Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kjent som åpenhetsloven, trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har til hensikt å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

I tillegg til at REITAN AS er omfattet av åpenhetsloven er noen av våre datterselskap selvstendig omfattet av loven grunnet sin størrelse. Reitan Retail, Reitan Eiendom og Britannia Hotel har utarbeidet egne redegjørelser etter åpenhetsloven. Du finner deres redegjørelser her:

Vår redegjørelse dekker REITAN AS, Reitan Kapital AS, Posten Moderne AS og øvrige mindre datterselskap. De nevnte datterselskap er ikke direkte omfattet av åpenhetsloven og lovens plikter, men som en del av REITAN omfattes selskapenes aktiviteter av lovkravene.

Loven pålegger selskaper å utføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for dette i en offentlig tilgjengelig rapport. I tillegg har selskapene en plikt til å besvare henvendelser knyttet til hvordan man arbeider med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold samt hvordan man håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser i egen virksomhet, i verdikjeden og hos samarbeidspartnere. Henvendelser må være skriftlige og vi som selskap skal svare i løpet av tre uker. Loven sikrer dermed allmennhetens tilgang til informasjon om selskapenes arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

REITAN har jobbet med ansvarlig forretningspraksis i mange år, hvor samfunnsansvar og det å opptre med høy forretningsmoral har vært godt integrert i vår daglige drift.  Dette er førende for hvordan alle selskapsområdene driver sin virksomhet.

Arbeidet med åpenhetsloven har blitt forankret i selskapets styre. Selskapet har etablert blant annet etiske retningslinjer for selskapet og for våre leverandører. Vi har også etablert en varslingskanal via ekstern tredjepart. Vi har kategorisert våre leverandører/forretningspartnere i noen hovedkategorier som er risikovurdert etter internasjonale kilder, samt klassifisert leverandørene i risikogrupper fra lav til svært høy risiko. Med dette har vi identifisert de største risikoområdene i REITAN AS og datterselskap som ikke rapporterer selv.

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO