Race of Norway sammen med Tour de France, bruker vi nå blant annet til å få VM i alpint til Norge med Narvik som vertskap. Vi bidrar også aktivt inn mot ski-VM i Trondheim. Ideen vår er at hvis flere lykkes, blir vi alle sterkere. Nord-Norge har noen spesielle demografiske utfordringer, men også uendelige muligheter, og når vi samarbeider og spiller hverandre gode, kan vi oppnå store ting. Å dele og besøke andre deler av landet og andre land, slik vi gjorde i 2021 til Finland og i 2022 til Trøndelag, handler også om nettopp dette. Fordi det å dele skaper viktige synergier som kan bidra til enda sterkere felleskap og nye muligheter for samfunnsutvikling. Slik er Arctic Race of Norway blitt mye mer enn bare et sykkelritt. Gjennom fokus på blant annet sosial bærekraft har vi skapt nye samhandlingsarenaer mellom offentlige velferdstjenester og privat næringsliv.

Fortell kort om hvordan du arbeider verdibasert:

Noe av det aller viktigste jeg gjør som leder er å involvere bredt, slik at så mange som mulig får eierskap til vår visjon. Å eie en idè alene har ingen kraft, fremfor å forankre ideen i et fellesskap. Det er når vi lar mangfoldet av initiativ få blomstre, og lar forskjellene og de ulike perspektivene komme frem, vi finner de beste løsningene og nettverket utvides. Jeg er også opptatt av å samarbeide med de beste på sitt felt, og trekke inn folk med mer kunnskap enn oss selv på alle områder. Og vi jobber aktivt med å dele kunnskap med andre, ut fra en filosofi om at det gjør oss alle litt bedre.

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO