Sigrid Nedkvitne

Drømmen om å å bidra til å stoppe negative trender med utenforskap og inaktivitet resulterte i Friskus, en aktivitetskalender som gir muligheter og inkluderer.

Hvem er du og hva jobber du med?

Mitt navn er Sigrid Nedkvitne. Jeg er en firebarnsmor fra Voss som sa opp jobben for å bygge en bedrift som bidrar til å stoppe negative trender med utenforskap og inaktivitet. Jeg jobber med å gjøre det mulig for alle, uavhengig av alder, kjønn, interesse, etnisitet og sosioøkonomisk status å være aktiv, sosial og inkludert. For seks år siden tok jeg initiativ til å bygge en nasjonal og digital infrastruktur for aktivitet og deltagelse. Sammen med flere tusen mennesker over hele landet, skapes et aktivitetsnettverk fylt med mennesker og muligheter. En helt unik og superkul aktivitetskalender ved navn Friskus. De som ikke har råd, kan få gratisbilletter eller penger til kontingenten. 45,2 millioner kroner er til nå utdelt og jeg leter stadig etter mer.

Hva brenner du for?

At vårt trygge og effektive tillitssamfunn bevares. Det må bli enkelt for alle å bidra, delta og høre til i samfunnet, og slik ta vare på helsen sin og kulturen og miljøet rundt seg. Et helsefremmende og bærekraftig Norge skapes når mennesker deltar i sitt lokalsamfunn, er motivert og bidrar med det de kan.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?

Det er trolig fordi det haster med å stoppe negative trender med utenforskap og inaktivitet, og legge til rette for at flere bidrar og er inkludert i positive fellesskap. Enkeltmennesker og samfunn er avhengige av en grunnmur for deltakelse og samarbeid mellom offentlig, frivillige og privat sektor og innbyggere. Nominasjonen løfter konkret handling frem i lyset. Ingen har før tatt initiativ til å sikre oss innbyggere nødvendig samhandling og informasjon om aktivitetstilbud, frivillig-oppdrag, lokalsamfunn, vekst- og læringsarenaer, gratisbilletter og penger til fritidsaktiviteter.

Fortell kort om hvordan du arbeider verdibasert:

Det er ganske enkelt. For mange år tilbake ble jeg bevisst mine verdier. Lever og handler man etter sitt verdigrunnlag har man det bra og bryter man med det, skjer det motsatte. Jeg prøver å velge det første. På den krevende veien til å lykkes er det kontinuerlig vanskelige valg og fristelser, da er det effektivt å manøvrere verdibasert.
Eksempelvis har det vært viktig for meg å ivareta innbyggernes sikkerhet og behov. Derfor foregår utviklingsarbeidet i et folkehelseperspektiv, data blir ikke solgt og ingen eksponeres for reklame. Friskus Fritidskonto muliggjør pengetildeling på en ubyråkratisk og ikke stigmatiserende måte.

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO