Terje Stølan

Gjennom FIRE - Stiftelsen Ett skritt videre jobber han daglig med å bidra til å gjøre mennesker i stand til å stå på egne ben og finne sin plass i samfunnet.

Hvem er du og hva jobber du med?

Jeg er Terje Stølan, en positiv trønder som er gift og har to nydelige gutter. Sammen med Wenche Slemmelid Olsen startet jeg FIRE – Stiftelsen Ett skritt videre i 2008. Etter å ha jobbet lenge i rusomsorgen, så vi behovet for å ha et solid tilbud etter endt behandling for å gjøre mennesker i stand til å fungere i hverdagen. Det fantes ikke et slikt tilbud, og vi så fort at det ikke bare gjaldt rusbehandling, men også psykisk behandling, folk som kommer fra fengsel og andre som er ensomme eller trenger støtte til å finne sin plass i samfunnet. For å fungere i hverdagen, mener vi at alle må ha et trygt sted å bo, noe å fylle dagene med, orden på økonomi og et sosialt liv. For å hjelpe folk med dette blir vi kjent med mennesker gjennom aktiviteter. Vi har flere sportslige og kreative tilbud hver uke hele året. Der jobber vi sammen mot individuelle og felles mål. Vi ønsker å bidra til å gjøre mennesker i stand til å mestre livet sitt på egen hånd og endre identitet fra pasient/kriminell/narkoman/rusavhengig – til å bli en positiv del av samfunnet.

Hva brenner du for?

Jeg brenner for å hjelpe folk og sørge for at det finnes et helhetlig helse- og omsorgstilbud i samfunnet slik at det er mulig at alle mennesker har noe meningsfullt og trygt og være en del av. For å få til dette trenger vi et godt og variert behandlingstilbud. Men vel så viktig, er tiden etter behandling eller soning av fengsel. Noen må fylle disse tomrommene. Det er lett å holde seg rusfri i rusbehandling, eller være sosial mens man er i behandling i psykiatrien. Det er også lett å holde seg unna kriminalitet mens man sitter i fengsel. Den største utfordringen og behovet vi ser, er hjelpen disse trenger når de kommer ut fra de offentlige rammene. Det er når man begynner å stå på egne ben at utfordringene kommer, og her trengs det stor støtte og hjelp for å få disse personene ett skritt videre inn i det ordinære samfunn. Det blir satset alt for lite på mennesker i denne fasen og det ønsker FIRE å bidra med. Dette er det jeg og vi i FIRE brenner mest for.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?

Jeg tror jeg er nominert til årets ladejarl fordi noen har sett verdien, kvaliteten og viktigheten av jobben vi gjør i FIRE. Jeg representerer FIRE og jobben som gjøres her. Vi har blitt særdeles viktig for mange mennesker i Trøndelag og Møre og Romsdal. Mange velger å bosette seg der vi holder til etter de har vært i fengsel eller etter endt behandling, for å ha en trygg møteplass og noe meningsfullt å gå til hvor de også får profesjonell hjelp.

FIRE hadde ikke vært her uten at jeg og Wenche så behovet for å hjelpe folk etter behandling og vi har jobbet veldig mye for å lykkes med å bygge en organisasjon. Vi har fått med oss mange dyktige folk som gjør en fantastisk jobb og som utgjør en stor forskjell i livene til mange mennesker. Vi er også etterspurt flere plasser i landet. Som leder og gründer for FIRE – Stiftelsen Ett skritt videre, tror jeg at dette er grunnen til at jeg er nominert til Årets Ladejarl.

Fortell kort om hvordan du arbeider verdibasert:

Fotballtrenerlegenden Bjørn Hansen har vært veldig viktig og avgjørende for oss. Han var mentoren vår og jobbet tett med oss i oppstartfasen. Han fikk oss til å jobbe grundig med å komme fram til vår visjon og kjerneverdier. De er styrende i alt vårt arbeid. Visjonen setter retningen på arbeidet vårt og får oss til å starte opp tilbud som ikke eksisterer. (visjon: Alle mennesker får dekket sine behov for bolig, utdanning, arbeid, økonomi, fritid og nettverk i et trygt og rusfritt miljø.) Kjerneverdiene (toleranse, ærlighet, mestring og glede) er et viktig arbeidsverktøy i hverdagen og de setter rammene for våre tilbud. Alle ansatte og medlemmer lærer seg disse og får de etter hvert i ryggmargen.

Det er viktig for meg å lede gjennom våre verdier. Og det er ytterst viktig for vår kultur og vårt virke at alle i FIRE får et tydelig eierskap til verdiene og betydningen av dem. Derfor referer jeg ofte til disse, og jobber for at alle i FIRE skal få utøve våre verdier på sin måte.

Jeg leder ved å gå foran som et godt eksempel. Jeg er arbeidsom og opptatt av å se alle.  Jeg er opptatt av å skape stor takhøyde for ansatte, alle frivillige og medlemmer. Jeg mener det er viktig å la alle få ansvar og jobbe med det de er best til – sin godfot.

FIRE er i dag en liten organisasjon og for at vi skal lykkes er det viktig at vi alle spiller på lag mot samme mål. For å få til dette er vi avhengig av gode relasjoner basert på gjensidig tillit til hverandre. Som leder er jeg derfor opptatt av å kjenne alle i FIRE så godt at jeg setter de opp for å lykkes. Dette krever trygge relasjoner og tillit. I FIRE får du ansvar, men det skal være en trygg plass hvor vi støtter hver enkelt med det man trenger.

I tillegg er vi veldig nøysomme med det vi har og midlene våre slik at vi får mest mulig ut av pengene. Jeg er opptatt av at vi klarer å skape flere effekter av ting vi gjør. F.eks skape nye tilbud som trengs for våre medlemmer, som skaper et mer helhetlig tilbud i samfunnet og som skaper arbeidsplasser. Halvparten av våre ansatte kommer fra medlemsmassen. Dette viser at vi fungerer i praksis. De har for eksempel gått fra å være pasient, til å bli en idrettsutøver og videre til en ansatt og rollemodell for nye medlemmer.

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO