Verdiskolen 2023

Vår oppgave er å bygge flest mulig vinnere, skape en robust virksomhet og bidra til felleskapet. Det er behov for å forsterke og sikre grunnmuren vår. For å bygge sterk kultur må flere kjenne til og etterleve Vår Filosofi (Blåboka). En leders jobbidé er å sørge for å bygge sterk kultur hvor alle gjennomfører konseptet og etterlever filosofien.

Kulturtrening kan ikke delegeres og må gjennomføres desentralt i egne team. Skal vi lykkes må flere ledere settes i stand til å drive kulturtrening, eller det vi kaller verdimassasje. Til dette har vi to Verdiskolekurs: Dirigenten (se påmelding) og Train-the-trainer kulturtrener (pågår, lukket for påmelding)

Verdiskolen skal bevisstgjøre, inspirere og installere verdikompasset vårt, Vår Filosofi. For å forsterke deg som dirigent og din verdibaserte ledelse har vi programmet Studiet Verdibasert ledelse i REITAN (se påmelding).

Filosofikurset, hvor du får Vår Filosofi (Blåboka), holdes på Lade Gaard av Odd Reitan og utenfor Lade Gaard av Ole Robert Reitan (Datoer for dette kommer fortløpende).

Ønsker du egne samlinger med eller uten Verdiskolen på Lade Gaard eller på Fløtta ta kontakt, så finner vi ledig tid for deg og ditt team.

Her er påmelding til tilbudet fra Verdiskolen for 2023.

Dirigenten

Lederutviklingen Dirigenten er for å trene ledere i å holde egne Vår Kultur-kurs. Dette gir deg som leder muligheten til å gjøre deg mer synlig i ditt eget kulturarbeid og gir deg en ramme hvor du kan skreddersy dine historier inn i verdiuniverset vårt.

Her er ledige kurs for høsten 2023:

Kull 5: Få plasser igjen
Samling 1: uke 39 : 26. og 27. september på Fløtta
Samling 2: uke 47: 21. og 22. november på Lade Gaard

For å melde interesse på dette kurset ta kontakt med Ine.eilertsen@reitan.no

Kull 6: Få plasser igjen
Samling 1: uke 42: 17. og 18. oktober på Fløtta
Samling 2: uke 47: 21. og 22. november på Lade Gaard

For å melde interesse på dette kurset ta kontakt med Ine.eilertsen@reitan.no

Glimt fra samling 2, Dirigenten

Bakgrunn for programmet.
Flere ledere må settes i stand til å drive kulturtrening, eller det vi kaller verdimassasje. Direktører og ansvarlige ledere trenes i gjennomføring av egne kurs, og kulturtreninger.

Innhold
Vi skal jobbe med hvordan bevisstgjøre holdninger og aktivere verdigrunnlag, beste praksis for kulturtrening på nivå 1/basis i kulturbygging.

Alle ledere er kulturarkitekter i egen organisasjon og eget team. Det er ikke tilstrekkelig at leder selv har installert verdikompasset. Alle medarbeiderne våre må forstå hvorfor vi er opptatt av verdier og selskapets verdiers betydning for felles atferd/kultur.

On-stage treningen består av pedagogikk, kraften i storytelling og presentasjonsteknikk med håndtering av turtall som følge av spenning, tenning og nervøsitet.

Dirigenten
består av to samlinger a to dager, egenrefleksjon og produksjon, og avsluttes med at direktørene gjennomfører et Vår Kultur-kurs i egen regi hjemme.

Hva er et Vår Kultur-kurs?

Vår Kultur er leders gjennomgang av kulturen i sitt selskap: Filosofi + konsept

Vår Kultur gir en introduksjon til merkevaren/konseptet og har som formål å skape en felles forståelse for merkevaren/konseptet sin filosofi og tenkesett. Vår Kultur belyser hvorfor kulturen er unik og hvordan du som medarbeider kan være med å forvalte og forsterke vår kultur.

En del av innholdet er kontekst, person- og konseptspesifikt: Annerledesheten vist gjennom merkevare/konseptets historie, mål, visjon, status i dag og leders tanker og ambisjoner.

Egen del med filosofi og verdimassasje hvor generell kulturbygging i REITAN med Blåboka og utdrag Verdiskolemetoden ligger til grunn.

Målgruppe:
Direktører i REITAN sine selskaper. Ledere med særlig ansvar kan også delta (uten tittel «direktør»). Er du i tvil, ta kontakt med Berit eller Ine.

Epost: berit@reitan.no
Tlf: 926 46 666

Epost: Ine@reitan.no
Tlf: 948 06 771

Praktisk
Meld din interesse her på linken, så setter vi opp kull/gruppene og bekrefter tilbake til deg om du får ønsket plass.

Dirigenten består av to samlinger. Hvor samling 1 er på Fløtta, og samling 2 er felles for flere kull på Lade Gaard.


Studiet Verdibasert Ledelse i REITAN

Glimt fra eksamensdagen i Studiet Verdibasert Ledelse 2022

Informasjon om Studiet Verdibasert Ledelse i REITAN (høstens kurs er fulltegnet).
Studiet Verdibasert Ledelse i REITAN er et verdiskoleprogram i samarbeid med NTNU Handelshøyskolen.

I studiet kobles forskningsbasert kunnskap om verdibasert ledelse med egen lederpraksis.

Med utgangspunkt i REITANs filosofi ønsker vi å styrke deg som verdidrevet leder. Verdiskoleprogrammet krever egenstudier og går over tre samlinger og en eksamensdag. Ved bestått eksamen vil du få 7,5 studiepoeng i verdibasert ledelse ved NTNU Handelshøyskolen.

Kurset passer for alle ledere i REITANs selskaper. Deltakerne meldes opp som studenter ved NTNU Handelshøyskolen. Kurset har egen pensumliste med artikler, podcaster, filmer og bøker.

Krav er gjennomført Filosofikurs med Colonialmajoren og forberedelse/egenrefleksjon med utgangspunkt i Blåboka «Vår filosofi» og generell studiekompetanse.

Praktisk:
– Samling 1 på Fløtta i uke 34, 22. – 24. august på Fløtta
– Samling 2 på Fløtta i uke 40, 3. og 4. oktober på Fløtta
– Samling 3 på Fløtta i uke 44, 31. oktober – 1. november på Fløtta
– Eksamen på Lade Gaard i uke 48, 28 november på Lade Gaard


Har du spørsmål til Verdiskolen ta kontakt med

Ine Eilertsen
Epost: ine.eilertsen@reitan.no
Tlf: 94 80 67 71

Berit Hvalryg

Rektor Verdiskolen og presseansvarlig

+47 926 46 666

berit.hvalryg@reitan.no

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO