Jan Gunnar Skogås

Jan Gunnar Skogås brenner for utvikling og fremskritt innenfor helsesektoren. Han viser stort engasjement for at de ansatte skal forbedre seg i prosessene de har ansvar for, og at de før mulighet og støtte til dette.

Vi tok en nærmere prat med rørosingen for å bli litt bedre kjent med han, og få et innblikk i hvordan han leder verdibasert.

Hvem er du og hva jobber du med?

Er fra Røros og tok min utdanning i Norge og Tyskland innenfor medisinsk teknologi, samtidig med en karriere i forsvaret. Jobber som leder innen spesialisthelsetjenesten. I dag jobber jeg på St. Olavs Hospital: avdeling Røros sykehus og forskningsinfrastrukturen «Fremtidens Operasjonsrom» ved St. Olavs Hospital, samt Forsvaret.

Hva brenner du for?

Jeg brenner for utvikling og fremskritt innenfor helsesektoren med fokus på innovasjon og medisinsk teknologi til det beste for våre pasienter. Jeg brenner for at ansatte skal forbedre seg i arbeidsprosessene de har ansvaret for, og at de får den nødvendige mulighet og støtte til dette.

Hvorfor tror du at du er Nominert til Årets Ladejarl?

Kanskje fordi jeg har stor arbeidskapasitet, aldri sier nei til en utfordring og skaper gode resultater sammen med mine medarbeidere og de jeg jobber for.

Fortell kort om hvordan du leder og arbeider verdibasert:

Jeg skaper resultater gjennom ulike mennesker. Som leder balanserer jeg beslutningstaking og involvering. Å arbeide verdibasert definerer jeg på to måter: Det ene er å være profesjonell i rollen sin og utføre sine oppgaver. Det andre er å akseptere og respektere forskjeller mellom mennesker. Med dette som grunnmur forstår kolleger hverandre bedre, og samhandlingen blir effektiv. For det viktigste er pasientsikkerhet og en effektiv tjeneste.

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO